Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
“Hô khoan... xin mời tất cả xố con”

“Hô khoan... xin mời tất cả xố con”

Đấy là một điệu hò trong 9 mái hò khoan ở Quảng Bình. Bất cứ ở đâu có câu hò vang lên, nơi đó sẽ có hát hò dân ca...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều