Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Trường Sơn - Huyền thoại một con đường

Trường Sơn - Huyền thoại một con đường

Cho đến tận bây giờ, sau mấy chục năm kết thúc chiến tranh, công dân Mỹ và một số nước trên thế giới vẫn chưa hiểu đầy đủ về tuyến đường xuyên ngang – “xẻ dọc dãy núi Trường Sơn đi cứu nước…” trùng điệp của ba nước Đông Dương. Vâng đó chính là đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh và nay là đường Hồ Chí Minh – Con đường huyền thoại của sức mạnh ý chí và niềm tin quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam đã ghi lại dấu ấn lịch sử một thời oanh liệt, hào hùng của dân tộc.

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều