Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Hôm nay (23/11) là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”. Văn hóa là sức mạnh nội sinh của dân tộc. Di sản văn hóa cần được nhìn nhận như một bộ phận hữu cơ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều