Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Bản tự phê bình đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trương Nguyễn | Thứ Hai, 16/02/2015 05:45 GMT +7
Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình – Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh mới ra đời, lực lượng còn non trẻ, đã phải đối phó với hoàn cảnh hết sức rối ren, thù trong giặc ngoài bốn bề như rươi.

Kẻ thù bên ngoài đang lăm le xâm chiếm, chống phá nước ta có ba thế lực: một là đế quốc Mỹ, hai là Trung Hoa Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch, ba là thực dân Pháp đã được Mỹ và Anh giúp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Cả ba thế lực này đều chống lại Việt Nam.  “Khó khăn lớn nhất lúc này là các quân đội nước ngoài từ 4 phương cùng dồn dập kéo tới. Bọn ở gần, bọn ở xa. Chúng khác nhau về mầu da, về tiếng nói, nhưng rất giống nhau ở một dã tâm: muốn thôn tính đất nước chúng ta, muốn đẩy chúng ta trở về với cuộc sống nô lệ” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Những chặng đường lịch sử, tr 244).

 


Chủ tịch Hồ Chí Minh
 

Chưa hết, Chính phủ non trẻ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời trong bối cảnh ngân khố trống rỗng, nhân dân vừa trải qua nạn đói với hơn một triệu người chết đói; và, từ người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đội ngũ cán bộ chính quyền từ trung ương xuống cơ sở của chính thể mới “đều chưa quen với kỹ thuật hành chính”, đều phải “vừa học, vừa làm”. Như vậy là, khó khăn chồng chất khó khăn, là một thách thức vô cùng lớn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu nói, trong cách mạng, việc giành chính quyền đã khó, nhưng việc giữ chính quyền còn khó hơn, vô cùng đúng đối với cách mạng nước ta trong những tháng đầu tiên mới ra đời, ở vào thế hết sức bất lợi, “như trứng chọi đá”.

Ngay buổi sáng hôm sau ngày Độc lập, trong buổi họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Sau tám mươi năm bị áp bức, bị bóc lột, và dưới  chính sách ngu dân của thực dân Pháp, các bạn và tôi, chúng ta đều chưa quen với kỹ thuật hành chính. Nhưng điều đó không làm cho chúng ta lo ngại. Chúng ta vừa làm vừa học, vừa học vừa làm. Chắc rằng chúng ta sẽ phạm khuyết điểm, nhưng chúng ta sẽ sửa chữa, chúng ta có can đảm sửa chữa khuyết điểm.

Với lòng yêu nước và yêu nhân dân sâu sắc, tôi chắc chúng ta sẽ thành công”. Với sự tin tưởng vào lòng yêu nước của nhân dân ta, với niềm tin vào tiền đồ tươi sáng của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Đảng ta, cùng với việc tổ chức xây dựng sức mạnh Đoàn kết của toàn dân để giữ cho được độc lập dân tộc, thống nhất lãnh thổ đất nước từ Bắc tới Nam, lấy điều này làm cái bất biến để ứng phó với cái vạn biến; đồng thời thực hiện việc phân hóa kẻ thù, lợi dụng những mâu thuẫn nội bộ của từng đối tượng và những mâu thuẫn giữa các đối tượng với nhau để tranh thủ thời gian củng cố và xây dựng lực lượng, tránh rơi vào thế một mình chúng ta phải đối phó với cả ba kẻ thù trên. Cùng với diệt giặc ngoại xâm bảo vệ nền độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào vận động toàn dân tham gia diệt giặc đói, diệt giặc dốt. Người nêu gương tự mình mỗi tuần nhịn một bữa, góp gạo cứu đói…

Trong chặng đường đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra hướng đi trong chặng đường này phải đi như thế nào để giữ vững chính quyền và độc lập dân tộc. Chỉ có thể là một người có một kinh nghiệm cách mạng toàn thế giới cũng như phải hiểu tình hình thực tế của từng nước, trong từng hoàn cảnh để đưa ra những yêu cầu vừa mức làm đà cho những yêu cầu khác quan trọng hơn, đồng thời phải biết cách xây dựng một nền tảng chính trị thực sự vững chắc để lấy cái bất biến này chống lại mọi biến đổi như Chủ tịch Hồ Chí Minh, mới thành công. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta làm nên một kỳ tích, một huyền thoại: Giữ vững nền độc lập của đất nước, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chuẩn bị nhân tài, vật lực để bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ hai. Công lao đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại!

Vậy mà, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chưa hài lòng.

Tháng 12 năm 1945, Người viết một bài Tự phê bình cho đăng lên các báo. Bản Tự phê bình viết: “Vì yêu mến tôi và tin cậy tôi mà đồng bào giao vận mệnh nước nhà cho tôi gánh vác. Phận sự tôi như một người cầm lái phải chèo chống thế nào để đưa chiếc thuyền Tổ quốc vượt khỏi những cơn sóng gió, mà an toàn đi đến bến hạnh phúc của nhân dân…Tuy ta tranh được quyền độc lập đã năm tháng, song các nước chưa công nhận ta. Tuy các chiến sĩ ta đánh rất oanh liệt, song kháng chiến chưa thắng lợi. Tuy những người trong ban hành chính làm việc tốt và thanh liêm, song cái tệ tham ô nhũng lạm chưa quét sạch. Tuy Chính phủ ra sức chỉnh đốn, song nhiều nơi chính trị vẫn chưa vào nền nếp.

Có thể cho rằng những khuyết điểm đó vì thời gian còn ngắn ngủi, vì nước ta còn mới, hoặc vì lẽ này lẽ khác. Nhưng không, tôi phải nói thật: Những sự thành công là nhờ đồng bào cố gắng. Những khuyết điểm kể trên là lỗi tại chúng tôi…”.

Hành động này toát lên đạo đức cách mạng trong sáng, vị công vong tư, không tranh công đổ lỗi, đức tính khiêm tốn và bản lĩnh cao của một nhà cách mạng chân chính Hồ Chí Minh. Khiêm tốn để không kiêu ngạo. Chính bản Tự phê bình đầu tiên này càng khẳng định sự vĩ đại, tầm văn hóa cao Hồ Chí Minh. Nguồn cội của những đức tính quí báu trên chính là tinh thần tự phê bình, cả quyết sửa lỗi mình. Tự phê bình là một phẩm chất của Hồ Chí Minh. Đồng thời cũng là một đòi hỏi cao, đòi hỏi liên tục của Người đối với cán bộ, đảng viên trong suốt cuộc đời hoạt động vì nước, vì dân của mình. Trong Di chúc, phần “Nói về Đảng”, Người dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.

Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự phê bình, cả quyết sửa lỗi mình chính là hành động thiết thực trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}