Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Dân tộc:

 

Bảo tồn và phát huy lễ hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

M.Huệ | Thứ Ba, 08/10/2013 03:33 GMT +7
(Văn Hiến) - Báo cáo mới đây của Bộ VHTTDL về công tác quản lý và tổ chức lễ hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho thấy, hiện cả nước có 7.966 lễ hội.

Trong số đó, có 7.039 lễ hội dân gian (chiếm 88,36%), 332 lễ hội lịch sử (chiếm 4,16%), 544 lễ hội tôn giáo (chiếm 6,28%), 10 lễ hội du nhập từ nước ngoài (chiếm 0,12%), còn lại là lễ hội khác (chiếm 0,5%). Thông qua những con số trên có thể thấy, lễ hội dân gian chiếm tỷ lệ lớn, diễn ra ở hầu hết các làng, xã Việt Nam.

JPEG - 23.9 kb

 

Vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, bờ biển nước ta có phạm vi rộng lớn, chiếm ¾ diện tích cả nước trải dài từ Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn, Tây Nguyên, miền Đông và miền Tây Nam bộ, với tổng số 49/64 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có 912 xã thuộc 189 huyện của 41 tỉnh/thành với số dân 5 triệu 111 nghìn người thuộc 40 dân tộc thiểu số cư trú lâu đời như: Thái, Tày, Nùng, Mông, Dao, HRê, Chăm, Rắc Lây, Xtriêng, Thổ, Cờ Tu… Hoạt động lễ hội trong quá trình hình thành, tồn tại và phát triển đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong sinh hoạt đời sống nhân dân, đặc biệt là với đồng bào dân tộc thiểu số. Xuất phát từ điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đời sống các dân tộc vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế từ đời sống vật chất, tinh thần, đến văn hóa. Tuy nhiên, chính trong lòng cộng đồng các dân tộc ít người là nơi đã tồn tại hệ thống lễ hội đa dạng, phong phú từ rất lâu đời. Có thể khẳng định, lễ hội vùng đồng bào thiểu số là tài sản to lớn làm nên giá trị văn hóa và cốt cách tâm hồn của mỗi dân tộc. Do đó cần: Rà soát, thống kê, tổng hợp toàn bộ lễ hội của đồng bào các dân tộc, phân tích, tổng hợp số lượng lễ hội đang tồn tạo cũng như những lễ hội có nguy cơ thất truyền; bảo tồn hệ thống lễ hội đang tổ chức, gắn tổ chức lễ hội với quảng bá các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc; triển khai thực hiện quy hoạch lễ hội để phục hồi những lễ hội có nguy cơ thất truyền.

Để thực hiện những nhiệm vụ trên các giải pháp đặt ra là, quán triệt sâu sắc trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể các cấp về trách nhiệm đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Đồng thời, cơ chế và phương thức quản lý lễ hội cần phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm từng lễ hội ở từng địa phương, từng vùng miền đảm bảo nguyên tắc nhà nước chỉ đạo, quản lý và điều hành, nhân dân tổ chức thực hiện; đầu tư kinh phí hỗ trợ đồng bào phục hồi và tổ chức lễ hội của dân tộc mình, đặc biệt là lễ hội của đồng bào các dân tộc ít người; chú trọng công tác tuyên truyền về văn bản pháp luật có liên quan; nâng cao kiến thức quản lý và tổ chức lễ hội cho các bộ cơ sở, nơi trực tiếp tổ chức lễ hội…


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}