Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Trong nước:

 

Chủ tịch Quốc hội: “Tiền dư ra không được lấy chia nhau”

Ngọc Thành | Thứ Năm, 10/12/2015 14:06 GMT +7
“Phần dư ra cứ phân phối nhân ngày Tết là không được. Tặng quà quyển sổ, quyển lịch cũng được nhưng bớt đi để bảo đảm lương cho anh em”.

Trong phiên làm việc sáng 10/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua việc ban hành Cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 – 2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, mức chi tiền lương, tiền công hay phân phối tăng thêm không được “nhảy” ra ngoài mức trần như quy định, từ đó tăng cường quản lý biên chế.

“Dư ra được bao nhiêu từ bảo đảm chi thường xuyên thì phải lấy đầu tư, hiện đại hoá chứ không được lấy chia. Có tiền cứ phân phối nhân ngày Tết là không được. Tặng quà quyển sổ, quyển lịch cũng được nhưng bớt đi để bảo đảm lương cho anh em, chứ không hết cơ quan này đến cơ quan khác”, ông Nguyễn Sinh Hùng nói.

 

 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thêm: Làm sao cơ quan hải quan, thuế vụ cần sớm hiện đại hơn, từ đó cải cách hành chính bởi báo cáo vậy thôi chứ còn nhiều vấn đề. Chi thường xuyên tối đa 65% trên tổng dự toán thì phải giảm xuống để tăng chi đầu tư xây dựng và hiện đại hoá trang thiết bị.

Theo Tờ trình của Chính phủ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua, số biên chế giao cho ngành Thuế, Hải quan được xác định trong phạm vi tổng số biên chế được giao cho Bộ Tài chính.

Cụ thể: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục duy trì biên chế từ năm 2016 trở đi theo chỉ tiêu biên chế được cấp thẩm quyền giao đến tháng 3/2015; đồng thời căn cứ điều kiện thực tế để thực hiện sắp xếp, sử dụng biên chế hợp lý theo chủ trương tinh giản biên chế tại Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Trong trường hợp đặc biệt, khi Chính phủ giao thêm nhiệm vụ mới hoặc Nhà nước có quy định chia tách địa giới hành chính phải thành lập bổ sung các Cục, Chi cục Thuế, Hải quan, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý.

Chi thường xuyên tối đa 65% trên tổng dự toán được giao

Về cơ chế tài chính, theo tính toán thì tổng nhu cầu nhu cầu kinh phí giai đoạn 2016-2020 của ngành Thuế và Hải quan bình quân là 23.773 tỷ đồng/năm (đối với ngành Thuế là 16.595 tỷ đồng/năm, đối với ngành Hải quan là 7.178 tỷ đồng/năm).

Kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế (bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, hiện đại hóa ngành) được ổn định là 1,8% trên dự toán thu NSNN hàng năm do Quốc hội, Chính phủ giao Tổng cục Thuế thực hiện và được tổng hợp trong dự toán thu - chi NSNN hàng năm của Bộ Tài chính.

Kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Hải quan (bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, hiện đại hóa ngành) được ổn định là 2,1% trên dự toán thu NSNN hàng năm.

 

 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Ngoài mức kinh phí được giao theo đề nghị nêu trên, đối với nguồn kinh phí NSNN giao cho Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo chương trình của Nhà nước, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án khác của Chính phủ ngoài nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện tinh giản biên chế; nguồn phí, lệ phí được phép để lại theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; nguồn kinh phí hợp pháp khác được sử dụng theo quy định của pháp luật thì thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Cơ cấu chi đầu tư xây dựng tối thiểu 10%, chi hiện đại hóa trang thiết bị tối thiểu 25% và chi thường xuyên tối đa 65% trên tổng dự toán được giao.

Về tiêu chuẩn, chế độ chi, mức chi thực hiện theo quy định của Nhà nước. Riêng về mức chi tiền lương, tiền công đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bình quân toàn Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan áp dụng không vượt quá 1,8 lần và chi bổ sung thu nhập từ kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên không vượt quá 0,2 lần so với mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định. Tiền lương tăng thêm và bổ sung thu nhập không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ.

Kết luận phiên làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, thực hiện quản lý sử dụng kinh phí, trên cơ sở nguồn ngân sách được trích thì các cơ quan Thuế và Hải quan rà soát sắp xếp lại khoản chi hợp lý theo đúng tỉ lệ và cơ chế được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

“Phải thấy sự đánh giá của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội với sự nỗ lực của ngành thuế, ngành hải quan; sự thông cảm, chia sẻ khó khăn và động viên. Do đó các ngành phải cố gắng, nỗ lực từ 2016 đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, trước mắt thu cho được số nợ thuế mấy chục nghìn tỷ đồng”, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói./. 

Nguồn: VOV

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}