Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Diễn đàn văn nghệ VN:

 
Sáng tác, tuyên truyền về biên giới, biển đảo Tổ quốc hướng đến thế hệ trẻ

Sáng tác, tuyên truyền về biên giới, biển đảo Tổ quốc hướng đến thế hệ trẻ

Trong bối cảnh quan hệ quốc tế, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, tất cả các lĩnh vực đều có sự giao lưu, cọ sát thì vấn đề chủ quyền quốc gia, dân tộc càng phải được đảm bảo.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}