Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

"Đồng chí Lê Duẩn là ngôi sao sáng trên bầu trời văn hóa cách mạng Việt Nam"

Vũ Xuân Bân | Thứ Năm, 03/10/2013 05:17 GMT +7
(Văn Hiến) - Đó là ý kiến của đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương tại kết luận tọa đàm khoa học “Lê Duẩn với văn hóa và con người Việt Nam” nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2012) do Nhà xuất bản chính trị quốc gia – Sự thật phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức sáng 6/4, tại Hà Nội.

 

Đồng chí Phùng Hữu Phú cho rằng, những bài viết gửi đến tọa đàm cũng như những ý kiến phát biểu tại diễn đàn tọa đàm rất phong phú, rất sâu sắc, có nhiều tiếp cận mới, gợi mở suy nghĩ mới, hứa sẽ biên tập một cách rất cẩn thận sẽ sớm được xuất bản những bản tham luận đó. Qua tọa đàm, đồng chí Phùng Hữu Phú rút 3 thu hoạch lớn:

Thứ nhất, qua các bài tham luận, ý kiến phát biểu, chúng ta khẳng định: Dù tiếp cận đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn ở góc độ nào, là một nhà cách mạng, là một nhà tư tưởng hay là một nhân cách, điều nổi bật là đồng chí Lê Duẩn đều chói sáng một tầm văn hóa, một khí phách văn hóa, một phong cách văn hóa. Đồng chí Lê Duẩn là con người trưởng thành từ văn hóa, hành xử bằng văn hóa, phấn đấu vì văn hóa, vì con người. Đi đến tận cùng chiều sâu và tầm cao văn hóa thì toàn bộ cuộc đời, toàn bộ sự nghiệp vẻ vang của đồng chí Lê Duẩn đều thấm đậm chất văn hóa, chất nhân văn. Chính vì vây, có thể nói đồng chí chính là ngôi sao sáng trên bầu trời văn hóa cách mạng Việt Nam, là tấm gương văn hóa sáng và lớn mà chúng ta có quyền tự hào học tập, noi theo.

Thư hai, sự nghiệp sáng tạo văn hóa của đồng chí Lê Duẩn cả về mặt lý luận, cả về mặt hoạt động thực tiễn là rất phong phú, rất to lớn. Có nhiều điều do giới hạn của hoàn cảnh lịch sử, do những khó khăn về kinh tế xã hội, do cả hạn chế trong trình độ và năng lực nghiên cứu của chúng ta, còn có những điều chúng ta chưa hiểu hết, chưa khám phá hết, chưa đánh giá hết những giá trị tư tưởng của đông chí Lê Duẩn về văn hóa, về con người Việt Nam. Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục khám phá cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Lê Duẩn nói chung, nhất là về tư tưởng, về hoạt động thực tiễn của đồng chí Lê Duẩn, về văn hóa, về con người vẫn là một lĩnh vực rộng mở, đòi hỏi những tìm tòi mới, những khám phá mới.

Thứ ba, chúng ta tổ chức tọa đàm khoa học về “Lê Duẩn với văn hóa và con người Việt Nam” vào thời điểm này không chỉ có ý nghĩa như là hoạt động tưởng niệm mà còn là hoạt động có ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn rất thiết thực. Theo Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, sắp tới Trung ương có kế hoạch tổng kết thực hiện NQ Trung ương 5 (khóa 8) về văn hóa. Chúng ta cũng đang rất quan tâm xây dựng, phát triển tiếp tục nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đại hội XI của Đảng nhấn rất mạnh yêu cầu phải xây dựng nền dân chủ XHCN. Chúng ta càng hết sức coi trọng phải xây dựng con người trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Quả thật là xung quanh vấn đề văn hóa, phát triển văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng con người đang đặt ra rất nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn. Do đó, việc nghiên cứu để hiểu sâu hơn, hiểu đầy đủ hơn những di sản văn hóa của đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn chính là góp phần rất thiết thực về việc tiếp tục hoàn thiện đường lối của Đảng ta về văn hóa, tiếp tục hoàn thiện chủ trương, chính sách của Nhà nước ta về văn hóa, để văn hóa thật sự như điều Đảng ta mong muốn, nhân dân ta mong muốn vừa là mục tiêu, vừa là động lực, là nền tảng tinh thần nhưng rất mới là sức mạnh nội sinh của dân tộc, sức mạng nội sinh của phát triển.

Tọa đàm đã thu hút trên 40 tham luận, đã đề cập, phân tích, lý giải sâu sắc, khoa học, khắc họa rõ nét những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với văn hóa và con người Việt Nam. Bên cạnh di sản tư tưởng, lý luận đầy sáng tạo về chiến tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã để lại cho hậu thế một di sản tư tưởng lý luận vô cùng quý giá về truyền thống văn hóa và con người Việt Nam để hôm nay và các thế hệ mai sau vận dụng, kế thừa.

Trong phát biểu đề dẫn, Gs Hoàng Chương, thành viên chủ trì tọa đàm, với nhan đề “ Lê Duẩn với văn hóa và con người Việt Nam” nêu rõ: Nói tới Tổng Bí thư Lê Duẩn là nói tới sự tôn vinh truyền thống văn hóa dân tộc, nói tới tình thương và lẽ phải. Chính Tổng Bí thư Lê Duẩn là người có được những ngôn từ và giọng nói xuất thần làm lay động hàng triệu trái tim con người khi ông đọc điếu văn về Hồ Chủ Tịch “ Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sản sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta”. Theo GS Hoàng Chương “ Tổng Bí thư Lê Duẩn là một nhà thực tiến kết hợp với lý luận sắc bén đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc, đưa Việt Nam lên tầm cao mới. Ông là một đề tài lớn cho những nhà học thuật tiếp cận và luận bàn. Càng bàn, càng phân tích càng phát hiện ra những điểm sáng về tư tưởng Lê Duẩn”.

Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là người rất nặng lòng với quê hương Quảng Trị. Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Thái Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị- quê hương của đồng chí Lê Duẩn- nhớ lại: Sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí Lê Duẩn về thăm quê hương sau gần 40 năm xa cách nhưng vẫn nhớ tên những người cùng quê như bà Nguyễn Thị Lạng, ông Đốc chèo đò…Đồng chí bày tỏ trăn trở bao giờ Quảng Trị mới thoát nghèo và căn dặn cán bộ tỉnh Quảng Trị đừng có cạy mình là cùng quê của Tổng Bí thư mà ỷ lại. Năm 1983, cố Tổng Bí thư Lê Duẩn về làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong là quê hương đồng chí đã thân tình dặn dò, động viên mọi người cố gắng lao động để ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành tiến bộ, sống phải có tình thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Nhà báo Hữu Thọ, nguyên Trưởng ban Tư tưởng- Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo) đã tâm đắc tư tưởng lớn của đồng chí Lê Duẩn về “lao động, tình thương và lẽ phải” và “tư tưởng làm chủ tập thể” nhưng hết sức chú ý đến cái riêng. Đã là con người là phải có cái riêng của từng con người, không có cái riêng thì không còn là xã hội. Do đó, công tác tư tưởng là công tác đối với con người. Riêng về văn học nghệ thuật phải chú ý bảo đảm cho sự sáng tạo của cá nhân, không được áp đặt.

Nhà báo Phan Quang, nguyên Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phác họa chân dung cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là người chịu khó đọc nhiều sách, đọc ở nhà, đọc lúc đi nghỉ ở nước ngoài và cũng là người hay cãi sách. Nhà báo Phan Quang rất thấm thía lời day của đồng chí Lê Duẩn “chân lý là cụ thể, cách mạng là sáng tạo”. “Làm báo là làm khoa học, làm cách mạng”, do đó phải có cách nhìn thực tiễn với cốt cách của con người Việt Nam “ Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Gs Vũ Khiêu phát biểu rất tâm đắc về tư tưởng làm chủ tập thể của đồng chí Lê Duẩn, gần đây ít được quan tâm, không có những công trình nghiên cứu về vấn đề này. Theo Gs Vũ Khiêu tư tưởng làm chủ tập thể hoàn toàn xa lạ với chủ nghĩa cá nhân, do đó phải đấu tranh phê phán tư tưởng theo lối phường hội, phe cánh, làm càn.

Triển lãm một số hình ảnh Tổng Bí thư Lê Duẩn bên ngoài hành lang tọa đàm thu hút sự chú ý của các đại biểu.

Nhà sử học, Viện khoa học xã hội Việt Nam Văn Tạo phân tích chiều sâu văn hóa của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và dẫn chứng ý kiến của học giả Mỹ cho rằng“ Nếu Mỹ hiểu chiều sâu văn hóa của Việt Nam thì không bị sa lầy, thất bại trong chiến tranh xâm lược Việt Nam như thế”. Thấm nhuần lời dạy của đồng chí Lê Duẩn phải thực hiện bằng những công trình nghiên cứu văn hóa của mình.

Đối với ông Trần Việt Phương, Chuyên gia cao cấp, nguyên Trợ lý đồng chí Phạm Văn Đồng cho rằng “Lê Duẩn sống đậm đà tình người, quan tâm thiết thực đối với những người giúp việc, người trợ lý, người thư ký, người bảo vệ, người cần vụ, người là cơ sở Cách mạng, nhớ nhau, gặp gỡ nhau, săn sóc, giúp đỡ nhau qua các chặng đường hoạt động. Lê Duẩn tin ở lòng tốt con người. Lê Duẩn thường xuyên hàng ngày suy nghĩ, lập luận, trình bày về đường lối bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời chiến cũng như thời bình, luôn luôn tìm cái mới, cái sáng tạo. Mỗi lần nói, ngoài việc nhắc lại những luận điểm đã có, đã quen thuộc, thường có thêm cái chưa có, cái khác hơn trước, dù có khi chỉ là về cách diễn đạt”.

Còn đối với nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là ban Tuyên Giáo) Hà Đăng chỉ rõ xây dựng văn hóa mới, con người mới là tư tưởng lớn của đồng chí Lê Duẩn, góp phần làm sáng tỏ con đường đi lên CNXH ở nước ta và nhấn mạnh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn thực sự là một nhân cách văn hóa lớn, một tấm gương văn hóa ngời sáng.

 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}