Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Phi vật thể:

 

Gần 60 tỷ đồng phát huy giá trị di sản tranh dân gian Đông Hồ

Thái Hùng | Thứ Năm, 03/07/2014 14:58 GMT +7

Nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tranh dân gian Đông Hồ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tranh dân gian Đông Hồ, huyện Thuận Thành, giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến 2030” với tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn khác.

(Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo đó, trong đề án này sẽ thực hiện các dự án gồm dự án phục hồi, phát triển tranh dân gian Đông Hồ được thực hiện từ 2014-2016 với kinh phí 2,1 tỷ đồng; dự án xây dựng Trung tâm bảo tồn và phát huy giá trị tranh dân gian Đông Hồ được thực hiện từ 2014-2020, kinh phí thực hiện 50 tỷ đồng; dự án xây dựng hồ sơ ứng cử Quốc gia tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, thực hiện từ 2014-2016 với kinh phí 7,8 tỷ đồng.

Mục tiêu đề án nhằm khẳng định giá trị nổi bật của tranh dân gian Đông Hồ (nay là thôn Đông Khê, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); xác định hiện trạng và nguy cơ mai một của dòng tranh này; nâng cao nhận thức và hành động của chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa của tranh dân gian Đông Hồ; quảng bá, giới thiệu tranh dân gian Đông Hồ ra thế giới và tiến hành việc hoàn thiện hồ sơ đệ trình UNESCO đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2014. Trước mắt sẽ tiến hành nghiên cứu, đánh giá giá trị của tranh dân gian Đông Hồ và bảo vệ, phục hồi di sản văn hóa phi vật thể này ở cộng đồng, nhà quản lý, nhà nghiên cứu. Phân tích đánh giá thực trạng, kết quả bảo tồn và phát huy giá trị của tranh dân gian Đông Hồ trong xã hội hiện nay; dự báo tác động gây nguy cơ mai một dòng tranh. Đồng thời xây dựng hồ sơ ứng cử quốc gia thông qua cấp có thẩm quyền để đệ trình UNESCO đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp vào thời điểm thích hợp.

Đề án được thực hiện 7 năm, từ 2014 đến 2020, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh làm chủ đầu tư và Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam làm đơn vị tư vấn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Thành./.

Nguồn: TTXVN

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}