Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài viết:

 

Góp phần tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển đô thị

PV | Thứ Hai, 02/11/2015 23:03 GMT +7
Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam được thành lập từ năm 1998, là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp những người làm công tác quy hoạch đô thị trên cả nước tự nguyện tham gia… Đến nay, Hội có 35 cơ sở, Chi hội và hội viên tập thể với 6.540 hội viên, tập trung được trí tuệ của nhiều cán bộ có uy tín và kinh nghiệm về lĩnh vực phát triển đô thị.
 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chụp ảnh lưu niệm
với các lãnh đạo Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam (Ảnh internet)
 
Ông Trần Ngọc Chính  - Chủ tịch Hội cho biết, chức năng nhiệm vụ của chúng tôi là tập hợp, đoàn kết những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong cả nước thuộc các lĩnh vực: quy hoạch và thiết kế đô thị - nông thôn, thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học về quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị; Bảo vệ các quyền lợi hợp pháp về tinh thần, vật chất, đạo đức nghề nghiệp của các hội viên; Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị; thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước giao cho Hội; Tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo và các tổ chức xã hội khác trong việc nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp luật, công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn đầu tư, đào tạo thuộc lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị; Tuyên truyền phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm, pháp luật góp phần nâng cao dân trí về quy hoạch và phát triển đô thị; Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hướng dẫn hoạt động ngành nghề cho các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc của Hội; Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 
Trong nhiều năm, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, công tác quy hoạch phát triển đô thị ở Việt Nam đã có nhiều thành tựu, góp phần tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển đô thị, các điểm dân cư. Mặc dù còn nhiều bất cập nhưng không thể phủ nhận những việc đã làm, những kết quả quan trọng mà quy hoạch phát triển đô thị đã đạt được trong những năm qua.
 
Đô thị không của riêng ai, mà là một tài sản chung, một di sản văn hóa của xã hội, của cộng đồng. Đô thị là sản phẩm văn minh xã hội, phản ánh nếp sống và mối quan hệ xã hội của từng quốc gia, từng đô thị, phản ánh trình độ văn hóa văn minh xã hội và ý thức của xã hội đô thị, phản ánh trung thực những gì mà mỗi đô thị, mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đã có, đang có và sẽ có.
 
Ông Chính cũng cho biết, quy hoạch và phát triển đô thị là trách nhiệm chung của toàn xã hội nhằm tạo nên một ngôi nhà chung tốt nhất là đô thị. Chính vì nhận thức tầm quan trọng của quy hoạch phát triển đô thị nên từ nhiều năm nay Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm đến việc huy động nhiều thành phần xã hội, nhiều lực lượng tham gia vào công tác quan trọng này.
 
Chính vì vậy, Hội và các thành viên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả đóng góp cho công tác quy hoạch, phát triển đô thị của nhà nước và các địa phương.
 
Trong những năm qua, Hội tập hợp trí tuệ của đông đảo chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành về Quy hoạch phát triển đô thị tham gia góp ý với các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thể chế về quản lý quy hoạch và phát triển đô thị như Luật Xây dựng sửa đổi năm 2013, dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1993, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Thủ đô, góp ý quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc cảnh quan đô thị, Chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, một số Nghị định, Thông tư…
 
Trung ương Hội tham gia tất cả các hội đồng thẩm định của Bộ Xây dựng để góp ý cho các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền Thủ tướng phê duyệt; các đồ án quy hoạch vùng kinh tế liên tỉnh, vùng tỉnh; đồ án quy hoạch chung của các tỉnh, thành, quy hoạch các khu kinh tế cửa khẩu. Các Hội cơ sở, chi hội cũng đã đóng góp ý kiến, phản biện cho đồ án, chiến lược phát triển kinh tế xã hội và quản lý đô thị tại địa phương…
 
Những tham vấn đó mang giá trị thực tiễn, sáng tạo và đột phá giúp cơ quan quản lý, chính quyền địa phương giải quyết vấn đề chính xác hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch, thiết lập kỷ cương trong xây dựng, phát triển đô thị.
 
Khi chúng tôi hỏi: “Ngoài những kết quả về mặt chuyên môn đã đạt được, vậy công tác khen thưởng thì có những chuyển biến như thế nào?”. Ông Trần Ngọc Chính  - Chủ tịch Hội cho biết, Trung ương Hội đã phát động phong trào thi đua đến các Hội cơ sở, chi hội cơ sở, hội viên tập thể với chủ đề “Đẩy mạnh vai trò và tiếng nói của giới kiến thức lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc – quản lý phát triển đô thị đến xã hội” , “Học tập nâng cao kiến thức chuyên môn”. Hưởng ứng phong trào thi đua các đơn vị trực thuộc Hội đã tích cực tham gia những cuộc thi thiết kế ý tưởng quy hoạch, công trình kiến trúc do một số tỉnh, thành phố và doanh nghiệp tổ chức; Tham gia dự giải thưởng Kiến trúc Việt Nam do Hội Kiến trúc sư tổ chức với các đồ án quy hoạch, kiến trúc, ấn phẩm; các đơn vị trực thuộc Hội đã đoạt được nhiều giải thưởng lớn, qua đó ghi nhận trình độ chuyên môn, sự trưởng thành của các nhà quản lý và quy hoạch đô thị đã đóng góp cho xã hội những công trình kiến trúc – quy hoạch đẹp, có giá trị thực tiễn.
 
Từ năm 2012 đến nay, Trung ương Hội đã trao tặng nhiều Bằng khen cho các hội thành viên và các hội viên cá nhân như năm 2012 đã trao tặng 3 Bằng khen “Vì sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam” cho Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thừa Thiên Huế và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội. Trao tặng Bằng khen cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội. Trao tặng Bằng khen cho 23 đồ án và 46 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành quy hoạch, quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Trao tặng Bằng khen cho 50 giáo viên hướng dấn đồ án sinh viên đạt giải thưởng đồ án tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành quy hoạch, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 
Năm 2013, trao tặng 5 Bằng khen “Vì sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam” cho Hội Quy hoạch phát triển đô thị TPHCM và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Đà Nẵng, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thừa Thiên Huế và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn Bộ Xây dựng. Trao tặng 3 Bằng khen hội viên tập thể trực thuộc Hội Quy hoạch phát triển đô thị TPHCM. Trao tặng Bằng khen cho 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội. Trao tặng Bằng khen cho 32 đồ án của 64 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành quy hoạch, quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị năm 2013. Trao tặng Bằng khen cho 61 giáo viên hướng dẫn đồ án sinh viên đạt giải thưởng đồ án tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành quy hoạch, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị năm 2013.
 
Năm 2014, Trung ương Hội đã trao tặng 5 giải thưởng đặc biệt xuất sắc năm 2014 “Vì sự nghiệp phát triển đô thị Việt Nam” cho Hội Quy hoạch phát triển đô thị TPHCM, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam Đà Thành, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Công ty cổ phần Tư vấn và Thiết kế Kiến trúc Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn BRG. Tặng Bằng khen cho Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội. Trao tặng Bằng khen cho 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội. Tặng Bằng khen cho 31 đồ án của 51 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành quy hoạch, quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tặng Bằng khen cho 53 giáo viên hướng dẫn đồ án sinh viên đạt giải thưởng đồ án tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành quy hoach, quy hoạch, quản lý đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị.
 
Ngoài ra, Trung ương Hội còn trao tặng cho các nhà khoa học xuất sắc trong công tác hoạt động khoa học và công nghệ đó là GS.TS.KTS Đỗ Hậu – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam – Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; PGS.TS. Vũ Trọng Hòa – Phó Chủ tich Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam – Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược TPHCM.
 
Để tiếp tục hoàn thiện hơn trong công tác thi đua khen thưởng, chúng tôi sẽ thông báo sớm đến các hội cơ sở kế hoạch tổng kết và tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng hàng năm để các hội cơ sở thông báo đến các hội viên chuẩn bị và bình xét gửi Trung ương Hội. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tuyên truyền phổ biến kiến thức thông qua website, tạp chí Quy hoạch đô thị của Hội, đồng thời tổ chức các lớp đào tạo nâng kiến thức quản lý đô thị và lập quy hoạch độ cho các hội viên./.

Nguồn: Vusta.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}