Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài Viết:

 

Hải Triều – Nhà hoạt động xuất sắc trên lĩnh vực lý luận – tư tưởng – văn hóa (trích)

Thứ Sáu, 02/01/2015 01:55 GMT +7
        TS. Đinh Thế Huynh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng
        Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
 
(…) Suốt từ năm 15 tuổi cho đến khi từ trần (1923-1954), đồng chí Hải Triều – Nguyễn Khoa Văn đã dành cả cuộc đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Hải Triều – Nguyễn Khoa Văn được khẳng định trên ba lĩnh vực chính:
 
Thứ nhất, Hải Triều – nhà tuyên truyền cách mạng xuất sắc của Đảng. Đồng chí dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác và triết học Mác xít, tuyên truyền chính trị và cách mạng thế giới; tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng Cộng sảnViệt Nam; tham gia xây dựng lực lượng cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong thời gian này, đồng chí đã viết sâu về triết học, kinh tế học, chính trị học, trnah luận sắc sảo về vấn đề “Duy tâm hay duy vật”. Đồng chí đã hăng hái nói chuyện, giảng bài về tình hình thế giới và cách mạng Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và quần chúng của Đảng.
 
Thứ hai, Hải Triều là nhà văn hóa. Đồng thời đồng chí đã tham gia cuộc tranh luận văn chương giữa nhóm Hải Triều, Hải Thanh… với nhóm Thiếu Sơn, Hoài Thanh, Lê Tràng Kiều… và vấn đề “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh”; tranh luận về lý luận văn học, lý luận xây dựng nền văn hóa Việt Nam và các bài nhận xét những tác phẩm văn học mới xuất hiện, như Lầm than, (của Lan Khai), Kép Tư Bền (của Nguyễn Công Hoan), Ngược đường số 9 (của Hồng Chương) và các bài thơ kháng chiến… Thời kỳ này, với tư duy nhạy bén và tiếp cận các khuynh hướng lý luận tiến bộ trên thế giới, Hải Triều có đóng góp đưa ra khái niệm văn chương tả thực xã hội; vấn đề tự do sáng tác, mối quan hệ văn học với đời sống, sáng tác. Có thể nói, đồng chí là một trong những người đi đầu phổ biến và khẳng định những quan điểm của chủ nghĩa Mác trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.
 
Thứ ba, Hải Triều – Nguyễn Khoa Văn là một nhà báo, nhà báo cách mạng tài năng. Hải Triều là cộng tác viên tích cực của 27 tờ báo lớn trong Nam, ngoài Bắc và ở Liên khu IV; có chân trong Ban Biên tập của nhiều tờ báo (Sông Thương tục bản), Báo Dân, Xã hội Mới…) và các tạp chí (Ánh sáng, Đại chúng, Tiền phong…); cho ra đời hai tờ báo Tân học sinh và Giải phóng; vực dậy và quản lý tờ Kỳ Lân tong tình trạng tờ báo bị thua lỗ, có nguy cơ phải đóng cửa; trực tiếp làm Tổng thư ký báo Nhành Lúa; chủ nhiệm tạp chí Tìm hiểu, báo Thi đua Ái quốc… Các bài báo của đồng chí viết đều tập trung tuyên truyền cách mạng, vận động quần chũng đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù.
 
Ba lĩnh vực đó bổ sung cho nhau và đều hướng đén mục tiên lớn là phục vụ cách mạng và xây dựng nền lý luận, báo chí cách mạng.Hải Triều đã rất khéo léo và mạnh mẽ trong việc dùng văn nghệ, báo chí phục vụ cho công tác lý luận và tuyên truyền cách mạng. Với gần 100 tác phẩm, đồng chí có những đóng góp to lớn cho lý luận cách mạng Việt Nam, để lại những kinh nghiệm quý cho công tác lý luận và công tác tuyên truyền của Đảng.
 
Từ chủ nghĩa yêu nước, Hải Triều – Nguyễn Khoa Văn dã đến với chủ nghĩa Mác – Lê nin và suốt đời dấn thân cho sự nghiệp cách mạng. Đồng chí là nhà cách mạng tiền bối, một chiến sĩ tiên phong của nền văn hóa, nhà lý luận Mác xít, nhà báo xuất sắc cả nền báo chí cách mạng Việt Nam trong những năm tháng sục sôi đấu tranh cách mạng.
 
Với những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trên các lĩnh vực tuyên truyền chủ nghĩa Mác, hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, đồng chí Hải Triều vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương  Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất và truy tặng Giải thưởng cao quý – Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt 1, năm 1996).
 
Đồng chí Hải Triều đã đi xa, nhưng tấm gương hoạt động cách mạng và những di sản tinh thần mà đồng chí đã để lại cho chúng ta hôm nay là quý giá, rất đáng trân trọng. Chúng ta học tập bản lĩnh kiên trung, tận tụy với công việc của nhà lý luận Mác xít, nhà tuyên truyền cách mạng, bậc tiền bối trong công tác Tuyên huấn của Đảng. Tất cả những cống hiến to lớn của đồng chí tiếp tục được các thế hệ cán bộ tuyên huấn, văn hóa, văn nghệ của Đảng trân trọng, kế thừa và phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay.
 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}