Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 
 Lê Nghi Dân – Vị vua thứ 4 của nhà Lê Sơ

Lê Nghi Dân – Vị vua thứ 4 của nhà Lê Sơ

Đánh giá về một nhân vật lịch sử cũng là một việc rất khó, không dễ chút nào. Giáo sư Nguyễn Văn Hồng trong cuốn sách viết về: “Mấy vấn đề lịch sử Việt Nam và Châu Á” xuất bản năm 2001 cũng đã từng viết: “Đánh giá về một nhân vật lịch sử là phải nhìn nhận nhân vật đó trong quá trình lịch sử. Xét đến điều kiện đương thời và tác động đến toàn bộ xã hội lịch sử”.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}