Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giao thông:

 

Những trăn trở về vấn đề an toàn giao thông

TS Phạm Việt Long | Thứ Hai, 14/10/2013 05:15 GMT +7
(Văn Hiến) - Chưa bao giờ người Việt Nam lại trăn trở về vấn đề an toàn giao thông như hiện nay. Chính phủ ban hành những văn bản nhằm tăng cường an toàn giao thông. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động tháng an toàn giao thông, lấy chủ đề là văn hóa giao thông.

 

Ngành Công an tăng cường kiểm tra, xử lý, siết chặt các biện pháp ngăn chặn nhằm làm cho người tham gia giao thông chấp hành nghiêm luật lệ giao thông. Báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức cũng vào cuộc. Điều đó chứng tỏ rằng, một mặt, những cơ quan, những người có trách nhiệm hết sức cố gắng thực hiện trách nhiệm của mình, đem lại an toàn cho cộng đồng, mặt khác mất an toàn giao thông đã trở thành vấn nạn và mọi người đều có trách nhiệm ngăn chặn tiến tới loại trừ vấn nạn ấy.

Trong bối cảnh nói trên, với cách suy nghĩ thực tế đồng thời có tính chiến lược, đích thân đồng chí Hồ Nghĩa Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã đề xuất và chỉ đạo việc phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án văn hóa giao thông. Việc làm đó ngay lập tức được giới văn nghệ sĩ – trí thức hưởng ứng nhiệt liệt. Biểu hiện bước đầu mang tính tập trung và rõ ràng cho tinh thần hưởng ứng ấy là tại cuộc Hội thảo quốc gia về văn hóa giao thông được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 8 năm 2010, nhiều trí thức, văn nghệ sĩ đã phát biểu những ý kiến tâm huyết về văn hóa giao thông.

Giáo sư Vũ Khiêu, anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, mặc dù tuổi đã tròn thế kỷ, vẫn đến cùng chủ trì Hội thảo và có bài tham luận sâu sắc. Giáo sư nhận định về giao thông hiện nay: “Đây không phải chỉ là sự yếu kém về văn hóa trong giao thông mà thực sự là sự suy thoái trong văn hóa ứng xử giữa người và người”. Giáo sư nêu lên hai biện pháp cơ bản để khắc phục sự yếu kém này, đó là trừng phạt và giáo hóa: Trừng phạt phải rất nghiêm theo tinh thần pháp trị. Giáo hóa là việc nhà trường phải làm, nhưng chủ yếu là của gia đình.

Giáo sư Hoàng Chương, Chủ nhiệm Dự án Văn hóa giao thông, phân tích nguyên nhân của tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông tăng là “… hệ thống an toàn giao thông không theo kịp sự phát triển của kinh tế xã hội, công tác quản lý giao thông còn nhiều bất cập… nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản được cộng đồng xác nhận là ý thức văn hóa của người tham gia giao thông ở nước ta hiện nay còn hạn chế, chưa kể những hành vi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật…” Giáo sư đề xuất: “Văn hóa giao thông phải được thực hiện lâu dài, sâu rộng và bền vững trong toàn cộng đồng xã hội.”. “Phải giáo dục ý thức văn hóa giao thông ngay từ các gia đình, khu dân cư, trường học, từ những đứa trẻ mới chập chững trên đường phố, đồng thời cũng cần có sự tham gia của chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức xã hội trong cuộc vận động lớn này. Cũng rất cần xây dựng ý thức văn hóa giao thông trong các doanh nghiệp có liên quan đến giao thông.”

Ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội Giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, kêu gọi: “Đã đến lúc phải có hành động quyết liệt để lập lại trật tự an toàn giao thông và phải huy động được lực lượng của toàn dân tham gia vào cuộc chiến này.” Ông nhấn mạnh: “Bởi vì, suy cho cùng chính con người, những chủ thể tham gia giao thông, sẽ quyết định tới trật tự an toàn giao thông.”. Ông đề xuất biện pháp nhằm xây dựng ý thức giao thông, rộng ra là nền văn hóa giao thông: Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho mọi người trên cả hai mặt: hiểu đúng luật và tự giác chấp hành luật. Xây dựng thói quen hành xử văn minh vì con người, vì cộng đồng của mỗi con người, mỗi đơn vị khi tham gia giao thông. Phải làm cho mỗi người hiểu được văn hóa giao thông chính là sự tôn trọng luật pháp, tôn trọng cộng đồng và hướng tới cái đẹp. Tiến hành biên soạn những tài liệu phổ cập về an toàn giao thông.

Tiến sĩ Nguyễn Duy Hùng nhận xét: “Văn hóa giao thông song hành tạo nên nét đẹp của con người trong hoạt động tham gia giao thông. Văn hóa giao thông là một yếu tố nền tảng rất quan trọng góp phần làm giảm tình trạng ùn tắc giao thông, làm giảm tỉ lệ tai nạn giao thông, xây dựng nét đẹp của người tham gia giao thông và từ đó, cùng các hoạt động khác tạo nên một xã hội tốt đẹp. Văn hóa giao thông có vai trò rất quan trọng, nó có tác động sâu sắc đến tâm lý và hành vi của các thành viên trong cộng đồng và hướng đến cái đúng, cái đẹp, cái cao cả trong hoạt động giao thông”.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phạm Đức Dương đề xuất biện pháp xây dựng văn hóa giao thông: “…phải xây dựng những giải pháp đồng bộ và ăn khớp giữa 2 cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng văn hóa, trong đó có hệ thống pháp luật và ý thức tự giác của những người tham gia giao thông”.

Tiến sĩ Hoàng Xuân Lương chỉ rõ: “Cần phải thấy rằng văn hóa giao thông là một hệ thống đồng bộ, nếu chỉ tắc ở một khâu nào đó thì lập tức ảnh hưởng dây chuyền tới các khâu khác”.

Nhà văn, Thiếu tướng Hồ Phương nêu lên một sự thật: “Vừa qua, trong văn hóa giao thông, mọi công tác văn học – nghệ thuật – báo chí – phát thanh truyền hình… dường như phần lớn vẫn đang ở phía trước. Những gì đã có dường như tản mạn và ở những bước đầu. Để tạo ra sức mạnh tổng hợp, nhà văn Hồ Phương đề xuất: “Về mặt lực lượng, ngoài báo chí, phát thanh, truyền hình… tôi nghĩ rằng Chính phủ cũng nên huy động thêm cả Đoàn Thanh niên và tổ chức Giao thông của quân đội vào “mặt trận” này…” “Xin hãy ủng hộ mạnh mẽ công việc tuyên truyền và sáng tác về văn hóa giao thông trên khắp đất nước này!”

Nhà văn Đặng Thanh Hương nêu lên 5 biện pháp để hạn chế sự suy đồi và tội ác của con người vô văn hóa, trong đó có: Chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng ý thức cộng đồng và tinh thần trách nhiệm của mọi người dân khi tham gia giao thông. Xây dựng một nền văn hóa đô thị của thế kỷ mới. Đưa Luật giao thông đường bộ vào chương trình giảng dạy trong nhà trường và các cơ sở giáo dục…”

Họa sĩ Trần Khánh Chương phát biểu: “Chúng tôi nghĩ rằng văn hóa giao thông phải được xây dựng trên cơ sở hai phía: phía người tham gia giao thông và lực lượng chức năng quản lý giao thông”.

Giáo sư, Viện sĩ Hồ Sĩ Vịnh nhấn mạnh đến nhân cách văn hóa của người tham gia giao thông và nhận định: “Ý thức cá nhân rất quan trọng. Không thể một lúc biến đổi toàn xã hội, nhưng nhất định phải cải tạo được từng bước đi, từng hành vi, thói quen xấu của mỗi cá nhân. Đòi hỏi rất cao ở bản thân mình là dấu hiệu của nhân cách văn hóa”.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Hạc đề cập tới tâm lý – giáo dục học và văn hóa giao thông. Theo ông, an toàn giao thông là chủ đề của bộ môn Tâm lý học giao thông – một chuyên ngành gần đây mới được tập trung nghiên cứu. Ông “Đề nghị Bộ Giao thông – Vận tải cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chưc nghiên cứu các vấn đề tâm lý – giáo dục trong giao thông và thành lập một tổ chức phụ trách vấn đề này trong Đại học Giao thông”.

Còn rất nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề văn hóa giao thông, có thể tóm lược như sau:

Thuộc giới báo chí, văn học, nghiên cứu có: Thiếu tướng, nhà báo Nguyễn Quang Thống với “Xây dựng văn hóa giao thông trong đời sống xã hội phải được coi là quốc sách”. Nhà báo Đặng Minh Phương với “Văn hóa giao thông: Phạt mạnh, đúng và nghiêm là thực hiện công bằng, văn minh”. Nhà báo, nhà viết kịch Trung Đông: “Ý nghĩa sâu sắc của văn hóa giao thông”. Nhà báo Nguyễn Tiến Cường: “Văn hóa trong phục vụ và sử dụng xe buýt thể hiện nếp sống đô thị hiện đại”. Nhà văn Trầm Hương: “Tản mạn trên những con đường”. Giáo sư Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng: “Văn hóa giao thông nhìn từ các quan hệ xã hội”. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên: “Xây dựng văn hóa giao thông đô thị nên bắt đầu từ đâu?”. Tiến sĩ Vũ Thế Long: “Học đi”. Thạc sĩ Trần Thị Tuyết Mai: “Xây dựng nếp sống văn hóa giao thông góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông”. Nhà báo, Đại tá Mai Nam Thắng: “Văn hóa giao thông như thể “ăn trông nồi…”. Nhà báo Nhà viết kịch Lê Quý Hiền: “Văn hóa giao thông và vấn đề đạo đức xã hội”. Nhà báo Nguyễn Thu Hiền: “Tạo thói quen thực hiện Luật đi đường”. Nhà báo Trần Thu Hiền: “Nhường nhịn cũng là một biểu hiện của văn hóa giao thông”. Nhà báo Phạm Tố Lan: “Kính thưa tất cả những người tham gia giao thông ở Việt Nam”.

Nhóm các nhà lãnh đạo, quản lý có: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn: “Công tác thông tin tuyên truyền văn hóa giao thông cần những nội dung cụ thể, thiết thực, đặc biệt là ở những điểm nóng”. Trung tướng Cao Xuân Hồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn giao thông: “Văn hóa giao thông với việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông”. ”. Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng: “Suy nghĩ về văn hóa giao thông”. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Nguyễn Ngọc Tuấn: “Xây dựng văn hóa giao thông – một giải pháp có tính chiến lược kiềm chế tai nạn giao thông”. Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Nguyễn Đạo Toàn: “Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa giao thông gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Khối nghệ sĩ có: Nghệ sĩ Nhân dân Đàm Liên: “Nỗi đau của tai nạn giao thông”. Nghệ sĩ Nhân dân Tâm Chính: “Nghệ thuật xiếc, một kênh trực quan sinh động góp phần vào cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa giao thông”. Nhạc sĩ Mai Tuyết Hoa: “Làm văn hóa giao thông qua thơ và nhạc”.

Đáng chú ý, vấn đền văn hóa giao thông có sức hút rất lớn, nên trong hội thảo, có cả người nước ngoài tham dự, trong đó Đại sứ Lào tại Việt Nam có bài tham luận khẳng định “Vấn đề an toàn giao thông có sự gắn kết chặt chẽ với văn hóa giao thông”.

Điểm qua như trên, thấy rằng văn hóa giao thông là một vấn đề thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới quản lý, trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ… Đáng chú ý, cho dù mỗi giới có nhìn theo cách nhìn, có nói theo cách nói của riêng mình nhưng tất cả đều thống nhất đánh giá cao vai trò của văn hóa giao thông, đều khẳng định phải xây dựng văn hóa giao thông mới có cơ sở vững bền, dài lâu cho an toàn giao thông, và đây là trách nhiệm của toàn xã hội, của từng con người, chứ không của riêng ai. Mặt khác, đã đi đến một nhận thức chung là Bộ trưởng Hồ Nghĩ Dũng đã chọn hướng đi chính xác, chọn đúng đối tượng hợp tác để góp phần đưa văn hóa giao thông vào đời sống.

Giới trí thức, văn nghệ sĩ đang tích cực vận dụng cao nhất khả năng của mình để chuyển tải nội dung văn hóa giao thông vào đời sống, qua đó làm cho xã hội thực hiện bằng được 3 mục tiêu mà đồng chí Hồ Nghĩa Dũng, thay mặt Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đã nêu: Từng bước xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông… Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đảm bảo giao thông thông suốt, giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông …


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}