Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Trong nước:

 

Phát huy trách nhiệm, đồng hành cùng Đất nước

Từ Lương | Thứ Tư, 30/12/2015 15:39 GMT +7
Năm 2015, MTTQ Việt Nam đã phát huy trách nhiệm chính trị, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra.
 

 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Đây là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ IV khóa VIII tổ chức ngày 30/12 tại Hà Nội.

Đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2015 và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2016 nêu rõ, năm 2015, những chủ trương đổi mới công tác theo 5 chương trình hành động của Đại hội VIII MTTQ Việt Nam và các nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề ra đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên hưởng ứng triển khai nghiêm túc, được cụ thể hóa thành các đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo, đổi mới các phong trào, cuộc vận động.

Các nội dung này đã được phổ biến, quán triệt thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, đạt kết quả khá toàn diện, tạo tiền đề quan trọng cho việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, triển khai các nhiệm vụ của Mặt trận trong cả nhiệm kỳ.

Năm 2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong đó, tập trung thực hiện các trọng tâm: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh…

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định năm 2015, MTTQ Việt Nam đã phát huy trách nhiệm chính trị, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra.

Về nhiệm vụ trong năm 2016, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị MTTQ các cấp cần tập trung triển khai việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, hoàn thành trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tổ chức cho người ứng cử vận động bầu cử, giám sát việc bầu cử đúng luật pháp.

Tiếp tục triển khai chương trình truyền thông để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phản ánh sâu sắc toàn diện ý kiến của nhân dân, triển khai hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với những nội dung đổi mới. Đồng thời phối hợp với Chính phủ thực hiện phong trào "Đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế thắng lợi góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Về nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần tham khảo, nghiên cứu kỹ những bài học rút ra từ công tác giám sát năm 2015. Để thành công trong công tác này, cần có ba sự đồng thuận: Một là Mặt trận thấy cần thiết phải làm. Hai là ít nhất một tổ chức đoàn thể nhân dân ở lĩnh vực liên quan cũng muốn thực hiện giám sát. Cuối cùng là cơ quan quản lý Nhà nước đồng ý phối hợp triển khai. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, việc giám sát phải bảo đảm vừa sức, không giao chỉ tiêu cho địa phương nhưng phải bảo đảm mỗi tỉnh, huyện giám sát một vấn đề.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trong năm 2016, sẽ chuyển giao một số nội dung giám sát như giám sát về chợ, y tế tư nhân, giải quyết khiếu nại tố cáo vật tư nông nghiệp cho các địa phương thực hiện. Bên cạnh đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện giám sát về an toàn thực phẩm, Luật Khoa học và Công nghệ, cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan và phối hợp với địa phương đánh giá sự hài lòng của người dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị cần tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận, trong đó tập trung nâng cao năng lực, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận. Hơn nữa, cần đẩy mạnh ứng dụng tin học hóa trong công tác Mặt trận để nâng cao hiệu quả mà không tăng biên chế.

Người đứng đầu MTTQ Việt Nam nhắn nhủ tới các đại biểu sau khi kết thúc Hội nghị này, về  địa phương thì có “hai cái bắt tay quan trọng, bắt tay để lo Tết và bắt tay bầu cử tốt trong năm tới”.

 

 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH, bổ sung nhân sự MTTQ Việt Nam

Cũng tại Hội nghị này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có Quyết định 583/QĐ-MTTW-BTT về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo đó, Ban Chỉ đạo gồm 7 thành viên do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân là Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm triển khai hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nội dung trong công tác bầu cử liên quan đến quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ trong cuộc bầu cử theo phân công của Hội đồng bầu cử quốc gia và quy định của pháp luật về bầu cử; chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp.

Hội nghị cũng đã thông qua tờ trình về việc bổ sung Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Như vậy, sau khi 17 vị thôi tham gia theo quy định của Điều lệ và từ trần 2 vị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng ý bổ sung 20 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 3 vị tham gia vào Đoàn Chủ tịch. Tổng số Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 384 vị, Ủy viên Đoàn Chủ tịch là 60 vị.

Hội nghị đã thông qua tờ trình về việc công nhận và cho thôi là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam. Theo đó công nhận Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam. Cùng với đó, cho thôi là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam với Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt-Đức. Như vậy, tổng số thành viên của MTTQ Việt Nam ở Trung ương là 46 tổ chức./.

Nguồn: Chinhphu.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}