Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Dân tộc:

 

Sửa đổi Hiến pháp phải thể hiện được ý chí toàn dân

Quang Vũ | Thứ Ba, 08/10/2013 03:29 GMT +7
(Văn Hiến) - Việc sửa đổi Hiến pháp phải hướng tới tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn những nội dung cơ bản có tính bản chất của chế độ ta.

 

Sáng 6/11, thảo luận ở tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, các đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh chế độ chính trị; chế định Chủ tịch nước; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường... đã được cơ quan soạn thảo trình tại kỳ họp lần này.

Thống nhất với các nội dung sửa đổi, các đại biểu Quốc hội ở các tổ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc sửa đổi Hiến pháp phải thể hiện được ý chí toàn dân. Việc sửa đổi phải hướng tới tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn những nội dung cơ bản có tính bản chất của chế độ ta đã được quy định trong Hiến pháp năm 1992 về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Sửa đổi Hiến pháp cũng phải thể chế hóa kịp thời những quan điểm, chủ trương lớn được nêu trong Cương lĩnh và các văn kiện khác của Đảng; đồng thời hoàn thiện kỹ thuật lập hiến, bảo đảm để Hiến pháp thực sự là đạo luật cơ bản, có tính ổn định, lâu dài.

Thống nhất quan điểm sửa đổi quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan hành pháp, tư pháp, lập pháp để đảm bảo phát huy vai trò, hiệu quả trong lĩnh vực được phân công.

Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các ý kiến thảo luận tại Tổ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần bổ sung vào Hiến pháp sửa đổi những điều khoản sao cho thể hiện rõ nét hơn nữa nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ của công dân với Nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Đình Quyền (Hà Nội) đề nghị quy định rõ trong Hiến pháp sửa đổi lần này việc cơ quan Nhà nước phải công khai mọi thông tin để người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Hiến pháp cũng cần bổ sung nhiều hơn điều khoản thể hiện quyền dân chủ của công dân thông qua việc tổ chức trưng cầu dân ý, bầu cử.

Cùng quan điểm này, đại biểu Trần Quốc Khánh (Hà Nội) đánh giá, dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này có nhiều điểm mới, thể hiện rõ nét hơn những cam kết với quốc tế trong việc đảm bảo quyền con người.

Về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, một số ý kiến đề nghị thay vì quy định kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo nên quy định kinh tế trong nước giữ vai trò chủ đạo cho phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập quốc tế; đồng thời Hiến pháp cũng cần làm rõ hơn tính chất, mô hình kinh tế và vai trò quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến cũng đề nghị cần bổ sung quy định đối với thành phần kinh tế tư nhân - thành phần không thể thiếu trong nền kinh tế.

Đề nghị chú trọng đến quyền của cá nhân đối với đất đai - quyền về tài sản, đã được quy định trong Bộ Luật Dân sự, đại biểu Nguyễn Đình Quyền kiến nghị Hiến pháp sửa đổi cần có quy định cụ thể về quyền sử dụng đất là quyền bất khả xâm phạm của người dân. Đại biểu Quyền cũng kiến nghị cần Hiến định chế độ Kiểm toán độc lập, coi đây là công cụ đắc lực của Nhà nước trong việc giám sát tính hợp hiến, hợp pháp trong việc quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước.

Góp ý về chế định Chủ tịch nước, hầu hết các ý kiến tán thành với vị trí thống lĩnh lực lượng vũ trang, tuy nhiên cần làm rõ hơn thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; phong hàm, cấp sỹ quan cấp cao đối với cán bộ, sỹ quan Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; công bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật... Có ý kiến đề nghị cần phân định rõ thẩm quyền ký kết Điều ước quốc tế giữa Chủ tịch nước với Quốc hội.

Đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các từ ngữ, câu chữ các vấn đề về kỹ thuật xây dựng văn bản, các đại biểu Quốc hội cũng mong muốn những nội dung dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sớm được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị sớm đăng tải dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên báo chí và trên mạng Internet để sao cho tiếp thu càng nhiều ý kiến nhân dân càng tốt. Đại biểu Ngân cũng đề nghị, trong quá trình tổ chức lấy ý kiến người dân, đặc biệt phải phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tập hợp ý kiến đóng góp của nhân dân. "Phải làm một cách bài bản, nghiêm túc, để có được nhiều ý kiến chất lượng gửi về Quốc hội," đại biểu Trần Hoàng Ngân nói.


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}