Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

TP HCM: Nhầm lẫn giữa hỗ trợ và bồi thường

PV | Thứ Sáu, 11/04/2014 03:50 GMT +7
Thời gian qua một số hộ dân có nhà đất thuộc dự án Chỉnh trang Phát triển đô thị tại phường Long Bình, quận 9, TP.HCM bức xúc phản ánh họ nhận số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng. Trong khi thực tế, nhà đất các hộ này chỉ thuộc diện hỗ trợ chứ không thuộc diện được  bồi thường.

Nhằm thực hiện dự án Chỉnh trang Phát triển đô thị tại phường Long Bình, Quận 9, TP.HCM theo Quyết định thu hồi đất số 75/QĐ-UBND ngày 8-1-2008 và Quyết định 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của UBND Thành phố, ngày 4-6-2012, Chủ tịch UBND Quận 9 ban hành Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư số 86/PABT-HĐBT ngày 15-5-2012 của Hội đồng Bồi thường dự án với dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân là 775.149.241.200 đồng. Kinh phí bồi thường của dự án từ ngân sách Thành phố, được cấp tạm ứng từng đợt và thực hiện thanh quyết toán theo Quyết định công bố giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của từng hộ dân qua sự kiểm soát của Kho bạc Nhà nước chứ không cấp kinh phí một lần theo bảng dự toán.

 
Bãi thi hành án

Giải thích về điều này Bà Đặng Thị Hồng Liên - Chủ tịch UBND Quận cho biết: Diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án tổng cộng 978.491m², gồm 2 khu: Khu 1 gồm bãi khai thác đá và bãi thi hành án, diện tích 360.835,4m²; Khu 2 diện tích khoảng 617.655m², trong đó có 263 hộ dân, 134 hộ có nhà ở, đất ở và 129 hộ có đất nông nghiệp.

Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường thực tế, khu đất thực hiện dự án phần lớn là đất do Nhà nước trực tiếp quản lý (UBND xã Long Bình đăng ký sử dụng đất theo Chỉ thị 299/TTg và tài liệu 02/CT-UB), một số trường hợp lấn chiếm nên không đủ điều kiện để nhận bồi thường mà chỉ được xem xét hỗ trợ. Điều này căn cứ theo khoản 2, mục IV, phần IV phương án số 86/PA-HĐBT và Quyết định 35/2010/QĐ-UBND ngày 28-5-2010 của UBND Thành phố, cụ thể:

 
Bãi khai thác đá

Đối với đất có nguồn gốc lấn, chiếm và trường hợp đất đang sử dụng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP hoặc diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai và khoản 1 Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP nhưng không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không áp dụng đối với tổ chức), thì người đang sử dụng đất không được bồi thường về đất, nhưng được xét hỗ trợ theo mục đích đang sử dụng như sau:

1. Trường hợp đất đưa vào sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993:
- Mục đích sử dụng là đất nông nghiệp thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT, thì được xét hỗ trợ bằng 100% giá các loại đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố quy định và công bố hàng năm. Diện tích để tính hỗ trợ là diện tích đang sử dụng thực tế nhưng không quá 2.000m2/hộ; phần diện tích còn lại (nếu có) không xét hỗ trợ.

- Mục đích sử dụng là đất ở thì được xét hỗ trợ bằng 30% đơn giá đất ở để tính bồi thường. Diện tích để tính hỗ trợ là diện tích đang sử dụng thực tế nhưng không quá 100m2/hộ; phần diện tích còn lại (nếu có) không xét hỗ trợ về đất ở, được tính hỗ trợ theo đất nông nghiệp theo quy định nêu trên;

2. Trường hợp đất đưa vào sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 22 tháng 4 năm 2002:
- Mục đích sử dụng là đất nông nghiệp thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT, thì được xét hỗ trợ bằng 80% giá các loại đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố quy định và công bố hàng năm. Diện tích để tính hỗ trợ là diện tích đang sử dụng thực tế nhưng không quá 2.000m2/hộ; phần diện tích còn lại (nếu có) không xét hỗ trợ.

- Mục đích sử dụng là đất ở thì được xét hỗ trợ bằng 20% đơn giá đất ở để tính bồi thường. Diện tích để tính hỗ trợ là diện tích đang sử dụng thực tế nhưng không quá 100m2/hộ; phần diện tích còn lại (nếu có) không xét hỗ trợ về đất ở, được tính hỗ trợ theo đất nông nghiệp theo quy định nêu trên;

3. Các khoản hỗ trợ nêu tại khoản 1, 2 mục này, không áp dụng trong trường hợp mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở (đất chuyên dùng);

4. Trường hợp sử dụng từ ngày 22 tháng 4 năm 2002 trở về sau không tính hỗ trợ về đất. Kể cả đất do lấn, chiếm và đất được giao, được cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2002 trở về sau thì người có hành vi lấn, chiếm hoặc được giao đất, thuê đất không đúng thẩm quyền không được bồi thường, hỗ trợ về đất khi thu hồi đất”.

Do có một số hộ có đất trong khu vực dự án không đủ điều kiện để nhận bồi thường, chỉ được hỗ trợ theo quy định nêu trên dẫn đến chênh lệch giữa bảng dự toán (tạm tính) và Quyết định bồi thường, hỗ trợ UBND Quận 9 đã giải thích cho người dân khi có yêu cầu, qua đó tạo sự đồng thuận hợp tác của đa số hộ dân.

Được biết hiện nay tiến độ của dự án đã được thực hiện 89%, với hơn 230 hộ dân (trên tổng số 263 hộ) đã nhận tiền và giao mặt bằng với diện tích hơn 87ha (trên tổng số 97ha của dự án). Số tiền thực chi và giải ngân tại Kho bạc là 374,811 tỷ đồng.

 
Bài 2: Hành trình trên 374,811 tỷ đồng giải tỏa đền bù đi về đâu của dự án DA?
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}