Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Năm, 26/11/2020 17:24

Tôn giáo:

 

Tham khảo kinh nghiệm của Trung Quốc: Nghiên cứu đối sách với tôn giáo Tây Tạng (Tiếp theo)

Đại tá Ths-Nguyễn Ngọc Điệp (dịch) | Thứ Sáu, 25/04/2014 02:14 GMT +7
Khu Tự trị Tây Tạng có diện tích 1,2 triệu km2, dân số 3 triệu người, thủ phủ Lahsa. Tây Tạng (TT) là vùng dân tộc mà tín ngưỡng tôn giáo mang tính quần chúng. Nhận thức đúng và xử lí tốt các vấn đề tôn giáo ở TT hiện nay, là một vấn đề quan trọng trong sự nghiệp xây dựng XHCN mang mầu sắc Trung Quốc (TQ), có ý nghĩa cực kì to lớn đối với việc duy trì ổn định xã hội ở khu vực TT và cũng có nghĩa là đối với toàn quốc, với việc tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và phát triển kinh tế vùng TT.


Một góc bên ngoài điện Potala (Tây Tạng- Trung Quốc). (Ảnh: Internet)

 

 2/ Đối sách giải quyết vấn đề tôn giáo ở Tây Tạng trong tình hình mới
 
   Đối sách chủ yếu để giải quyết vấn đề TT trước mắt là quán triệt toàn diện chính sách tôn giáo của Đảng, dựa vào luật pháp tăng cường quản lí sự vụ tôn giáo TT, làm tốt công tác giáo dục quần chúng tín đồ, làm cho tôn giáo TT thích ứng XHCN. Để giữ cho TT ổn định lâu dài, tạo ra môi trường mới tốt đẹp cho TT phát triển kinh tế  xã hội, chúng ta phải thường xuyên tổng kết những bài học kinh nghiệm, tích cực đi sâu giải quyết xử lí một cách toàn diện và triệt để các vấn đề tôn giáo TT trong giai đoạn hiện nay:
 

 1.   Quán triệt toàn diện chính xác chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng.
 
 • Tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, đó là chính sách cơ bản lâu dài của Đảng. Chính sách tự do tín ngưỡng , bao gồm công dân có quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng; có tự do tín ngưỡng tôn giáo này, cũng có tự do tín ngưỡng tôn giáo kia. Trong cùng một tôn giáo, có tự do tín ngưỡng giáo phái này, cũng có tự do tín ngưỡng phái giáo kia ; có tự do trước đây không tín ngưỡng nay tín ngưỡng, cũng có tự do trước đây tín ngưỡng nay không tín ngưỡng . Khu vực TT là nơi (Phật giáo Tây Tạng) PGTT có tính chất quần chúng, đồng thời với việc bảo đảm tự do tín ngưỡng cho nhân dân. Phải chú ý tôn trọng và bảo vệ quyền lợi cho số ít công dân không tín ngưỡng, khiến cho quần chúng tín đồ và không tín đồ đoàn kết, cùng nhau xây dựng mái nhà xã hội TT chung. Cùng với thể chế kinh tế thị trường XHCN từng bước được xác lập và hoàn thiện ở TT, cuộc sống của nhân dân các dân tộc TT cũng từng bước được cải thiện, thông qua việc dắt dẫn nhân dân thoát khỏi nghèo nàn và trạng thái tinh thần u muội, quan niệm tín ngưỡng tôn giáo sẽ dần dần phai nhạt trong một bộ phận nhân dân .Tín ngưỡng và không tín ngưỡng đều là quyền lợi dân chủ của công dân, cho nên phải phản đối tất cả mọi hành vi kì thị quần chúng tín ngưỡng và không tín ngưỡng, phải quán triệt nguyên tắc về chính trị phải đoàn kết hợp tác, về mặt tín ngưỡng phải tôn trọng lẫn nhau.
 •  
 Tổng thống Mỹ Obama tiếp nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma.
 
 • Với một số đảng viên ở TT tín ngưỡng tôn giáo, tham gia các hoạt động tôn giáo, cần căn cứ vào tình hình thực tế để xử lí thỏa đáng. Đảng viên CS là chiến sĩ tiên phong có giác ngộ cộng sản chủ nghĩa, là người vô thần, chỉ có thể tín ngưỡng chủ nghĩa Mac Lenin, không được tín ngưỡng tôn giáo, không được tham gia hoạt động tôn giáo. Các cấp ủy đảng phải tăng cường giáo dục đảng viên về chủ nghĩa vô thần, về tri thức khoa học công nghệ, phải xử lí thận trọng thỏa đáng và phân biệt các tình huống cụ thể đối với đảng viên tín ngưỡng tôn giáo. Phải khai trừ khỏi đảng và xử lí theo pháp luật đối với thiểu số đảng viên tham gia cuồng nhiệt hoạt động tôn giáo, lợi dụng tôn giáo chống lại 4 nguyên tắc cơ bản của Đảng về tôn giáo, tham gia các hoạt động phá hoại đoàn kết dân tộc và phân cắt TQ. Đối với đảng viên đã đánh mất lí tưởng CSCN , một lòng tin tưởng vào tôn giáo, đã qua giáo dục vẫn không thay đổi, thì khuyên họ nên ra khỏi Đảng. Đối với đảng viên do áp lực của gia đình và xã hội , tham gia các hoạt động tôn giáo bình thường, nhưng bản thân họ vẫn phục tùng kỉ luật Đảng, chấp hành đường lối chính sách của Đảng, thì phải kiên trì giáo dục, giúp họ thoát khỏi sự ràng buộc của tôn giáo. Những đảng viên tham gia một số nghi thức có tính quần chúng theo truyền thống nghi thức hôn lễ và tang lễ theo phong tục tập quán của dân tộc mình, thì đấy không phải là tín ngưỡng tôn giáo. Đối với những quần chúng tín ngưỡng tôn giáo hoặc có cảm tình mãnh liệt đối với tôn giáo  thì không kết nạp vào Đảng. Phải tiến hành chỉnh đốn các cơ sở Đảng yếu kém về chính trị, phân tán về tổ chức , chịu sự phá rối nghiêm trọng của tôn giáo.
 
2. Dựa vào pháp luật, tăng cường công tác quản lí sự vụ tôn giáo ở TT

  Đây là nhu cầu bức thiết để quán triệt toàn diện chính sách tôn giáo, cũng là nhu cầu làm ổn định cục thế TT để ngăn chặn các hoạt động phân liệt doTập đoàn Lạt Ma lợi dụng tôn giáo tiến hành. Đại bộ phận chùa chiền TT là yêu nước và tuân thủ pháp luật, nhưng có một bộ phận tăng ni bị các thế lực phân liệt lợi dụng , tham gia vào các hoạt động phá hoại sự nghiệp thống nhất tổ quốc, gây rối trật tự xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân. Việc xây dựng chùa chiền tràn lan, nhập tín đồ bừa bãi đã tiêu hao bao sức người sức của và mang lại gánh nặng cho quần chúng, vì vậy các cấp ủy đảng, chính quyền phải nắm vững pháp luật, dựa vào pháp luật, tăng cường quản lí các sự vụ tôn giáo, làm cho các hoạt động tôn giáo ở TT đi vào khuôn khổ pháp luật quy định.
 
 Đối với các tăng ni tham gia các hoạt động phân liệt Trung Quốc (TQ), đã qua giáo dục mà không thay đổi, phải xử lí nghiêm khắc theo pháp luật.
Đối với những chùa chiền có khuynh hướng theo chủ nghĩa phân liệt và thường xuyên tham gia các vụ bạo loạn thì phải kịp thời chỉnh đốn.
 
-Đạt Lai Lạt Ma là đầu sỏ của tập đoàn chính trị theo chủ nghĩa phân liệt, đã bội phản lại giới luật, giáo lí của Phật giáo, mưu đồ đòi TT độc lập. Giữa chúng ta và Tập đoàn Lạt Ma, không phải là vấn đề giữa tín ngưỡng và không tín ngưỡng, mà là vấn đề duy trì thống nhất tổ quốc và chống lại chủ nghĩa phân liệt. Lạt Ma lợi dụng tôn giáo, tiến hành thâm nhập chính trị vào TT là thủ đoạn quan trọng của hoạt động phân liệt của chúng. Chúng ta phải bóc trần bộ mặt chính trị lợi dụng tôn giáo của Lạt Ma, làm mất hiệu lực việc tán phát tuyên truyền phản động của Tập đoàn Lạt Ma, kiên quyết không khoan nhượng các phần tử phân liệt được phái vào trong nước, ngăn chặn ảnh hưởng của Lạt Ma đối với chùa chiền và tăng ni TT.
 

 • Để bảo đảm cho tôn giáo hoạt động bình thường, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các nơi hoạt động tôn giáo, phải chấn chỉnh hiện tượng hỗn loạn các địa điểm hoạt động tôn giáo, cần phải dựa vào pháp luật để quản lí các địa điểm hoạt động tôn giáo theo “ Điều lệ quản lí nơi hoạt động tôn giáo” của Chính phủ ban hành, làm tốt công tác đăng kí nơi hoạt động tôn giáo để ngăn chặn chùa chiền mọc tràn lan. Các nơi để tiến hành hoạt động tôn giáo trong toàn khu cơ bản thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu hoạt động tôn giáo. Từ nay nếu chưa được phê chuẩn của Uỷ ban Tôn giáo Khu tự trị thì không được mở thêm các điểm hoạt động tôn giáo.
 
 • Xây dựng chế độ trách nhiệm quản lí và tăng cường sức mạnh trong việc quản lí các loại chùa, trong nội bộ chùa ở TT có thể kí thỏa thuận trách nhiệm giữa tổ dân quản và tăng ni, sư sãi, gia đình tăng ni; kiên trì nguyên tắc kết hợp giữa phân cấp quản lí với quản lí tại chỗ, kiện toàn cơ cấu công tác tôn giáo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo.
 
 • Tăng cường quản lí sự vụ tôn giáo TT theo pháp luật , phải tiến hành chế độ định biên chế tăng ni ở các cơ sở tôn giáo, phải tiến hành đăng kí sát hạch tăng ni trong phạm vi biên chế . Những tăng ni biên chế trong chùa được hưởng tất cả các quyền lợi công dân đồng thời phải thực hiện mọi nghũa vụ công dân. Những người trú ở chùa nếu chưa được sự đồng ý của tổ dân quản và chưa được cơ quan quản lí tôn giáo TT phê chuẩn, thì theo kì hạn phải trở về nơi ở cũ. Đối với tăng ni là đồng bào Tạng về nước định cư yêu cầu vào chùa, phải làm thủ tục đăng kí định cư theo quy định. Đối với các tăng ni trôi nổi trong xã hội, cơ quan chính quyền các cấp cùng ban dân cử chùa phải tăng cường các biện pháp quản lí. Đối với các tăng ni già yếu, bệnh tật không nơi nương tựa, phải được đối xử như những người được hưởng chính sách “ 5 đảm bảo” ( chú thích của nd : cung cấp lương thực, quần áo chăn màn và các vật dụng khác, nhà ở, điều trị bệnh, mai táng). Trong công tác quản lí sự vụ tôn giáo TT, điều bức xúc là phải tăng cường các bước xây dựng pháp luật về tôn giáo, để công tác quản lí tôn giáo có cơ sở pháp lí đầy đủ. Phải căn cứ vào pháp luật và luật lệ hiện hành của Nhà nước, kết hợp với tình hình quản lí tôn giáo cụ thể ở TT, để xâydựng các quy phạm hành chính về sự vụ tôn giáo mang tính chất địa phương.
 
 1.     Tăng cường công tác hướng dẫn và giáo dục đối với tăng ni và quản lí tín đồ
 
 -Đại bộ phận tăng ni TT là yêu nước và tuân thủ pháp luật. Nhưng do có sự thâm nhập chính trị của tập đoàn phân liệt Lạt Ma, mà một số tăng ni không tuân thủ giáo lí, coi thường pháp luật, tiến hành hoạt động phân liệt. Vì vậy, phải tăng cường giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tuyên truyền TT là một bộ phận không thể tách rời của TQ, xây dựng ý thức đoàn kết dân tộc và tình yêu tổ quốc , phát huy truyền thống yêu nước, yêu giáo, tổ chức cho tăng ni học tập hiến pháp và các luật lệ liên quan, xây dựng ý thức “pháp trị” trong tăng ni, hình thành nên thói quen là tuân thủ pháp luật.
 
- Chúng ta phải coi trọng việc xây dựng tổ quản lí chùa, thực sự làm cho quyền lãnh đạo chùa ngả dần nằm trong tay các nhân sĩ giáo giới yêu nước. Với những nhân sĩ này, vừa tăng cường sự quan tâm  vừa tăng cường giáo dục và hướng dẫn họ . Đối với các nhân sĩ có lập trường không kiên định, có thái độ mềm yếu trong cuộc đấu tranh chống phân liệt, thì tiến hành phê bình giáo dục, giúp họ nhiệt tình với sự nghiệp xây dựng hòa bình TT. Các ban dân cử quản lí chùa đều là tổ chức cơ sở quản lí chùa, do tăng ni trong chùa bầu ra dưới sự lãnh đạo của chính quyền địa phương. Các tổ, hội dân quản phải hực hiện chế độ dân chủ tập trung, những vấn đề có tính toàn chùa phải thông qua hôi nghị của mọi tăng ni thảo luận.
 
 - Tín ngưỡng tôn giáo là một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, chỉ có thể thuyết phục giáo dục, không thể xử lí bằng biện pháp áp chế  giản đơn. Phải tuyên truyền giáo dục sâu rộng cho quảng đại quần chúng tín đồ về đoàn kết dân tộc, yêu nước, yêu chế độ, các tri thức văn hóa khoa học liên quan đến các hiện tượng tự nhiên, liên quan đến tiến hóa xã hội, đến sinh lão bệnh tử và cát- hung, họa- phúc của con người.
 

 1.      Hướng dẫn Phật giáo Tạng truyền thích ứng với CNXH
 
 • Lịch sử phát triển  của PGTT đã khẳng định nó diễn biến và thay đổi để thích ứng với nhu cầu phát triển xã hội. Thực tiễn 40 năm giải phóng hòa bình TT ta thấy: Phật giáo Tạng truyền TT cũng có thể thích ứng với CNXH. Trước mắt cần dắt dẫn PGTT thích ứng với kinh tế thị trường XHCN .
 
 •  Mấy năm gần đây, các chùa TT triển khai hoạt động theo phương châm “ lấy chùa nuôi chùa”, thực hiện tôn chỉ của Phật giáo dân gian, thông qua hoạt động kinh tế thương mại để rèn luyện tăng lữ. Chúng ta phải biết phát huy ưu thế của tài nguyên văn hóa tôn giáo, dắt dẫn giới tôn giáo trực tiếp lao vào công cuộc cải cách mở cửa và sự nghiệp xây dựng kinh tế XHCN, cống hiến cho sự phát triển ốn định của TT. Tài nguyên văn hóa của TT vô cùng phong phú, văn hóa PGTT rất đặc sắc, kiến trúc cổ chùa chiền vô cùng kì diệu, các loại tranh tượng Phật và văn vật quí hiếm... đều là ưu thế tài nguyên du lịch tôn giáo trời cho. Phải mở mang lợi dụng tài nguyên văn hóa tôn giáo TT, ủng hộ nhà chùa làm du lịch, khuyến khích chùa TT mở dịch vụ ăn uống, văn hóa trà, dịch vụ nhà nghỉ phục vụ công tác du lịch. Tu viện Tashihunpo ở miền nam TT đã thành lập Tổng công ty Phát triển Gang Guan, có chi nhánh tại Bắc Kinh, Thâm Quyến, Nê pan...năm 1993 đã nộp cho tu viện 1,8 triệu NDT. Đó là nguồn vốn chủ yếu để “ lấy chùa nuôi chùa”. Chúng ta khuyến khích các chùa TT học hỏi kinh nghiệm của Tu viện Tashihunpo, sáng tạo ra các thực thể kinh tế chùa, để các tăng ni phật tự mình tham gia vào thực tế kinh tế thương mại mang lại nguồn lợi kinh tế chính đáng cho chùa, góp phần làm giàu cho xã hội; phải phát huy được ưu thế quan hệ rộng của tôn giáo để gọi vốn và kĩ thuật vào khai phá nguồn tài nguyên tự nhiên giàu có của TT.
 
 • Lấy lao động để nuôi chùa , đó là sự thay đổi có tính chất lịch sử trong hoạt động của chùa chiền Phật giáo TT trong điều kiện XHCN. Chúng ta phải hướng dẫn trợ giúp các nhà chùa TT tổng kết kinh nghiệm, tiến hành lao động sản xuất nông lâm mục , nghề phụ, nỗ lực bằng mọi khả năng, giúp đỡ tăng ni khai hoang phục hóa, trông cây lương thực, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, chế tác tượng Phật...ở vùng xung quanh chùa, như thế không những cải thiện đời sống tăng ni, mà còn giảm gánh nặng cho gia đình các tín đồ. PGTT yêu cầu tín đồ “ tu thiện, tích đức” để “ cứu vớt chúng sinh” là một trong những điều kiện cho việc theo đuổi hạnh phúc ở thế giới bên kia. Căn cứ vào điều kiện này, chúng ta cần phải cổ vũ, ủng hộ, giúp đỡ giới tôn giáo vì sự nghiệp từ thiện công ích đối với xã hội./.

Nguồn: http://blog.sina.com.cn/s/blog_a5ed9dee01018zdx.html

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
 • Bình luận mới
 • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}