Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Thông Tin:

 
Ngăn chặn thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch

Ngăn chặn thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch

Trong những năm đổi mới toàn diện đất nước vừa qua, việc đấu tranh ngăn chặn thông tin xuyên tạc, sai trái, thù địch có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như góp phần xây dựng môi trường hòa bình ổn định để phát triển.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}