Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Trong nước:

 

Thủ tướng đã trực tiếp cắt bỏ bao nhiêu ung nhọt tham nhũng?

PV | Thứ Năm, 21/11/2013 10:14 GMT +7
Chiều nay, 21/11, trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các nhóm vấn đề chất vấn.Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội chiều 21/11/2013


 
Đại biểu Trần Thị Hiền (đoàn Hà Nam): Tại kỳ họp này, theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đồng ý nâng bội chi từ 4,8% lên 5,3% và phát hành 170.000 tỷ đồng TPCP. Tuy nhiên, là đại biểu Quốc hội chúng tôi còn băn khoăn không có giải pháp hữu hiệu thì  lạm phát cao và  bất ổn kinh tế vĩ mô quay trở lại. Đề nghị Thủ tướng cho biết quan điểm về vấn đề này?

 

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị): Tình trạng nợ đọng các Nghị định , Quyết định của Chính phủ để hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh kéo dài nhiều năm, làm giảm hiệu lực thi hành, hiệu quả quản lý Nhà nước ảnh hưởng đế kỷ luật, kỷ cương của đất nước. Xin Thủ tướng cho biết giải pháp của Chính phủ để  khắc p hục tình trạng này.

 

Hiện nay, có nhiều địa phương không có dầu nhưng được cấp phép xây dựng nhà  mày lọc dầu? Quan điểm của Thủ tướng về quản lý, cấp phép xây dựng các cơ sở lọc dầu để vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo môi trường vừa phù hợp nguồn lực thực tiễn?

 

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc (đoàn Bình Thuận): Thủy điện đóng góp một phần rất quan trọng vào việc đảm bảo điện năng cho đất nước. Tuy nhiên, thời gian qua, việc lập qui hoạch, xây dựng, thi công và vận hành thủy điện đã gây ra nhiều hệ lụy cho cuộc sống người dân. Xin Thủ tướng cho biết những giải pháp của Chính phủ nhằm khắc phục nhanh những tồn tại, yếu kém trong lĩnh vực này?

 


Đại biểu Trần Du Lịch

Đại biểu Trần Du Lịch (đoàn TP HCM): Đổi mới chính sách thể chế nhằm tạo niềm tin cho thị trường. Tại kỳ họp này, trong Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, khi đánh giá nguyên nhân, yếu kém, có nguyên nhân nhìn nhận thế này “Nhận thức trên một số vấn đề chủ trương quan điểm phát triển đã được đề ra vẫn còn khác nhau dẫn đến đổi mới thể chế, chính sách trên một số vấn đề còn ngập ngừng, thiếu nhất quán, nhất là về vai trò của Nhà nước và vai trò của kinh tế Nhà nước trong kinh tế thị trường. Phải chăng, đây là nguyên nhân. Xin Thủ tướng cho biết: Nếu không xử lý được sự ngập ngừng, thiếu nhất quán này  thì làm sao đổi mới thể chế theo tinh thần Nghị quyết của Đảng để tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, vấn đề tạo niềm tin thị trường, đặc biệt, phải chăng sự thiếu nhất quán này dẫn đến sự trầm trọng trong việc đổi mới, chuyển đổi, tái cấu trúc khu vực DNNN, vấn đề thoái vốn, cổ phần hóa.

Xin Thủ tướng cho biết, hướng tới thế nào để có thể có sự nhất quán và có thể thực thi được vấn đề đổi mới chính sách, thể chế, tạo niềm tin thị trường?

 

Đại biểu Đỗ Thị Hòa (đoàn Quảng Ninh): Những năm qua, khó khăn trong nước và quốc tế tác động rất lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế. Trong báo cáo số 488 giải trình và chất vấn của Thủ tướng cũng nêu những giải pháp cơ bản về tái cơ cấu DNNN. Tuy nhiên, những khó khăn về tiêu thụ và giá thành sản phẩm của TKV, những khó khăn về việc làm, nợ, đời sống khó khăn của công nhân của các tập đoàn Vinashin, Viglacera... đã trở  thành băn khoăn của cử tri Quảng Ninh.

 

Xin Thủ tướng cho biết, kết quả tái cơ cấu DNNN thời gian và các giải pháp sẽ tiếp tục thực hiện năm 2015?

Đại biểu Lê Như Tiến (đoàn Quảng Trị):Trong báo cáo của Chính phủ gửi tới Quốc hội có vấn đề được ĐBQH quan tâm. Đó là trách nhiệm giải trình trong thực thi công vụ và trách nhiệm của người đứng đầu. Là người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng cho biết trách nhiệm giải trình và trách nhiệm người đứng đầu của mình về kết quả phòng, chống tham nhũng của các cơ quan hành chính Nhà nước.

 

Trong tiếp xúc cử tri ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng hồi tháng 10, cử tri rất hoan nghênh khi thủ tướng nói về thất thoát tham nhũng ở các TCT, Tập đoàn “Đây là những ung nhọt trong một cơ thể, dù đau xót cũng phải cắt bỏ. Thưa thủ tướng, kể từ khi Quốc hội giao trọng trách là người đứng đầu vào ngày 27/6/2006  đến nay trải qua gần 2 nhiệm kỳ, Thủ tướng đã đề nghị cắt bỏ hoặc trực tiếp cắt bỏ được bao nhiêu ung nhọt quốc nạn tham nhũng?

Đại biểu Ngô Văn Minh (đoàn Quảng Nam) Tính đến 25/10/2013, Chỉnh phủ còn nợ 51% qui định chi tiết để hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh đã được thông qu. Do đó, các văn bản này không có hiệu lực đồng thời với luật, pháp lệnh. Xin Thủ tướng cho biết, trong khi chưa có văn bản qui định chi tiết như vậy thì chính phủ đã điều chỉnh các quan hệ xã hội và các vi phạm theo qui định của pháp luật nào? Người dân sẽ chấp hành qui định nào của Pháp luật?

 

Cái sự không hành động này của cơ quan công quyền có phải là hành vi vi phạm pháp luật không? Nếu đúng thì tại sao trong báo cáo kiến nghị giải pháp lại không thấy có việc xử lý trách nhiệm cá nhân, cơ quan tổ chức có liên quan để đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm minh?

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (đoàn TP HCM): Đảng, Chính phủ và cá nhân Thủ tướng rất quan tâm vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Chúng ta có nhiều chủ trương, chính sách đã được triển khai trong thực tiễn, đời sống người nông dân đã có nhiều cải thiện. Song, trong báo cáo của Thủ tướng trình bày trước Quốc hội có đề cập nhiều đến vấn đề đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nhưng chưa thấy đánh giá hiệu quả các đầu tư đó. Tôi đề nghị trong báo cáo của Thủ tướng và trong các báo cáo của Chính phủ cần quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả của công tác chỉ đạo và đầu tư. Tôi thấy sản xuất nông nghiệp, đời sống của nông dân hiện còn rất nhiều khó khăn, thu nhập, chất lượng sống không tương xứng với những gì mà người nông dân đã cần cù, sáng tạo bỏ ra. Và sự đóng góp của nông dân trong quá trình phát triển đất nước, sản xuất nông nghiệp vẫn chưa tương xứng với kỳ vọng của chúng ta. Kế hoạch cho phát triển nông nghiệp còn chưa rõ. Tôi đề nghị, Thủ tướng cho biết cần giải pháp gì để các chính sách và chủ trương của nông nghiệp, nông thôn đi vào cuộc sống để người nông dân sống được, sống khá và làm giàu bằng nghề nông, tránh tình trạng lao động nông nghiệp ngày càng già hóa như hiện nay và để chúng ta đối xử công bằng hơn với người nông dân xứng đáng với những gì mà người nông dân đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

 

 

Đại biểu Trương Thị Huệ (Đoàn Thái Nguyên): Năm 2013, những nỗ lực của Chính phủ trong công tác điều hành phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng ngừa tội phạm... Song, bên cạnh đó, những thiếu sót, hạn chế cứ lặp đi lặp lại trong nhiều năm, được nhiều báo cáo đã chỉ ra. Nhưng tính đến nay chưa thấy khắc phục được, thậm chí còn có biểu hiện gia tăng. Đó là việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính chưa nghiêm. Trong các buổi thảo luận tại hội trường, nhiều vị đại biểu đã nêu vấn đề này và chỉ mặt đặt tên một trong những nguyên nhân của thực trạng này là trách nhiệm của người có thẩm quyền chưa được chỉ ra rõ ràng khi có khuyết điểm thuộc lĩnh vực quản lý của mình, trong khi có thành tích thì địa chỉ cá nhân rất rõ. Nhưng khi có khuyết điểm, có sự cố thì thường quy trách nhiệm cho tập thể. Rất nhiều vụ việc người dân bức xúc thì những người trực tiếp làm sai  đã được xử lý nghiêm minh. Song chưa thấy xử lý người quản lý nhà nước. Cử tri cho rằng, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói không đi đôi với làm, trên bảo dưới không nghe. Với tư cách là người đứng đầu Chính phủ, xin Thủ tướng cho biết, trách nhiệm của mình về những tình trạng trên, và có giải pháp gì để khắc phục trong thời gian tới?

 

Đại biểu Trần Thị Dung (Đoàn Điện Biên): Cử tri rất xúc động trước hình ảnh các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có mặt tại những địa phương trọng tâm ảnh hưởng các cơn bão gần đây. Các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang xả thân cứu người và tài sản trong lũ dữ. Tuy nhiên, trước nỗi đau của người dân trong bão lũ, nhất là xả lũ của thủy điện đang gây ra những nội dung gây tranh cãi, chính quyền các địa phương vô cùng bức xúc khi thủy điện xả lũ không báo trước khiến người dân không kịp trở tay. Trước tình trạng trên, đề nghị Thủ tướng cho biết ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Chính phủ để tránh các mùa mưa bão sau bị các cơ quan tiếp tục đổ lỗi cho nhau còn người dân chỉ biết than trời?

 

 

Đại biểu Lê Nam (Đoàn Thanh Hóa):Xin Thủ tướng cho biết, Thủ tướng có mong muốn trưng cầu hiền tài từ nguồn nhân lực chất lượng cao quốc tế, trong đó có đội ngũ các nhà khoa học, nhà quản lý là người Việt Nam ở nước ngoài, về giúp Chính phủ quản trị đất nước hay không? Thủ tướng có giải pháp nào hay đề nghị với Đảng những giải pháp đột phá nào về công tác cán bộ trong thời gian tới?

 

 

Đại biểu Đỗ Văn Đương (Đoàn TP HCM): Thưa Thủ tướng, cử tri muốn hỏi Thủ tướng rằng, vì sao lại có sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất. Vì sao một số sân bay ở Biên Hòa, Cần Thơ và một số nơi khác còn hoạt động cầm chừng, chưa hiệu quả thì lại đầu tư sân bay Long Thành? Đề nghị Thủ tướng làm rõ hơn về vấn đề này. Về vấn đề xả lũ thủy điện không đúng quy định, Thủ tướng có chỉ đạo kịp thời gì không để khắc phục vấn đề này?

 

 

Đại biểu Đặng Thị Kim Chi, Đoàn Phú Yên: Xin Thủ tướng trả lời cho câu hỏi về việc cho tạm nhập tái xuất 30.000 tấn đường của Hoàng Anh Gia Lai? Và giải pháp gì để giúp cho 40 nhà máy đường với hàng triệu người nông dân, hàng vạn lao động tại các nhà máy đường được đảm bảo cuộc sống và phát triển?
 

Trả lời các câu hỏi của Đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: Về câu hỏi qui hoạch nhà máy lọc dầu, có nhiều quá không? Chính phủ, trực tiếp là Thủ tướng đã ban hành qui hoạch phát triển Nhà máy lọc dầu (NMLD) đến 2020 và định hướng 2025. Thực tế, có mấy nhà máy trong qui hoạch: NMLD Dung Quất, đang hoạt động tốt, đạt hết công suất 6 triệu tấn/năm, hiệu quả kinh tế cao. Hiện đang đàm phán với đối tác Nga để họ được mua cổ phần ở nhà máy này. Sau khi đạt được thỏa thuận sẽ đưa công suất Nhà máy lên 10 triệu tấn/năm.  Hai bên cũng bàn chuyện bán cổ phần cho Nga để ta không phải bổ sung thêm vốn. Đàm phán đã xong cấp DN và hiện chờ ở cấp quốc gia.

 

Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa công suất 10 triệu tấn/năm. Tập đoàn dầu khí quốc gia 25%... Tổ hợp này cũng mới khởi công. Ku wait cam kết cung cấp dầu thô cho cả đời dự án.

 

Nhà máy Lọc dầu Phú Yên. Đối tác là mootj DN lớn của Nga. Các cơ quan chức năng của Việt nam đã thẩm định và cấp phép công suất 8 triệu tấn/năm. Phú Yên đang chuẩn bị khởi công. Đây là đầu tư 100% nước ngoài. Đối tác cũng đảm bảo nguyên liệu dầu thô.

 

Theo qui hoạch được phê duyệt là Nhà máy lọc dầu số 3 ở khu vực Nam Sơn – Vũng Tàu, đang kêu gọi đầu tư. Khu vực này đang chuẩn bị kêu gọi đầu tư dự án hóa dầu.

 

Tiếp theo là NMLD Cần Thơ, đã cấp phép, nhưng khó khăn về vốn nên có thể không đầu tư, Cần Thơ xem xét rút giấy phép.

 

Dự án Lọc dầu khu vực Nam Vân Phong – Khánh Hòa: đang kêu gọi đầu tư.

 

Một dự án không năm trong qui hoạch nhưng Thủ tướng đã đồng ý. Một tập đoàn lớn của Thái Lan đầu tư nhà máy lọc dầu công suất 30 triệu tấn/năm ở khu công nghiệp Nhơn Hội. Thủ tướng cho phép xây dựng báo cáo tiền khả thi để các cơ quan chức năng xem xét, nếu bảo đảm pháp luật, có lợi cho hai bên theo đúng qui định của pháp luật thì sẽ bổ sung vào qui hoạch lọc hóa dầu của đất nước.

 

Lọc hóa dầu được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả.

 

Ý kiến của ĐB Nguyễn Thị Phúc, Trương Thị Dung về tình hình thủy điện, có những tồn tại, hạn chế, yếu kém thì khắc phục thế nào?

 

Tiềm năng thủy điện là lợi thế lớn của nước ta cần phải khai thác, sử dụng để phát triển. Trong những năm qua, Thủy điện đóng góp quan trọng vào đảm bảo điện năng cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Nhưng bên cạnh đó, đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, yếu kém cả trong qui hoạch, lập dự án, thi công, xây dựng, lập dự án; hạn chế trong di dân, tái định cư, những hạn chế yếu kém trong việc bảo đảm môi trường sinh thái... Những hạn chế, yếu kém này có nhiều nguyên nhân. Trong đó chủ yếu là yếu kém trong quản lý Nhà nước, chính phủ, chính quyền địa phương. Chính phủ, Thủ tướng đang tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, yếu kém lĩnh vực này. Tại kỳ họp này, Chính phủ có báo cáo về tình hình quy hoạch thủy điện ở nước ta. Chúng tôi lắng nghe nhiều ý kiến tâm huyết của đại biểu. Sắp tới Quốc hội có Nghị quyết về việc này. Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện với yêu cầu phát huy hiệu quả thủy điện, đảm bảo phát triển kinh tế; đồng thời có giải pháp khắc phục nhanh những hạn chế, yếu kém mà các vị đại biểu Quốc hội đã nêu; với tinh thần thủy điện phải đảm bảo yêu cầu về an toàn, kinh tế, môi trường. Chính phủ và Thủ tướng sẽ tiếp tục chỉ đạo 3 nhóm giải pháp sau:

 

Đối với các dự án, Nhà máy thủy điện đang vận hành (260 nhà máy với công suất hơn 14.000 MW), đánh giá lại sự an toàn của hồ đập, cái nào không an toàn thì dừng lại; Rà soát, bổ sung những qui trình vận hành hồ chứa để phù hợp diễn biến thực tế, bao gồm cả mùa mưa lũ và mùa cạn kiệt. Phải công khai cho nhân dân biết qui trình vận hành này chứ không phải đến lúc cần mới thông báo. Yêu cầu UBND các địa phương tăng cường trách nhiệm được giao, buộc chủ đầu tư thực hiện đúng các qui trình vận hành hồ chứa. Ai không chấp hành phải xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật về hành chính, kinh tế và hình sự.

 

Bộ NN-PTNT  và Bộ Công thương nghiên cứu chính sách bổ sung với các hộ nghèo ở các dự án tái định cư xây dựng thủy điện; đồng thời rà soát chính sách để bổ sung cho các dự án mới. Rà soát và bổ sung cơ chế yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết trồng lại diện tích rừng đã mất do làm dự án thủy điện. Thực tế, có nơi có đất, có nơi không... yêu cầu sớm trình cơ chế, chính sách cho vấn đề này.

 

Đối với 205 dự án đang khởi công xây dựng với công suất 6.200 MW. Chính phủ chỉ đạo rà soát, đánh giá xem thiết kế có an toàn không, nếu chưa thì dừng lại; rà soát phương án tái định cư có đúng chính sách pháp luật, có thể bổ sung từng dự án để đưa dân đến nơi ở mới; Phương án trồng lại rừng như thế nào buộc phải thực hiện khi đang xây dựng.

 

Qui trình vận hành hồ chứa khi thiết kế kỹ thuật đã có nhưng phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm sao để một dự án thủy điện đi vào hoạt động phải đảm bảo 4 mục tiêu: hiệu quả, kinh tế, an toàn, môi trường.

 

Còn lại, số nằm trong qui hoạch chưa khởi công xây dựng, khoảng 248 dự án. Tiếp thu ý kiến của Quốc hội, chúng tôi sẽ theo hướng quản lý qui hoạch và tăng cường đầu tư mới với trách nhiệm cao hơn. Theo đó, qui hoạch thủy điện trong cả nước, Bộ Công thương phải chịu trách nhiệm quản lý thống nhất trong cả nước. Các địa phương rà soát lại một lần nữa và tổ chức thẩm định. Trước khi phê duyệt phải báo cáo Thủ tướng.

 

Thứ nữa, việc chấp thuận khởi công xây dựng mới phải chặt chẽ hơn. Nhóm B, C phải do Bộ Công thương phê duyệt, lập hội đồng thẩm định, cho phép đầu tư.

 

Dự án nhóm A, Bộ Kế hoạch-Đầu tư lập hội đồng thẩm định Nhà nước.

 

Còn dự án nào thẩm định trình Quốc hội thì phải trình Quốc hội và có lẽ không còn dự án lớn nào phải trình Quốc hội vì chúng ta đã xây dựng hết rồi.

 

Các chất vấn còn lại sẽ trả lời bằng văn bản và đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Lúc 14h55
Sau khi 4 thành viên Chính phủ kết thúc phần trả lời chất vấn của Quốc hội, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng báo cáo giải trình thêm một số vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm chất vấn.

 

Tại kỳ họp này, các vị Đại biểu Quốc hội đã gửi 154 phiếu chất vấn đến các thành viên Chính phủ, trong đó có 6 phiếu chất vấn Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng đã yêu cầu các thành viên Chính phủ theo chức năng được giao trả lời bằng văn bản gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Hai ngày qua, đã có 4 thành viên Chính phủ trả lời trực tiếp và 11 thành viên Chính phủ tham gia trả lời chất vấn tại Hội trường.

 

Về cập nhật tình hình kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chỉ đạo điều hành đến cuối năm, Thủ tướng cho biết:

 

Đầu kỳ họp, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội kết quả kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2013. Trong tháng 10 và tháng 11, tình hình kinh tế-xã hội  chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô tiếp tục được cải thiện, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 0,49%, tháng 11 tăng 0,4%, 11 tháng tăng 5,54%, ước cả năm tăng 6,2-6,3%. Đây là mức tăng thấp nhất trong 10 năm qua.

 

Dư nợ tín dụng đến hết tháng 11 tăng 9%, có khả năng cả năm đạt 11-12%. 

 

Mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định.

 

Xuất khẩu 11 tháng đạt gần 120 tỷ USD tăng 15,1%

 

Nhập khẩu đạt khoảng 120,3 tỷ USD, tăng 15,9%, nhập siêu gần 290 triệu USD bằng 0,24% tổng kim ngạch xuất khẩu.

 

Vốn FDI đăng ký 11 tháng đạt trên 20 tỷ USD tăng 49%, vốn thực hiện đạt khoảng 10,55 tỷ USD, tăng 6%.

 

Vốn ODA ký kết đạt 4,6 tỷ USD, tăng 14,1%, giải ngân đạt 4,04 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ.

 

Thu chi ngân sách Nhà nước đến hết tháng 11 đạt khoảng 86% dự toán, tăng 10,6%;

 

Chi ngân sách đạt 87% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ.

 

Cố gắng phấn đấu đạt kế hoạch thu chi ngân sách cả năm.

 

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục ổn định.
 

Tổng mức luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,57%. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 67,8 triệu lượt.

 

Số DN đăng ký thành lập mới 11 tháng tăng 9,3%, có hơn 12,6 nghìn DN hoạt động trở lại.

 

An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, tạo việc làm cho trên 1,4 triệu người, đạt gần 88% kế hoạch.

 

Thời gian qua, nhiều cơn bão lớn đổ bộ vào nước ta, bình quân 50 năm qua mỗi năm có 7,5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong 11 tháng năm nay có 19 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở biển đông, trong đó có 12 cơn ảnh hưởng đến nước ta.

 

Chúng ta đã chỉ đạo làm tốt công tác dự báo và đã chủ động, kịp thời huy động các lực lượng với các giải pháp phù hợp giảm thấp nhất thiệt hại; khẩn trương khắc phục hậu quả của bão lũ, hỗ trợ gia đình người bị nạn; hỗ trợ lương thực, nhà ở, khôi phục sản xuất, hạ tầng kinh tế xã hội và sớm ổn định kinh tế, đời sống nhân dân. Đồng thời, đã chủ động bổ sung, rà soát kế hoạch, chiến lược phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

 

Với những kết quả nêu trên có cơ sở để chúng ta phấn đấu đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 mà Chính phủ đã báo cáo.

Để hoàn thành cao nhất kế hoạch 2013 và chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2014, từ nay đến cuối năm chúng ta phải nỗ lực phát huy kết quả đạt được, kiên định thực hiện các giải pháp đã đề ra; tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh; chủ động cân đối cung-cầu, đảm bảo đủ các mặt hàng thiết yếu, không để biến động lớn về thị trường giá cả và chuẩn bị tốt các điều kiện để mọi người dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào ở những vùng bị thiên tai đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trước đó, 4 thành viên Chính phủ gồm: Bộ trưởng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Thông tin-Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Chánh an Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình đã trả lời các vấn đề “nóng” trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Dự kiến, Quốc hội bố trí khoảng một giờ cho phần trả lời các câu hỏi của đại biểu đối với người đứng đầu Chính phủ. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu kết thúc toàn bộ phiên chất vấn và trả lời chất vấn./.

Nguồn: VOV

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}