Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Năm, 26/11/2020 14:51

Trong nước:

 

Triển khai nhiệm vụ 2014 ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm

Thiện Thuật | Thứ Ba, 24/12/2013 14:13 GMT +7
“Mục tiêu tổng quát năm 2014 là tiếp tục chỉ đạo tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Trong đó lưu ý cần đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, song song với đó là thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để thực hành tiếp kiệm, chống lãng phí; giữ vững ổn định tỷ giá, kiểm soát chặt thị trường vàng, dứt khoát nhà nước độc quyền xuất nhập khẩu vàng, các ngân hàng thương mại không được phép huy động và cho vay vàng; quan tâm đẩy mạnh hơn nữa việc xử lý nợ xấu...”. Đó là nhấn mạnh trong kết luận, chỉ đạo  của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiều 24/12, sau hai ngày  chủ trì họp của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2014.Chính phủ họp triển khai nhiệm vụ năm 2014

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Nhiệm vụ của năm 2014 là hết sức nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm cao, sự nỗ lực lớn của các bộ, ngành, địa phương. Chính phủ sẽ sớm ban hành Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. Khi Nghị quyết được ban hành, các bộ, ngành, địa phương cần nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết để triển khai thực hiện từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2014 trên tinh thần triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách quyết liệt, đồng bộ nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay; đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, tăng cường kiểm soát thị trường giá cả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý các bộ, ngành và địa phương quan tâm đến việc phát triển thị trường cả trong và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu đi liền với kiểm soát tốt nhập khẩu. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách để thực hiện và khai thác có hiệu quả các cơ hội, các ưu đãi trong cam kết quốc tế; đồng thời tích cực, chủ động đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác, nhất là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do với EU, Hàn Quốc, với Liên minh thuế quan Nga-Belarus-Kazakstan..., qua đó khai thác có hiệu quả các cơ hội, đảm bảo lợi ích quốc gia trong hội nhập quốc tế.

Một nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý các bộ, ngành và địa phương là hết chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện ba đột phá chiến lược, gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong thực hiện các đột phá chiến lược cần quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác cải cách thể chế, tổ chức thực hiện nghiêm việc triển khai thi hành pháp luật, pháp lệnh, nghị định; rà soát, lập kế hoạch, danh mục các văn bản pháp luật cần xây dựng, sửa đổi, bổ sung bảo đảm phù hợp với Hiến pháp mới được thông qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm chế độ công chức, công vụ; mỗi cơ quan, đơn vị cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, từ đó xác định vị trí việc làm, các chức danh cụ thể. Cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, tạo mọi điều kiện để thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng điện, giao thông, thủy lợi, nước, hạ tầng công nghệ thông tin, giáo dục, y tế...; đồng thời phải khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải gây lãng phí.

Trong tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt hơn tái cơ cấu đầu tư công, sắp xếp lại hệ thống ngân hàng để hoạt động lành mạnh, hiệu quả hơn, kiên quyết trong xử lý nợ xấu. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, dạy nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên, ưu đãi để thu hút doanh nghiệp về hoạt động tại khu vực nông thôn, đưa khoa học công nghệ, cơ giới hóa vào phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp, khuyến khích các mô hình liên kết sản xuất trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, khả năng tiêu thụ của các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương kiểm soát chặt chẽ hoạt động cấp phép, khai thác khoáng sản, dứt khoát không xuất khẩu thô khoáng sản; đồng thời đóng cửa rừng tự nhiên trong năm 2014, làm tốt công tác bảo vệ môi trường, không để phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm môi trường mới trong năm 2014…

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện quyết liệt và hiệu quả công tác đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội; quan tâm thúc đẩy sự nghiệp phát triển y tế, văn hóa, giáo dục; thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách nhà ở đối với người nghèo, nhà tránh lũ cho đồng bào.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phối hợp, phân cấp trong thực hiện nhiệm vụ chung; tăng cường quản lý công tác chi tiêu ngân sách, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hạn chế đi nước ngoài; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không ngừng củng cố tiềm lực an ninh quốc phòng.

Đặc biệt trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới cần làm tốt công tác kiểm soát thị trường giá cả, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, kiềm chế tai nạn giao thông, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ động trấn áp, phòng chống tội phạm xã hội...

Cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; kịp thời cung cấp thông tin về mọi mặt tình hình kinh tế-xã hội cho báo chí.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đề cao tinh thần trách nhiệm trước đất nước, nhân dân, phản ánh thông tin trung thực, khách quan về mọi mặt tình hình đất nước, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014.

Đánh giá về tình kinh kinh tế-xã hội năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, năm 2013 chúng ta phải đối đầu với nhiều khó khăn, thách sức, song với sự nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, cơ bản thực hiện được các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định hơn, vững chắc hơn; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012; thị trường ngoại tệ, trị trường vàng ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng mạnh. Việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất được quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả, khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều có tăng trưởng, nhờ đó GDP cả năm tăng khoảng 5,42%; tổng đầu tư toàn xã hội vẫn đạt khoảng 30% GDP; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực.

Đặc biệt là trong khó khăn, nhưng công tác an sinh và phúc lợi xã hội vẫn được đảm bảo; văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục có bước phát triển; công tác cải cách hành chính đạt những kết quả tích cực; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc biên giới lãnh thổ, chủ quyền quốc gia...

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như GDP chưa đạt kế hoạch, kinh tế vĩ mô có mặt chưa thực sự vững chắc, sản xuất kinh doanh còn khó khăn, việc xử lý nợ xấu còn chậm, việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế diễn ra còn chậm, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương có lúc còn chưa nhịp nhàng..../.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}