Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Công nghệ:

 

VUSTA - Nơi quy tụ các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài nhà nước

PGS.TS Hồ Uy Liêm | Thứ Năm, 26/09/2013 05:55 GMT +7
(Văn Hiến) - Bài viết của PGS.TS Hồ Uy Liêm - nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập và hoạt động của các tổ chức KH&CN trực thuộc.
JPEG - 55.1 kb

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) được thành lập theo Quyết định số 121 BT ngày 29 tháng 7 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sau gần 30 năm hoạt động và phát triển, hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam hôm nay đã có 73 hội khoa học và kỹ thuật ngành toàn quốc và 59 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam được thành lập theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP (trước đó là Nghị định 88/2003/NĐ-CP) quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Ngoài ra, trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam còn có khoảng trên dưới 600 tổ chức khoa học và công nghệ (thường được gọi là các tổ chức 81/ tổ chức KH&CN), hoạt động theo Nghị định 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ).

Chức năng và nhiêm vụ chủ yếu của Liên hiệp Hội Việt Nam là tập hợp và đoàn kết lực lượng trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước, kể cả trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài; điều hòa phối hợp hoạt động của các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền và phổ biến kiến thức cho người dân; tham mưu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho việc xây dựng các chủ trương, đường lối, các đạo luật, các văn bản pháp quy, các chương trình, dự án quan trọng, cũng như tham gia đánh giá quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách đó. Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên còn rất tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghê, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo v.v… Nếu như các hội ngành hay các liên hiệp hội địa phương đều được thành lập theo quyết định của các cơ quan nhà nước, như Bộ Nội vụ hoặc ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương thì các tổ chức KH&CN hoạt động trong hệ thống đều do Liên hiệp hội Việt Nam hoặc các hội thành viên ra quyết định thành lập, quyết định công nhận điều lệ, bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, sau đó được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề, cấp con dấu. Các tổ chức KH&CN hoạt động trên cơ sở tự chịu trách nhiệm và tự chủ về tài chính. Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành quyết định 818/QĐ-LHH ngày 22 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn quy trình thành lập, quản lí và giải thể các tổ chức này và nhiều văn bản pháp quy khác nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức KH&CN trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tiếp nhận viên trợ nước ngoài, thực hiện Luật báo chí. Nhìn chung, với nguyên tắc tự chủ và tự chịu trách nhiệm, trước hết là về tài chính, tuyệt đại đa số các tổ chức đều rất nỗ lực trong công việc, hoạt động có hiệu quả, vượt qua khó khăn để tồn tại và phát triển. Trong môi trường xã hội và pháp lí ở nước ta còn khá nhiều rào cản, thì đây là một thành công rất đáng biểu dương của các tổ chức KH&CN. Theo nhận định của Bộ Khoa học và Công nghệ, các tổ chức KH&CN do Liên hiệp Hội Việt Nam thành lập và quản lí có quy mô lớn nhất nước và có thành quả hoạt động vào loại nổi bật nhất. Và đó có lẽ là một thành công lớn của Liên hiệp Hội Việt nam trong những năm qua trong xã hội hóa nhiều hoạt động mà trước đây chỉ có các cơ quan nhà nước mới có quyền thực hiện.

Nhằm nâng cao kĩ năng nghiệp vụ và năng lực quản lý của các tổ chức KH&CN, Liên hiệp Hội Viêt Nam thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn định hướng các nhiệm vụ ưu tiên, hướng dẫn nghiệp vụ tài chính, kế toán, thực hiện kê khai thuế, tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiêm hoạt động và định kì tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề. Liên hiệp Hội Việt Nam đã cùng với các tổ chức KH&CN tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo toàn quốc hoặc khu vực về “Xóa đói, giảm nghèo”, “Quản lí, phát triển và bảo vệ rừng”, “Khai thác, chế biến và sử dung khoáng sản”, “Bảo vệ quyền của trẻ em” v.v… Nhiều năm gần đây, Liên hiệp Hội Việt Nam cùng với các tổ chức KH&CN tổ chức Hội nghị thường niên các tổ chức phi chính phủ Việt Nam với sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Hội nghị không chỉ dành cho các tổ chức KH&CN trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam mà còn có sự hưởng ứng, tham gia rất tích cực của nhiều tổ chức nằm ngoài Liên hiệp Hội Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, giao lưu với các tổ chức bạn và các đối tác, phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của mình đối với các cơ quan của Đảng và Nhà nước. Mặt khác, cũng tại Hội nghị, đại diện của các cơ quan quản lý Nhà nước có điều kiện để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của các đại biểu và có dịp đối thoại với những người hoạt động thực tiễn trong các tổ chức phi chính phủ Việt Nam. Thực tiễn hoạt động của các tổ chức KH&CN cho thấy đây là mô hình thích hợp cho các nhà khoa học thực hiện các hoạt động của mình trong môi trường kinh tế thị trường thực sự khó khăn và đầy rủi ro và cũng minh chứng rằng Liên hiệp Hội Việt Nam thực sự đã trở thành tâm điểm quy tụ các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài nhà nước trong và ngoài Liên hiệp Hội Việt Nam.

Như đã nói ở trên, hoạt động sôi nổi và đầy sáng tạo của các tổ chức KH&CN làm cho nội dung và phương thức hoạt động của toàn bộ Liên hiệp Hội Việt Nam trở nên phong phú hơn, đa dạng hơn và hiệu quả hơn. Những hoạt động đó đã đóng góp đáng kể cho sự phát triển đất nước. Không những thế, nhiều kết quả hoạt động của một số tổ chức KH&CN đã làm cơ sở cho các luận cứ của Liên hiệp Hội Việt Nam khi thực hiện một số nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội (CODE, Mạng lưới Sông ngòi v.v…) hoặc khơi mào cho những hoạt động phát triển cộng đồng của Liên hiệp Hội Viêt Nam, như xây dựng và tham gia thực hiện Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS với sự tham gia của ISDS, COHED, VICOMC, LIFE, CHP v.v…).

Nhìn lại quá trình phát triển của Liên hiệp Hội Việt Nam trong những năm qua có thể nói rằng chủ trương thành lập các tổ chức KH&CN là hoàn toàn đúng đắn. Liên hiệp Hội Việt Nam dựa trên những quy định pháp luật của nhà nước đã xây dựng một hệ thống văn bản pháp quy nội bộ tạo môi trường cần thiết cho các tổ chức KH&CN thành lập và hoạt động. Kết quả hoạt động của các tổ chức KH&CN trong 20 năm qua là rất to lớn. Với tiến trình tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện mọi hoạt đông phát triển đất nước, hệ thống các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, trong đó có các tổ chức KH&CN thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam, sẽ tiếp tục phát triển về tổ chức, nội dung và phương thực hoạt động, đóng góp ngày càng hiệu quả hơn cho sự phồn thịnh của cộng đồng và xã hội.

Trên cánh đồng mơ ước -Bài hát ca ngợi cố Chủ tịch Liên hiệp Hội- Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng

 

Nhạc và lời: Phạm Việt Long

Biểu diễn: Thăng Long và tốp ca Nhà hát Nhạc-Vũ-Kịch Việt Nam


Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}