Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Bài Viết:

 

Văn học nghệ thuật Ninh Bình, nhìn lại một nhiệm kỳ hoạt động

Thứ Ba, 03/03/2015 04:01 GMT +7
Nhà thơ, NSNA Bình Nguyên
 
Chủ tịch Hội VHNT Ninh Bình
 

          Văn học nghệ thuật Ninh Bình, qua 5 năm hoạt động tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong khu vực và cả nước. Các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật đã tập trung đề cập nhiều hơn đến các vấn đề của đời sống xã hội. Công tác phổ biến, bảo tồn và phát triển các loại hình văn học nghệ thuật địa phương được phát huy có hiệu quả. Hình ảnh con người, vùng đất Ninh Bình in đậm nét hơn trong sáng tác. Các phương thức mở rộng giao lưu, trao đổi,  phổ biến, tuyên truyền tác phẩm được chú trọng. Nhiều tác giả và tác phẩm được dư luận trong cả nước biết đến, đánh giá cao. Sáng tác tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền những sự kiện nổi bật của tỉnh, của đất nước được quan tâm chỉ đạo thường xuyên.
         
Công tác hoạt động ở các chuyên ngành, chi hội đã có sự chuyển biến rõ nét về chiều sâu, nhiều chuyên ngành đạt thành tích xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt phục vụ các nhiệm vụ chính trị địa phương.
         
Trong hoạt động, Hội luôn bám sát và quán triệt định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, để thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ, mở các trại sáng tác, các chuyến đi thực tế ở tất các các loại hình chuyên ngành cho hội viên thâm nhập thực tế sáng tác, đặc biệt chú trọng tới các vùng sâu, vùng xa trong và ngoài tỉnh.
         
Hàng năm bình quân tổ chức 5 đến 6 trại sáng tác và đi thực tế; nhiều cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, hội thảo, tọa đàm văn học nghệ thuật, nội dung ngày một đa dạng, phong phú về thể loại, đề tài, hấp dẫn người xem.
         
Từ năm 2009 đến nay, Ban Chấp hành Hội đã kết nạp 30 hội viên thuộc 8 chuyên ngành, chất lượng hội viên mới kết nạp qua các năm tăng rõ nét. Trong 5 năm hoạt động Hội đã tổ chức cho 205 lượt hội viên đi thâm nhập, thực tế sáng tác dài ngày ở mọi miền Tổ quốc. Mở trại sáng tác cho 256 lượt hội viên. Hỗ trợ công bố tác phẩm cho 190 lượt nhóm tác giả và tác giả... Các hội viên của Hội đã xuất bản gần một trăm đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều tuyển tập, được phát hành rộng rãi. Công bố nhiều vở diễn có chất lượng cao. Hàng ngàn tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, các bài viết nghiên cứu, sáng tác văn, thơ được công bố trên các sách báo, tạp chí Trung ương, địa phương, phát sóng trên Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam giới thiệu đất và người Ninh Bình đến các vùng, miền trong toàn quốc.
         
Tạp chí văn nghệ Ninh Bình ổn định độ dày gần một trăm trang và định kỳ xuất bản hàng tháng. Nhuận bút tăng đáng kể ( năm 2004 một trăm ngàn/bài thơ, hai trăm năm mươi ngàn/truyện ngắn; năm 2009 hai trăm ngàn/bài thơ, năm trăm ngàn/truyện ngắn; từ đầu năm 2014 đến nay hội trả nhuận bút tăng gấp 2 lần so với năm 2009 và là một trong số ít hội trả nhuận bút có mức cao trong toàn quốc). Tạp chí hoạt động đúng luật báo chí xuất bản và tôn chỉ mục đích của Hội, tập trung tuyên tuyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về văn hóa, văn nghệ, giới thiệu các sáng tác văn học nghệ thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, các hoạt động văn học nghệ thuật địa phương, khu vực và toàn quốc, tích cực góp phần giữ gìn và phát huy sắc thái văn hóa địa phương. Tạp chí được lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật địa phương đánh giá cao. Website của Hội ngày càng được mở rộng
         
Cơ sở vật chất được tăng cường đáng kể, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho các hoạt động của Hội. (trước đây toàn hội chỉ có 1 máy vi tính, đến nay cơ quan văn phòng Hội đã trang bị đủ máy vi tính cho cán bộ công nhân viên làm việc. Biên chế tăng gần gấp 3 lần so với năm 2004)
         
Trong quá trình hoạt động, Hội văn học nghệ thuật thường xuyên được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban ngành, đến thăm, động viên, trao đổi và định hướng nhiệm vụ hoạt động của Hội, qua các buổi làm việc các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận, biểu dương các hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh, trực tiếp lắng nghe các ý kiến của hội viên, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các hoạt động văn học nghệ thuật ngày một hoạt động tốt hơn.
         
Nhiều hoạt động phối, kết hợp giữ Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình với Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội chuyên ngành trung ương, 5 vùng kinh đô xưa và nay, nhóm hợp tác và phát triển VN8 và khu vực được tổ chức thường xuyên, liên tục. Nhiều hoạt động của Hội được đánh giá cao như: Tham gia liên hoan thơ Châu Á Thái Bình Dương lần thứ nhất,; đăng cai tổ chức Triển lãm Nhiếp ảnh khu vực trong điều kiện ở ngoài trời; tổ chức các hoạt động và triển lãm ảnh nghệ thuật Ninh Bình Bạc Liêu nhân dịp kỷ niệm 53 năm kết nghĩa và ký kết hợp tác, phát triển Ninh Bình - Bạc Liêu đồng thời Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình và Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật Bạc Liêu đã ký kết liên kết hoạt động văn học nghệ thuật giai đoạn 2013 - 2015.
         
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp triển khai, tổ chức thành công lễ trao giải thưởng văn học nghệ thuật Trương Hán Siêu 5 năm lần thứ IV (2006 - 2011) bảo đảm khách quan, chặt chẽ, đúng tiến độ cho 49 tác phẩm, 3 đạo diễn và 6 diên viên. Trong đó có 10 giải A. 10 giải B, 17 giải C và 21 giải KK. Mức thưởng chung tăng cao so với lần trao giải trước (giải A lần III( 2001 - 2006) là 8 triệu, giải A lần IV (2006 - 2011) là 15 triệu)
         
Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về " Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc". Trong Hội nghị Tổng kết Tỉnh ủy đánh giá cao công tác xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong 15 năm. Tại Hội nghị Hội Văn học nghệ thuật được nhận 3 bằng khen (trong đó có 2 cá nhân và một tập thể Hội)
         
Trong nhiệm kỳ Hội đã xuất bản nhiều tuyển tập: Văn học Ninh Bình ngàn năm, Hợp tuyển văn thơ thiếu nhi Ninh Bình, Nhiếp ảnh Ninh Bình, Miền lục bát Cô Đô... khá công phu, được đông đảo bạn đọc đánh giá cao. Nhiều cá nhân đoạt nhiều giải thưởng lớn trong nước và Quốc tế, trong đó có một giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Trang Website của Hội ngày càng được chú trọng, mở rộng được công chúng đánh giá cao.
         
Các chuyên ngành Văn học, (thơ, văn, lý luận phê bình), Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Sân khấu, Âm nhạc, Nghiên cứu sưu tầm của Hội tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên từng lĩnh vực hoạt động. Đóng góp nhiều thành tích lớn, thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển của Hội. Nhiều chuyên ngành gây được tiếng vang và sự chú ý trong khu vực và toàn quốc. Các Chi hội địa phương hoạt động sôi nổi, có chất lượng, có chiều sâu rõ rệt so với nhiệm kỹ trước. Các Chi hội Trung ương sinh hoạt tại Hội Văn học nghệ thuật Ninh Bình luôn là nòng cột cho hội viên của hội phấn đấu, vươn lên trong sáng tạo.
         
Các Ban: Công tác Hội viên, Kiểm tra, Văn học trẻ, theo chức năng nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiêm, gắn bó, nhiệt tình với công việc, duy trì nền nếp làm việc và sinh hoạt, triển khai các nhiệm vụ đạt kết quả cao.
         
Việc triểm khai Quỹ hỗ trợ sáng tạo đầu tư được thực hiện theo đúng các văn bản nhà nước và Quy chế, Tiêu chuẩn của Ban Chấp hành Hội ban hành. Tập thể cán bộ, công nhân viên cơ quan Văn phòng Hội trong nhiệm kỳ đã có nhiều cố gắng chủ động giúp Ban Chấp hành, Thường trực Hội xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiện vụ đề ra, làm tốt chức năng tham mưu, thực hiện tốt các chế độ chính sách các quy định của nhà nước trong công tác. Làm tốt công tác thăm hỏi, động viên hội viên nhất là những người có công, những hội viên lão thành với tình cảm chân thành, đầm ấm.
         
Có thể nói, nhiệm kỳ IV ( 2009 - 2014), tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí hoạt động của mình. Công tác văn học nghệ thuật tiếp tục có bước phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu, nhiều cá nhân, chuyên ngành nổi trội, đậm nét, từng bước tạo được vị thế của mình trong nền văn học nghệ thuật khu vực và cả nước./.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}