Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Thứ Bảy, 28/11/2020 00:16

Địa phương:

 

Vĩnh Phúc: Nỗ lực đến năm 2017 trở thành tỉnh nông thôn mới

Phúc Vĩnh | Thứ Hai, 12/10/2015 03:38 GMT +7
Đến hết năm 2015, Vĩnh Phúc dự kiến có hai huyện đạt chuẩn nông thôn mới; toàn tỉnh có 72 xã đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 64,3% số xã trong tỉnh, vượt mục tiêu đề ra (mục tiêu đề ra 35 - 40 %) và nỗ lực đến năm 2017 là tỉnh đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. 
 


Con đường bê tông hóa thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc.
 
Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Vĩnh Phúc không ngừng được nâng cao, tạo sức bật cho sự phát triển. Vĩnh Phúc xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường với phương châm: Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, huy động tối đa các nguồn lực của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, cá nhân trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.
 
Vĩnh Phúc xác định rõ những việc Nhà nước tập trung đầu tư, những việc nhân dân tự bàn bạc, quyết định đóng góp xây dựng và quản lý, sử dụng. Tiếp tục đầu tư các nguồn lực để duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ.
 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Phúc đã huy động mọi nguồn lực đầu tư trên 13.000 tỷ đồng, vận động nhân dân đóng góp gần 600.000 m2 đất và góp 110.000 ngày công lao động xây dựng các công trình nông thôn mới. Tính đến hết tháng 6/2015, bình quân toàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt 14,78 tiêu chí nông thôn mới/xã, tăng 0,5 tiêu chí/xã so với thời điểm cuối năm 2014.
 
Trong đó, có 3 tiêu chí: quy hoạch, điện, bưu điện đạt 100%; 2 tiêu chí đạt chuẩn tương đối cao là thu nhập và hộ nghèo; 6 tiêu chí đạt thấp là cơ sở vật chất văn hóa (35,7%), môi trường (37,5%), y tế (45,5%), giao thông (47,3%), trường học (63,4%), chợ (67%); các tiêu chí khác đều đạt trên 76%.
 
Bộ mặt Nông thôn Vĩnh Phúc có nhiều đổi thay, hạ tầng nông thôn được cải tạo, nâng cấp; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân liên tục được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của khu vực nông thôn tăng từ 17,28 triệu đồng/người (năm 2011) lên 27,5 triệu đồng/người (2014).
 
Hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp và xây mới. Đến nay, 100% đường giao thông liên xã, hơn 86% đường trục xã, 40% đường giao thông nội đồng đạt chuẩn.
 
Điện nông thôn được cải thiện, đến nay 100% số xã có lưới điện quốc gia, ổn định với hệ thống trạm biến áp đạt chuẩn, hơn 2.509 km đường dây hạ thế, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 98%.
 
Cùng với đó, mạng lưới chợ nông thôn được nâng cấp, xây mới góp phần phục vụ nhu cầu trao đổi, lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường và phục vụ đời sống nhân dân. Đến nay, Vĩnh Phúc có tới hơn 60% số xã đạt chuẩn về cơ sở vật chất giáo dục; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, bổ túc, học nghề đạt 92%.
 
Thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Hầu hết các ao, hồ, đầm được nâng cấp bờ đập, kè nhằm nâng cao khả năng dự trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nguồn nước tưới tốt hơn và đồng thời tạo điều kiện cho việc nuôi trồng thủy sản.
 
Trong năm 2015, Vĩnh Phúc có 32 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và đến nay các xã đăng ký này đều đạt từ 11 tiêu chí trở lên. Riêng xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc đạt 18 tiêu chí. Trong đó, tất cả các xã đều đạt 8 tiêu chí về quy hoạch, bưu điện, nhà ở dân cư, điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức sản xuất, giáo dục và an ninh trật tự./.
 
Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}