Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 31)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Ba, 24/03/2020 09:42 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp chương I - Tập II " BA TRIỀU DỰNG NƯỚC (NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ)" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2019.

Tượng Đinh Tiên Hoàng ở Hoa Lư - Ninh Bình (Hoàng đế Đại Cồ Việt 968 -979)

Kỳ 31

Trong cung điện rộng rãi ở Hoa Lư, hôm nay Đinh Tiên Hoàng Đế thiết triều bàn việc tổ chức xây dựng vương triều và đất nước. Đinh Tiên Hoàng ngồi trên ngai vàng là một chiếc ghế lớn bằng gỗ lim, đầu hai tay ngai ghế có hai đầu hai con rồng vàng. Bức tường cung điện sau lưng Hoàng đế ngồi lại ốp thêm một phiến đá cũng khắc hai con rồng to lớn uốn lượn và đầu chạm vào vòng tròn mặt trời. Trước mặt vua và thấp hơn là hai hàng ghế gỗ sến cho bá quan văn võ ngồi thiết triều. Đinh Tiên Hoàng đầu đội vương miện, áo long bào có thêu hình hai con rồng uốn khúc, chân đi hài màu vàng. Hai bên có hai nội quan đứng giúp việc. Dưới hai hàng ghế là hai bên bá quan văn võ. Ngồi ngay đầu hàng ghế là Trần Minh Công và Phạm Phòng Át. Đinh Tiên Hoàng nói:


-Hôm nay là buổi thiết triều đầu tiên của nhà Đinh. Sau nhiều năm thiên hạ loạn lạc, không có một triều đình trung ương thống nhất. Sau bao nhiêu hy sinh của bách tính, của hàng vạn binh sĩ, của hàng trăm tướng lĩnh đã tạo nên một quốc gia thống nhất. Như đã công bố trong lễ đăng quang, ta lấy đế hiệu là Đinh Tiên Hoàng Đế, niên hiệu Thái Bình, năm 968 là năm Thái Bình thứ nhất, kinh đô Hoa Lư, Quốc hiệu Đại Cồ Việt. Những điều này triều đình đã viết trong “Cáo Thị” gửi bách tính, quan lại trong toàn Đại Cồ Việt. Nội quan Đỗ Thích đâu?


-Dạ, bẩm Hoàng thượng, có thần.


-Cáo thị của triều đình đã gửi đi toàn quốc chưa?


-Dạ bẩm Hoàng thượng, các nội quan đã chép sạch sẽ gửi đi các châu, huyện và còn dán ở các trấn trị các châu cho bách tính đọc ạ.


Đinh Tiên Hoàng nói tiếp:


-Các đại thần văn võ bá quan nghe khẩu dụ sau đây:


-Nay phong Trần Nương làm đệ nhất Hoàng hậu, Dương Văn Nga làm Đại Thắng Minh Vương Hoàng hậu, Ngô phu nhân làm đệ tam Hoàng hậu, Trinh Minh làm Trinh thục Hoàng hậu, Nguyễn Thị Sen làm Từ Phi Hoàng hậu, Kiều Thị làm Kiều Quốc Hoàng hậu, Cồ Thị làm Cồ Quốc Hoàng hậu, Ca Thị làm Ca Ông Hoàng hậu.


-Nay phong Trần Minh Công là Phụ Dực Quốc Chính Thượng tướng quân, ăn lộc ở đất Sơn Nam, thực ấp 2000 hộ. Phong Phạm Phòng Át làm thân vệ Đại tướng quân, ăn lộc ở Đằng Châu, An Biên, Lục Châu, thực ấp 2000 hộ. Phong Lê Hoàn làm Thập Đạo Tướng quân, Tổng chỉ huy 10 đạo quân của Đại Cồ Việt. Phong Nguyễn Bặc làm Định Quốc Công. Phong Đinh Điền làm Ngoại Giáp, phụ trách công việc đối ngoại của Đại Cồ Việt. Phong Lưu Cơ làm Đô Hộ Phủ Sĩ Sư. Phong Phạm Hạp, Phạm Cự Lượng, Trịnh Tú, Bùi Quang Dũng, Đinh Võ Trung làm Đại tướng của Đại Cồ Việt. Phong Lý Công Uẩn làm Điện Tiền chỉ huy sứ, phụ trách quân ngự lâm bảo vệ kinh thành và Hoàng gia. Phong Đinh Liễn làm Nam Việt Vương, Tổng trấn Hoa Lư. Phong Trần Thăng là Phò Mã Đô Úy. Phong Trần Nguyên Thái làm Phò mã Thị Lang Ngoại Giáp. Phong Ngô Nhật Khánh làm phò mã Đô úy. Phong Ngô Chân Lưu làm Tăng Thống, ban Khuông Việt Đại sư, đứng đầu Phật giáo toàn cõi Đại Cồ Việt. Phong Trương Ma Ni làm Tăng Lục. phong Đặng Huyền Quang, đạo sĩ làm Sùng Chân Uy. -Chính quyền địa phương các đạo phải cấp ruộng đất cho các gia đình có con em hy sinh hoặc đang tại ngũ mà đã tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh thống nhất đất nước.


Tất cả bá quan văn võ đều quỳ và đồng thanh:


-Chúng thần tạ ơn Hoàng thượng.


-Chúc mừng Hoàng thượng đăng quang. Hoàng thượng vạn vạn tuế.


-Các ái khanh bình thân.


-Tạ ơn Hoàng thượng.


Đinh Tiên Hoàng nói tiếp:


-Nay ta xóa bỏ cách chia hành chính cũ là châu, cả nước nay chia thành 10 đạo, dưới đạo là châu, dưới châu là huyện, dưới huyện là xã và hương. Quan đứng đầu đạo gọi là Tổng trấn. Mười đạo hành chính này cũng là 10 đạo quân binh do quan Thập đạo tướng quân chỉ huy. Tổng trấn các đạo là những võ quan đã có nhiều công lao đóng góp trong cuộc nội chiến. Mười võ tướng sau đây nhận chỉ: Nay phong Phạm Công Thanh, Phạm Công Hoài, Phạm Công Định, Phạm Thành, Phạm Phổ, Đinh Đức Đạt, Trịnh Đức Thông, Nguyễn Đức Long, Lã Lang, Ngô Xương Xí nhận chức Tổng trấn các đạo.


10 võ quan bước ra quỳ và đồng thanh:


-Tạ ơn Hoàng thượng. Chúc Hoàng thượng vạn vạn tuế.


-Các ái khanh bình thân.


-Tạ ơn Hoàng thượng.


ĐinhTiên Hoàng nói tiếp:


-Về quân sự, biên chế đơn vị lớn nhất là đạo, sau đạo là quân, sau quân là lữ, sau lữ là tốt, sau tốt là ngũ. Nay chúng ta có khoảng 1 triệu quân chính quy mà dân số Đại Cồ Việt khoảng 5 triệu. Cho nên, để bảo đảm sản xuất và quốc phòng, ta chủ trương chính sách “Ngụ binh ư nông”, tức là gửi quân lính ở nhà nông, một phần hai quân sĩ về làm ruộng, hết hai mùa vụ 1 năm lại về quân ngũ và một phần hai tiếp theo lại về thay thế, nghĩa là thay phiên nhau sản xuất nhưng cũng là thay phiên nhau giữ nước.


-Lại nữa, cai trị đất nước phải có pháp luật. Nay Đại Cồ Việt chưa có pháp luật thành văn, ta hạ lệnh lấy phong tục tập quán của người Việt làm pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, dùng trong tố tụng. Về trừng phạt, ta chủ trương trừng phạt nặng để khiếp sợ mà không dám phạm pháp, tội nặng mà trừng phạt nhẹ là đồng lõa với tội ác và tội do đó mà mọc như cỏ dại. Ta ra lệnh kẻ phạm tội nặng ném vào vạc dầu đang sôi hoặc ném vào chuồng hổ cho hổ xé xác. Ngày mai, tại sân triều phải đặt một vạc dầu lớn và 5 chuồng hổ rộng để sẵn sàng thi hành pháp luật.


Các đại thần văn võ bá quan lại đứng dậy cúi mình:


-Chúng thần tuân chỉ.


Đinh Tiên Hoàng nói tiếp:
-Lại nữa, đất nước giữa các vùng phải giao lưu buôn bán sản vật, đổi cái thừa, mua cái thiếu để sử dụng, phát triển sản xuất. Ta ra lệnh ngân khố Nhà nước thu vàng trong toàn quốc, trên cơ sở số vàng nhà nước trong kho mà đúc ra tiền đồng để cho thiên hạ dễ mua bán. Đồng tiền này mang niên hiệu của ta là đồng Thái Bình Hưng Bảo. Các quan ở triều đình, ở trung ương cũng như ở các địa phương căn cứ theo các chỉ dụ này mà hành pháp, không được sai phạm sơ suất. Các quan ở địa phương và trung ương lớn nhỏ đều ăn lộc triều đình, lộc triều đình là thuế má của bách tính, cho nên làm việc phải vì xã tắc, vì bách tính, vì triều đình. Ai vi phạm trừng phạt không tha. Ai còn tấu gì nữa không?


-Chúng thần tuân chỉ.


-Bãi triều.

* *
*

Kinh đô Hoa Lư trong một đêm mùa hạ. Trong biệt phủ của phò mã Đô úy Ngô Nhật Khánh, Ngô Hoàng hậu đang ngồi nói chuyện với con trai của mình. Ngồi bên cạnh là đứa bé trai 5 tuổi trông khôi ngô lanh lợi. Đó là hoàng tử Đinh Hạng Lang, con trai của Đinh Tiên Hoàng và Ngô Hoàng hậu.


Ngô Nhật Khánh là dòng dõi họ hàng với Tiền Ngô Vương Ngô Quyền, quê quán ở Đường Lâm. Trong loạn 12 sứ quân, Ngô Nhật Khánh cũng chiếm cứ vùng Đương Lâm xưng hùng xưng bá với mục tiêu là khôi phục ngai vàng nhà Ngô do chính ông ta làm Hoàng đế. Do không đủ lực lượng nên phải quy hàng Đinh Tiên Hoàng. Đinh Bộ Lĩnh trong con mắt chính trị cũng muốn thu phục dòng dõi Ngô Vương, một gia tộc lớn, có ảnh hưởng trong bách tính khi đó nên đã thu phục Ngô Nhật Khánh. Sau khi về Hoa Lư, Đinh Tiên Hoàng đã cưới mẹ Ngô Nhật Khánh là Ngô phu nhân, một góa phụ đã có hai con và phong làm Ngô Hoàng hậu. Ngược lại, để thêm sự bền chặt, Đinh Tiên Hoàng đã gã công chúa Phất Kim cho Ngô Nhật Khánh và phong là phò mã Đô úy. Đinh Tiên Hoàng còn cho Nam Việt Vương Đinh Liễn, con trai trưởng của mình lấy em gái Ngô Nhật Khánh. Cuộc hôn nhân của Đinh Tiên Hoàng với Ngô Hoàng hậu đã cho ra đời hoàng tử Hạ Lang, năm nay đã tròn năm tuổi.


Cũng phải nói thêm rằng, theo tính toán của Đinh Tiên Hoàng, bệ đỡ của triều đình nhà Đinh dựa trên ba trụ cột, đó là quân đội và các tướng lĩnh, thứ hai là Phật giáo, thứ ba là các gia tộc có ảnh hưởng lớn về chính trị trong thiên hạ. Trong bệ đỡ gia tộc lớn, Đinh Tiên Hoàng đã tạo nên những mối quan hệ chằng chéo, phức tạp về hôn nhân. Trong khi ở Bố Hải Khẩu, Đinh Tiên Hoàng kết hôn với con gái Trần Minh Công là Trần Hoàng hậu. Sau khi lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng gả Công chúa Minh Châu cho Trần Thăng, gả công chúa Phất Ngân cho Trần Nguyên Thái là hai em trai của Trần Minh Công. Trần Nguyên Thái phụ trách về ngoại giao của Đại Cồ Việt, đứng sau Ngoại giáp Đinh Điền. Năm 976, Trần Nguyên Thái đã đi sứ sang nhà Tống đàm phán về quan hệ hai nước. Năm 968 khi vào Ái Châu thu phục Ngô Xương Xí, Đinh Tiên Hoàng lại kết duyên với Dương Vân Nga là ái nữ của Dương Tam Kha để kết giao với dòng họ Dương tăm tiếng và thế lực ở châu này. Kết quả của cuộc hôn nhân này, Dương Vân Nga đã sinh ra hoàng tử Đinh Toàn.

CVL

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}