Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sách:

 

Ba triều dựng nước (Ngô - Đinh - Tiền Lê) - (Tập II - Kỳ 40)

PGS TS Cao Văn Liên | Thứ Năm, 02/04/2020 09:58 GMT +7

Trân trọng giới thiệu tiếp chương I - Tập II " BA TRIỀU DỰNG NƯỚC (NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ)" trong bộ Tiểu thuyết Lịch sử "Việt Nam Diễn Nghĩa" của PGS TS Cao Văn Liên do NXB Hồng Đức- Hà Nội ấn hành năm 2019.

Hình minh họa: Dương Vân Nga trao áo Long Cổn cho Lê Hoàn. Nguồn: Internet.

Kỳ 40

 

Lê Hoàn bóc thư đọc. Thư viết: “Bẩm Thập đạo tướng quân, khoảng 6 vạn quân thủy bộ nhà Tống đang tập kết gần biên giới nước ta ở Lạng Châu và Lục Châu, chuẩn bị xâm lược Đại Cồ Việt. Kính mong Thập đạo tướng quân cùng triều đình chuẩn bị và bàn kế sách kháng chiến-nay kính thư”.


Ngoài thư của quan Tổng trấn đạo Lạng Châu, còn có Chiếu thư của vua Tống phát đi để chinh phạt Đại Cồ Việt. Lê Hoàn đọc xong tức giận đập bàn quát:


-Thằng nhãi ranh Triệu Quang Nghĩa láo xược, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Đại Cồ Việt.


Rồi gọi:


-Người đâu.


-Dạ.


-Quân Tống sắp sang xâm lược. Đi bẩm báo với Dương thái hậu, hoàng thượng và văn võ bá quan đến nghị triều bàn việc chống giặc.


-Dạ.


Ngay chiều hôm đó, trong đại điện của triều đình Hoa Lư đông đủ văn võ bá quan thiết triều nghe thông báo đất nước lâm nguy và bàn phương sách kháng chiến chống giặc. Sau khi Dương thái hậu, hoàng đế Đinh Toàn và bá quan văn võ nghe đọc thư của quan Tổng trấn đạo Lạng Châu báo về việc 6 vạn quân thủy bộ nhà Tống đã áp sát biên giới, sắp tiến vào Đại Cồ Việt và nghe chiếu thư của vua Tống, văn võ bá quan tức giận đập bàn la lớn:


-Thằng trẻ con Triệu Quang Nghĩa láo xược…


-Thật là thằng vua lưu manh, cậy nước lớn bắt nạt nước nhỏ.


-Táng cho nó vỡ mặt ra cho nó biết thế nào là Đại Cồ Việt.


Lê Hoàn nói:


-Các vị văn võ bá quan trật tự. Có vị nào tấu thì bước ra.


Đại tướng Phạm Cự Lượng nói:


Thần có tấu:


-Đại tướng nói đi.


-Dạ bẩm hoàng thái hậu, hoàng thượng và phó vương nhiếp chính, nay sở dĩ Triệu Quang Nghĩa và quân Tống sang xâm lược nước ta vì chúng tưởng nước Đại Cồ Việt ta không có chủ. Nhưng để đánh được chúng phải có vị vua tài giỏi về quân sự và chính trị, đủ sức lãnh đạo bách tính và quân đội kháng chiến để cứu nước. Cáo thị văn võ bá quan biết là hiện 3 vạn quân đã đứng ngoài sân rồng, nhờ mạt tướng gửi nguyện vọng tới hoàng thái hậu, tới hoàng thượng, tới văn võ bá quan rằng vì sự tồn tại và chiến thắng của đất nước, quân đội có nguyện vọng muốn Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế để đủ sức lãnh đạo đánh quân Tống. Vì nước Đại Cồ Việt, vì bách tính, mong hoàng thái hậu, hoàng thượng và văn võ bá quan chấp nhận.


Triều thần văn võ bá quan cùng quỳ xuống hô to:


-Vì nước Đại Cồ Việt, vì bách tính, kính mong hoàng thái hậu và hoàng thượng chấp thuận để thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi.


Thái hậu Dương Vân Nga đứng dậy nói:


-Nước mất thì nhà tan, Đại Cồ Việt mà mất vào tay nhà Tống thì nhà Đinh cũng không còn. Nay thể theo nguyện vọng của bá quan văn võ, của bách tính, của tướng lĩnh và quân đội cần có một vị vua tài năng để chiến thắng quân giặc, ta đồng ý trao ngai vàng cho Thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Quan nội thị đâu.


-Dạ, có thần.


-Mang áo long bào của Đinh Tiên Hoàng Đế ra đây.


-Dạ.


Quan nội thị vào nội điện bê ra một hòm gỗ sơn son thếp vàng. Thái hậu nói;


-Quan nội thị mở ra.


Quan nội thị mở ra và cầm áo đưa cho hoàng thái hậu. Chiếc áo long bào màu vàng, có thêu hình hai con rồng màu đỏ uốn lượn uy nghi và hai đầu rồng quy tụ chầu mặt trời ở trước ngực. Hoàng Thái hậu trao áo cho Lê Hoàn và nói:


-Thập đạo tướng quân hãy nhận.


Lê Hoàn quỳ xuống nói:


-Dạ bẩm hoàng thái hậu, thần không dám, đây là của Tiên Đế Đinh Tiên Hoàng, của triều đại nhà Đinh.


Dương thái hậu nói:


-Áo long bào và Quốc ấn là quyền lực của hoàng đế, mà quyền lực của hoàng đế là quyền lực của quốc gia, quyền lực quốc gia thì không phải là của riêng một dòng họ nào. Khi quốc gia cần người nào thì người đó phải cầm quyền để vì bách tính, vì quốc gia. Thập đạo tướng quân không muốn vì quốc gia nữa sao?


Lê Hoàn đáp:


-Thần không dám.


Hoàng thái hậu tiến lại gần Lê Hoàn, tự tay khoác áo long bào lên vai Lê Hoàn và nói:


-Có văn võ bá quan chứng dám, ta khoác long bào cho Thập đạo tướng quân là giao trọng trách quốc gia nặng nề cho ngài ấy. Ngài ấy không hoàn thành, triều đình hãy luận tội.


Các đại thần vội quỳ xuống đồng thanh hô:


-Hoàng thái hậu anh minh.


-Chúc Thập đạo tướng quân hoàng thượng vạn vạn tuế.


Ngoài sân rồng, 3 vạn quân sĩ cũng hô vang:


-Thập đại tướng quân hoàng thượng vạn vạn tuế.


Các đại thần tấu tiếp:


-Xin Hoàng thượng định ra đế hiệu và định ra kế sách chống giặc để triều đình và bách tính yên lòng.


Lê Hoàn đứng dậy nói:


-Đa tạ hoàng thái hậu, đa tạ Vệ Vương Đinh Toàn, đã tạ các ái khanh. Các ái khanh bình thân.


-Tạ ơn hoàng thượng.


-Nay ta ban đế hiệu là Lê Đại Hành, mở đầu cho triều đại nhà Lê. Lê Đại Hành có nghĩa là bước đi lớn, hành động lớn vì Đại Cồ Việt, vì bách tính. Kinh đô vẫn là Hoa Lư, quốc hiệu vẫn là Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu Thiên Phúc. Phong Phạm Cự Lượng giữ chức Thái úy, Hồng Hiến giữ chức Thái sư, Lưu Cơ, đại sư Ngô Chân Lưu và sư Pháp Luân làm quân sư. Còn về kế sách chống giặc, ta sẽ tự thân chinh làm chủ soái đem 10 vạn quân lên phía Bắc chống giặc, phong Đại tướng Thái úy Phạm Cự Lượng làm phó chủ soái. Về kế hoạch tác chiến, tối nay mời tất cả các tướng lĩnh, võ quan của triều đình đến Tổng hành dinh họp bàn cụ thể. Triều đình và bách tính Đại Cồ Việt hãy tin tưởng vào thắng lợi của cuộc chiến chống xâm lược này. Trẫm sẽ làm cho nhà Tống biết thế nào là quân dân Đại Cồ Việt. Các ái khanh còn ai tấu gì nữa không?


-Chúng thần tuân chỉ.


CVL

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}