Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Thông Tin:

 

Bắc Giang: Hội nhà báo tỉnh Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024

Vũ Hoàng Thương | Thứ Hai, 28/10/2019 22:25 GMT +7

 

Trong hai ngày 27, 28/10/2019, Hội nhà báo tỉnh Bắc Giang Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho TU, HĐND, UBND, MTTQ, các cơ quan, tổ chức xã hội của tỉnh; một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn; các cơ quan báo trí của TW thường trú tại Bắc Giang; lãnh đạo thường trực Hội nhà báo Việt Nam và một số tỉnh bạn.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động theo tinh thần Chỉ thị số 37- CT/TW của BCH Trung ương Đảng (khoá IX). Hiện nay tỉnh Bắc Giang hiện có 3 cơ quan báo chí là Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH), Tạp chí Sông Thương.

Ngoài ra còn có 3 cơ quan báo chí của T.Ư thường trú tại Bắc Giang là: Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân và Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. 5 năm qua, báo chí Bắc Giang cùng với báo chí cả nước không ngừng phát triển, lớn mạnh về mọi mặt; giữ vững tôn chỉ, mục đích; thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của chính quyền, diễn đàn của nhân dân; có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển KT-XH ở địa phương.

Cơ sở vật chất của Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh được quan tâm đầu tư, từng bước hiện đại hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xuất bản. Đội ngũ những người làm báo được đào tạo cơ bản, ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng.

Các cơ quan báo chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước, tuyên truyền kịp thời hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân; luôn sâu sát cơ sở, gần gũi thực tiễn cuộc sống phản ánh chân thực hình ảnh quê hương, đất nước. Hoạt động báo chí đã tập trung tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh là phát triển KT-XH; kịp thời phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, phong trào thi đua yêu nước; tích cực phát hiện và đề xuất hướng giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn; đóng góp tích cực trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tệ nạn xã hội.

Các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh, tuyên truyền hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và XVIII; các chương trình phát triển KT-XH trọng tâm của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền những điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước, thành tựu trong thu hút đầu tư, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Báo chí Bắc Giang thực sự là lực lượng quan trọng trong việc thông tin, tuyên truyền, tham gia quản lý xã hội; là diễn đàn của nhân dân, cầu nối giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, Hội Nhà báo Bắc Giang luôn phát huy vai trò ngôi nhà chung của hội viên, nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ của các nhà báo trong và ngoài tỉnh, được đánh giá tốp đầu trong khu vực về hoạt động nghiệp vụ và công tác hội. Hội đã thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên, xây dựng đội ngũ người làm báo “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân đối với đất nước, quê hương.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp đã giúp hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nắm vững định hướng tuyên truyền của Đảng. Vì vậy 5 năm qua, mặc dù mặt trái của cơ chế thị trường diễn biến phức tạp nhưng Bắc Giang không có hội viên nào vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đến mức phải kỷ luật. Hội Nhà báo tỉnh luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên và xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội. Bình quân mỗi năm Hội tổ chức 4-5 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo các chuyên đề cho hơn 200 lượt hội viên tham gia. 5 năm qua Hội đã cử hàng trăm lượt hội viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các cơ quan báo chí như: Báo Bắc Giang, Đài PT-TH tỉnh mở nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Từ đó tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận được với phương thức làm báo tiên tiến, công nghệ hiện đại; nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí, chất lượng chương trình hấp dẫn bạn đọc, bạn nghe đài và xem truyền hình trong và ngoài tỉnh. Nhiều cuộc thi báo chí trên báo, đài PT-TH được Hội phối hợp với các sở, ngành tổ chức tạo sân chơi nghiệp vụ, khích lệ khả năng sáng tạo, khẳng định trình độ tay nghề của hội viên; tạo nguồn cho các giải báo chí uy tín như: Giải Báo chí Thân Nhân Trung, Giải Báo chí quốc gia, giải của các bộ, ngành trung ương; các kỳ liên hoan PT-TH toàn quốc. Hằng năm Hội còn triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ hội viên sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của Hội Nhà báo Việt Nam. Qua đó, nhiều hội viên đã giành giải cao, đóng góp tích cực cho hoạt động nghề nghiệp.

Hội Nhà báo tỉnh còn có nhiều tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các chế độ cho báo chí; đứng ra bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tổ chức các chuyến công tác, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn giúp hội viên yên tâm, gắn bó, yêu nghề. Đó là sự cạnh tranh thông tin giữa các loại hình báo chí: Báo viết, báo điện tử, PT-TH, chưa kể các mạng xã hội làm cho báo chí truyền thống phải “tự làm mới” mình, chuyển đổi phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. Chủ trương sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đòi hỏi các cơ quan báo chí phải sàng lọc đội ngũ, thu gọn đầu mối trong khi khối lượng công việc tăng lên; yêu cầu nhiệm vụ nặng nề hơn. Các điều kiện để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển, hiện đại hóa báo chí còn chưa phù hợp.

Hiện nay thu nhập, đời sống của người làm báo còn khó khăn dẫn đến tình trạng “chảy máu chất xám” và cũng là một phần nguyên nhân dễ làm nảy sinh tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh người làm báo....Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp hội viên. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức chính trị cho hội viên nhằm xây dựng đội ngũ người làm báo “vừa hồng vừa chuyên” thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư tỉnh ủy và thường trực Hội nhà báo Việt Nam đã đánh giá cao kết quả hoạt động của hội và các cơ quan báo chí của tỉnh trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 37 của Ban Bí thư “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”; bám sát Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa tổ chức Hội với các cơ quan báo chí nhằm tạo điều kiện cho tổ chức Hội và hội viên thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Tích cực tham mưu, đề xuất với tỉnh và T.Ư về xây dựng những chính sách liên quan đến báo chí và Hội Nhà báo địa phương. Tạo điều kiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như nâng cao trách nhiệm của hội viên trong hoạt động nghiệp vụ. Quan tâm hơn nữa đến nguyện vọng chính đáng của hội viên. Khen thưởng, động viên kịp thời đối với các hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và hoạt động báo chí; xử lý nghiêm hội viên vi phạm Điều lệ Hội, vi phạm 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Chi hội, Câu lạc bộ: Nhà báo cao tuổi, Nhà báo nữ, Ảnh Thời sự - Nghệ thuật. Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động của Hội nhằm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; gắn hoạt động của Hội, các cơ quan báo chí với các hoạt động của địa phương cơ sở. Đa dạng hoá các hình thức giáo dục, bồi dưỡng chính trị, đạo đức nghề nghiệp và kiến thức pháp luật cho hội viên; tăng cường công tác quản lý hội viên nhằm bảo đảm việc kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chuẩn đạo đức người làm báo Việt Nam. Tiếp tục phối hợp với các sở ngành, địa phương thường xuyên tổ chức các hoạt động, các giải báo chí chuyên ngành góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Hội Nhà báo ở địa phương.

Đại hội Hội nhà báo tỉnh Bắc Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu 9 đồng chí tham gia Ban chấp hành hội và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội đã bầu đồng chí Trịnh Hải Ánh, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập báo Bắc Giang, làm Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Giang nhiệm kỳ 2019-2024.

 

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}