Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sự kiện:

 

Bắc Giang: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức hội thảo khoa học "Tính chân - thiện - mỹ trong các tác phẩm nghệ thuật trên Tạp chí Sông Thương ở thời kỳ mới"

Vũ Hoàng Thương | Thứ Bảy, 22/12/2018 00:55 GMT +7

vanhien.vn -  Ngày 20-12, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học "Tính chân - thiện - mỹ trong các tác phẩm nghệ thuật trên Tạp chí Sông Thương ở thời kỳ mới". Tham dự có hơn 100 nhà văn, nhà thơ là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. 

Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khương, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc. Ông đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của buổi hội thảo là để các văn nghệ sĩ sáng tạo ra các tác phẩm văn học nghệ thuật có tính ''Chân - thiện - mỹ'', nghĩa là hướng tới lẽ phải, cái tốt và nét đẹp. Gần 40 năm xây dựng và phát triển, các hội viên Hội VHNT tỉnh đã có nhiều tác phẩm phản ánh hơi thở cuộc sống, dự báo, đề cao giá trị nhân sinh, cổ vũ tình cảm tốt đẹp giữa con người và con người trên mảnh đất Bắc Giang. 

Tại buổi hội thảo có 13 tác giả là nhà thơ, nhà văn, nhà quản lý... Các tham  luận đã tập trung về xu thế báo chí, chất lượng hoạt động của văn học nghệ thuật hiện nay cần đổi mới cách thể hiện, nâng cao chất lượng tác phẩm, phương pháp tiếp cận thông tin, tính chân - thiện - mỹ trong âm nhạc hiện đại. Tham gia hội thảo, PGS, Tiến sĩ, nhà văn Ngô Văn Giá, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội đã phân tích về sự ảnh hưởng của xã hội đối với các sáng tác của nhà văn, nhà thơ và nhạc sĩ; cần nới rộng đường biên văn chương để gắn bó mật thiết với đời sống, con người như loại hình nghệ thuật, nội dung phản ánh, cấp độ xã hội và văn hóa. 

Đồng chí Dương Ngô Ninh, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phân tích về tác động của các tác phẩm đối với việc định hướng xã hội. Nhà văn Đỗ Nhật Minh nêu lên việc cần thiết phải đổi mới chuyên trang, chuyên mục trên Tạp chí Sông Thương...

Thông qua hội thảo, các đại biểu đã đề xuất: Các văn nghệ sĩ cần phát huy tối đa sức sáng tạo, tạo nên tính đa dạng, loại hình tác phẩm nhằm tôn vinh cái đẹp, đẩy lùi cái xấu. Các văn nghệ sĩ cần bám sát cuộc sống trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng...để sáng tác. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện cho các chuyến đi thực tế của mỗi hội viên, để có các bài viết bám sát với thực tế đời sống xã hội trong sự nghiệp đổi mới; Các chuyên trang, chuyên mục trên Tạp chí Sông Thương cần được bổ sung sao cho phù hợp để thu hút bạn đọc trong và ngoài tỉnh Bắc Giang.

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}