Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Bắc Giang: Huyện Việt Yên tổng kết Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở

Vũ Hoàng Thương | Thứ Năm, 16/07/2020 10:05 GMT +7

Ngày 14/7, Huyện ủy Việt Yên (Bắc Giang) tổng kết công tác Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy; kiểm điểm tiến độ triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Ô Pích, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên chủ trì hội nghị.


Dự hội nghị có đồng chí Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan ban nghành trên địa bàn huyện Việt Yên.

Quang cảnh hội nghị.


Tính đến ngày 13/5/2020, Đảng bộ huyện có 40/40 chi, đảng bộ cơ sở đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đạt 100% kế hoạch đặt ra. Trong đó: Đảng bộ xã, thị trấn tổ chức đại hội trong 01 ngày; chi, đảng bộ cơ quan tổ chức đại hội 1/2 ngày. Việc bố trí thời gian đại hội hợp lý, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị và đặc biệt là tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.
Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở đã thực hiện đủ 04 nội dung theo quy định; báo cáo chính trị cơ bản có chất lượng, báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy được chuẩn bị kỹ với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc; việc thảo luận các văn kiện tại đại hội đã thể hiện tinh thần thẳng thắn, xây dựng; công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, bảo đảm đúng các bước trong quy trình nhân sự; việc bầu cử được thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng; chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở khóa mới được nâng lên so với nhiệm kỳ trước... Ngay sau đại hội, các chi, đảng bộ đã hoàn thiện tờ trình, hồ sơ đại hội và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt của cấp ủy
 Đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 bầu được là 311 cấp uỷ viên, trong đó có 101 đồng chí tham gia lần đầu, chiếm tỷ lệ 32%; 67 đồng chí là nữ, chiếm tỷ lệ 21,5%. Cơ cấu độ tuổi: Dưới 35 tuổi có 38 đồng chí, chiếm 12,2%; từ 35 đến dưới 40 tuổi có 49 đồng chí, chiếm 15,8%; từ 40 đến dưới 50 tuổi có 154 đồng chí, chiếm 49,5%; từ 50 tuổi trở lên có 70 đồng chí, chiếm 22,5%. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trung cấp có 03 đồng chí, chiếm 1%; cao đẳng có 05 đồng chí, chiếm 1,6%; đại học có 261 đồng chí, chiếm 83,9%; thạc sĩ 35 đồng chí, chiếm 11,3%. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân có 39 đồng chí, chiếm 12,5%; trung cấp có 246 đồng chí, chiếm 71,9%; sơ cấp có 14 đồng chí, chiếm 4,5%.
Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Việt yên đã chuẩn y kết quả bầu cử tại đại hội cho 40/40 chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ huyện đồng thời ban hành nghị quyết giới thiệu cán bộ ứng cử đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã thuộc diện diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý để HĐND cấp xã bầu vào các chức vụ lãnh đạo chính quyền ở cơ sở theo đúng quy trình, thủ tục.

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên, Huyện ủy Việt Yên đã xây dựng Kế hoạch số 77-KH/HU ngày 05/9/2019 về đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ huyện và các hướng dẫn thực hiện. Đồng thời thành lập 3 tiểu ban giúp việc phục vụ Đại hội gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Việt Yên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các tiểu ban, cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc đã tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được phân công. Đến nay, cơ bản đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch đề ra.
Tại hội nghị tổng kết, Huyện ủy Việt Yên đã yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, căn cứ nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chặt chẽ các điều kiện về an ninh trật tự, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, công tác tuyên truyền; đảm bảo cảnh quan môi trường; các đại biểu dự đại hội cần đảm bảo sức khỏe, an toàn giao thông, quân số, tuân thủ các nội quy, quy chế của Đại hội. Các tiểu ban phục vụ Đại hội phải đảm bảo các điều kiện về nguồn điện, âm thanh, ánh sáng, tiếp đón đại biểu về dự Đại hội chu đáo, trang trọng, đảm bảo nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Huyện ủy đã yêu cầu các các đại biểu tập trung trí tuệ, đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Việt Yên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp. 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}