Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Bắc Ninh: Gia Bình quan tâm xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh

Minh Hường | Thứ Năm, 14/01/2021 05:38 GMT +7

Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2020 của Gia Bình đạt được một số kết quả nổi bật. 95,8% số gia đình đăng ký đạt Gia đình văn hóa; 95,95% thôn, làng đạt danh hiệu “Làng Văn hóa”, thị trấn Gia Bình đạt chuẩn văn minh đô thị.

van hoa van minh do thi

Một góc thị trấn Gia Bình.

Để phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, Ban chỉ đạo phong trào các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Trung ương, tỉnh và ngành về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, mừng thọ và thực hiện quy ước thôn, làng, qua các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, hệ thống Đài phát thanh. Các ngành là thành viên Ban chỉ đạo như Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ… đã chủ động triển khai phong trào theo nội dung, lĩnh vực ngành phụ trách, kết hợp lồng ghép các tiêu chí thi đua gắn với việc thực hiện phong trào.
Xây dựng “Gia đình văn hoá” là nội dung quan trọng, vì vậy, Ban chỉ đạo các cấp đã tích cực tuyên truyền và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa. Năm 2020, trên địa bàn toàn huyện có 95,8% hộ gia đình đăng ký đạt “Gia đình văn hóa”. Phong trào xây dựng làng văn hoá phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Việc bình xét làng văn hoá được tiến hành đúng quy trình, thủ tục dựa trên các tiêu chuẩn hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Năm 2020, toàn huyện có 74/74 thôn, làng đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Làng văn hóa”. Kết quả kiểm tra, bình xét cuối năm có 71/74 thôn, làng đủ tiêu chuẩn đạt “Làng văn hóa” đạt 95,95%, trong đó, có 21 làng đạt làng văn hóa 10 năm liên tục trở lên (tăng 3 làng so với năm 2019). Các hoạt động như: giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa; thôn, làng văn hóa; xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn đã có hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng các xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Qua bình xét có 13/13 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt 100%; 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã góp phần đẩy mạnh thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chiến sỹ trong lực lượng vũ trang phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào chương trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ổn định và từng bước phát triển, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua bình xét có 95/107 cơ quan, đơn vị được công nhận “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” đạt 88,79%.
Năm 2020, với những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn huyện. Các đám cưới tạm dừng trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát. 100% đám cưới thực hiện đúng Luật hôn nhân, gia đình, nhiều nghi thức truyền thống như chạm ngõ, lễ hỏi... được giản lược nhưng vẫn bảo đảm tính trang trọng, mang nét văn hóa truyền thống; các đám cưới được tổ chức gọn nhẹ từ 1 ngày đến 1,5 ngày, không làm cỗ mời khách tràn lan, không bày thuốc lá để tiếp khách; lễ đưa dâu, đón rể được tổ chức trọng thể, lịch sự, gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và điều kiện kinh tế của gia đình, địa phương và sự tiến bộ chung của xã hội; các xã, thị trấn thực hiện tốt việc đăng ký và trao giấy chứng nhận kết hôn cho đôi nam nữ trước khi tiến hành lễ cưới.
Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang đạt được những bước chuyển biến tích cực, các hủ tục mê tín cơ bản được xoá bỏ, không để người chết trong nhà quá 36 giờ, đảm bảo vệ sinh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; các đám tang thực hiện vòng hoa luân phiên, hạn chế câu đối, không mở nhạc hiếu sau 22h đêm và trước 5 giờ sáng; việc làm cỗ mời khách trong ngày tang lễ và các ngày tuần tiết đã giảm đáng kể. Số đám tang thực hiện điện táng, hỏa táng đạt 35% (tăng 3,32% so với cùng kỳ năm 2019).
Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, hầu hết các lễ hội trên địa bàn huyện được tổ chức gọn nhẹ chỉ làm nghi lễ truyền thống, không tổ chức phần hội. 100% các gia đình có NCT được chúc thọ đều ký cam kết thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc mừng thọ. 100% các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn có ngày kỷ niệm truyền thống trong năm chỉ tổ chức gọn nhẹ nội bộ trong cán bộ cơ quan.
Ông Nguyễn Hồng Phúc, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Gia Bình, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho biết: Trên cơ sở 5 nội dung chủ yếu của phong trào là phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; xây dựng tư tưởng chính trị vững mạnh; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp, an toàn và xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở, các cấp, các ngành cụ thể hoá thành những nội dung, tiêu chí đưa vào các phong trào cụ thể để chỉ đạo triển khai thực hiện.
Thời gian tới, Gia Bình tiếp tục cụ thể hoá tiêu chuẩn “Người tốt, việc tốt” trên lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa; chú trọng khen thưởng, biểu dương, tạo sự lan tỏa. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác gia đình và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, hướng đến xây dựng văn hóa ứng xử, giao tiếp văn minh trong mỗi gia đình, dòng tộc, cộng đồng dân cư và các công sở, tạo chuyển biến tích cực trong văn hóa, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội chung của huyện.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}