Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: “Tiếp tục đề nghị xét tặng Giải thưởng cho 26 tác giả thiếu giải thưởng theo quy định”

Thu Trang (thực hiện) | Thứ Ba, 14/03/2017 15:11 GMT +7

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 yêu cầu Bộ VHTTDL xem xét, rà soát lại toàn bộ danh sách “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT năm 2016, ngày 10.3 tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT năm 2016 đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng nhằm rà soát, lấy ý kiến tham vấn đối với 26 hồ sơ thiếu giải thưởng theo quy định tại Nghị định 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

100% ý kiến Hội đồng nhất trí tiếp tục đề nghị Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” cho 26 tác giả là những trường hợp đặc biệt, đã có những tác phẩm nổi tiếng, đi vào lòng công chúng qua nhiều thế hệ.

Sau cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã dành cho Báo Văn Hóa cuộc trao đổi dưới đây.

Thưa ông, sau các Tờ trình gần nhất mà Bộ VHTTDL đã gửi lên Thủ tướng  tiếp tục đề nghị xem xét, trình Chủ tịch nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho nhạc sĩ Thuận Yến và “Giải thưởng Nhà nước” cho 8 tác giả  thì đến nay, trong danh sách đề nghị xét tặng còn lại 26 trường hợp thiếu giải thưởng hoặc chứng nhận giải thưởng theo quy định tại Nghị định 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Được biết, tại cuộc họp Hội đồng cấp Nhà nước ngày 10.3 do Bộ trưởng chủ trì, Hội đồng đã rà soát, lấy ý kiến cụ thể đối với từng hồ sơ được đánh giá là những trường hợp đặc biệt trong đợt xét tặng này?

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Trước hết, một lần nữa tôi xin khẳng định, công tác xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT năm 2016 đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, theo đúng các quy định tại Nghị định số 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 yêu cầu Bộ VHTTDL xem xét, rà soát lại toàn bộ danh sách “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về VHNT năm 2016, nhất là đối với những trường hợp đặc biệt là các tác giả không có giải thưởng hoặc chứng nhận giải thưởng  tại các cuộc thi, liên hoan chuyên nghiệp do điều kiện và hoàn cảnh lịch sử khác nhau, ngày 10.3, Bộ VHTTDL với  tư cách là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp Nhà nước đã tổ chức cuộc họp Hội đồng để tiếp tục rà soát, lấy ý kiến tham vấn Thủ tướng Chính phủ đối với từng trường hợp trong danh sách đệ trình xét tặng Giải thưởng nhưng  thiếu Giải thưởng. Hội đồng đã họp với sự có mặt của 21/28 thành viên; 7 thành viên vắng mặt có lý do và  cử đại diện tham dự. Cuộc họp cũng có đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương.

26 hồ sơ gồm 6 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”,  20 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”. Báo cáo trình bày tại cuộc họp khẳng định: 26 tác giả cho đến nay chưa bổ sung Giấy chứng nhận Giải thưởng hoặc không có Giải thưởng. Tuy nhiên, đây là những tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được Hội đồng các cấp đánh giá có giá trị rất cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, tác dụng giáo dục và định hướng  thẩm mỹ cao cho thanh, thiếu niên; góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển VHNT, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc thiếu Giải thưởng có nhiều nguyên nhân: do điều kiện khách quan nên Bộ VHTTDL, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương không tổ chức các cuộc thi sáng tác về VHNT hằng năm hoặc định kỳ; do hoàn cảnh chiến tranh… nên các tác phẩm, cụm tác phẩm của các tác giả cho đến nay đều chưa có Giải thưởng.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng một lần nữa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và khẳng định, với trách nhiệm cao nhất, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước cần nghiêm túc rà soát, thống nhất ý kiến đối với từng trường hợp xứng đáng được xét tặng Giải thưởng mặc dù còn thiếu các tiêu chí theo Nghị định 90, trên cơ sở đó tiếp tục tham vấn, đề nghị Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước xét tặng các Giải thưởng mang ý nghĩa vinh danh cả cuộc đời cống hiến cho các nghệ sĩ. Trên tinh thần đó, các Hội đồng chuyên ngành đã trình bày ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp trong số 26 tác giả có hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng. Kết thúc cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng đã nhất trí tiếp tục đề nghị Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho 6 tác giả, “Giải thưởng Nhà nước” cho 20 tác giả.

Việc xin ý kiến đối với từng hồ sơ một lần nữa đã cho thấy sự nghiêm túc cũng như tình cảm, trách nhiệm đối với các văn nghệ sĩ đã có đóng góp quan trọng cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà. Những ý kiến của các Hội đồng chuyên ngành cũng tiếp tục khẳng định sự công bằng, khách quan trong quy trình xét tặng đã được thực hiện qua 3 cấp Hội đồng, tuy nhiên cũng phần nào cho thấy  bất cập nếu như những tên tuổi này chưa được xét tặng vì thiếu tiêu chí giải thưởng. Ông có ý kiến gì?

Ngay trong ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo của Bộ VHTTDL và Hội đồng cấp Nhà nước đã thể hiện rõ vấn đề đó. Thủ tướng đã nhấn mạnh: “Không được để các quy trình máy móc cản trở việc tôn vinh các tác giả có các tác phẩm về VHNT nổi tiếng  và có những đóng góp to lớn cho dân tộc”. Chính vì thế, tại cuộc họp, Hội đồng đã rà soát kỹ lưỡng đối với từng hồ sơ nhằm  đảm bảo tính chính xác, công bằng.

Tôi lấy ví dụ, 6 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh được rà soát lại đều là những tác giả tên tuổi, có nhiều đóng góp. Ở mảng văn nghệ dân gian, tác giả Ninh Viết Giao với bộ sách 9 tập Kho tàng Vè xứ Nghệ được Hội đồng đánh giá có giá trị đặc biệt về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo với các tác phẩm đề nghị xét tặng Giải thưởng gồm Tượng đài Chiến thắng Quế Sơn (Quảng Nam) và Tượng đài Chiến thắng Sông Lô (Phú Thọ) được đánh giá có ảnh hưởng rộng lớn, lâu dài trong tâm tư, tình cảm của nhân dân và đời sống xã hội. Tác giả Lương Nghĩa Dũng với cụm tác phẩm nhiếp ảnh Những khoảnh khắc để lại, sáng tác trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng là những tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn, những khoảnh khắc vô giá được ghi lại bởi ống kính của một phóng viên chiến trường, một liệt sĩ đã ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị.

Tác giả Trần Bảng ở mảng sân  khấu truyền thống với sách Trần Bảng- Đạo diễn Chèo; nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên với các tác phẩm: Cụm tác phẩm nhạc nghi lễ, Phủ Thông chiến thắng, Xuân chiến thắng, Hải cảng về ta, Vọng khác tiền tiêu miền duyên hải sáng tác trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; nhà thơ Thu Bồn (Hà Đức Trọng) với tiểu thuyết Chớp trắng, Vùng pháo sáng và tập truyện ngắn Dưới tro, sáng tác trong kháng chiến chống Mỹ và giai đoạn đầu của những năm xây dựng hòa bình… đều là những hồ sơ được các Hội đồng đánh giá cao. 100% thành viên Hội đồng thống nhất tiếp tục đề nghị Thủ tướng xem xét, trình Chủ tịch nước xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” cho 6 tác giả.

Đối với 20 hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước, 100% thành viên Hội đồng cũng thống nhất tham vấn Thủ tướng Chính phủ xem xét, đệ trình Chủ tịch nước xét tặng Giải thưởng. Họ đều là những tác giả có dấu ấn trong dòng chảy văn học nghệ thuật nước nhà. Nhiều cái tên khi nhắc tới luôn mang đến nhiều xúc cảm đặc biệt như họa sĩ Bửu Chỉ, nhạc sĩ Cao Việt Bách, nhà văn Hoàng Quốc Hải, nhà điêu khắc Phan Thị Gia Hương, nhà văn Nguyễn Đình Lạp, nhạc sĩ Nguyễn Thế Song…

Như vậy, sau các ý kiến thống nhất, Hội đồng cấp Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai những công việc gì, thưa Bộ trưởng? 

 Hội đồng cấp Nhà nước đã giao Bộ VHTTDL chuẩn bị lại trích ngang hồ sơ của từng tác giả, trong đó bổ sung đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng tại cuộc họp và xây dựng Tờ trình Thủ tướng Chính phủ, một lần nữa đề nghị Thủ tướng xem xét, trình lên Chủ tịch nước xét tặng các Giải thưởng cho 26 tác giả.

Chủ tịch Hội đồng cũng đã yêu cầu các Hội đồng chuyên ngành chính thức có ý kiến đối với từng tác giả để Hội đồng cấp Nhà nước đưa vào hồ sơ trích ngang trình lên Thủ tướng, đảm bảo sự chính xác, công bằng.

Cũng tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2. 2017,  Thủ tướng đã giao Bộ VHTTDL  nghiên cứu, sửa đổi Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT, trong đó bổ sung quy trình  để Hội đồng xét tặng các danh hiệu  báo cáo Thủ tướng xem xét các trường hợp đặc biệt trước khi trình Chủ tịch nước quyết định. Xin ông cho biết, nhiệm vụ này sẽ được Bộ triển khai như thế nào trong thời gian tới?

Tại phiên họp Chính phủ nói trên, với trách nhiệm của mình, tôi đã báo cáo Thủ tướng về những bất cập trong lần đầu tiên thực hiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước  về VHNT theo Nghị định số 90/ 2014/ NĐ-CP của Chính phủ. Cũng phải nói rõ rằng, vì là lần đầu tiên áp dụng Nghị định trong quy trình xét tặng nên việc bộc lộ những bất cập là khó tránh khỏi, và đó chính là những yêu cầu phải chỉnh sửa trong thời gian tới.

Cụ thể hơn, nhiệm vụ mà Bộ VHTTDL được giao là việc triển khai xây dựng lại tiêu chuẩn, tiêu chí xét tặng các Giải thưởng. Liên quan đến công tác xây dựng văn bản quy  phạm pháp luật đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ VHTTDL đã giao cho Vụ Thi đua- Khen thưởng đề xuất việc thành lập Ban soạn thảo sửa  đổi, bổ sung Nghị định với thành phần là các đơn vị chức năng thuộc Bộ, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Bộ Tư pháp, Liên hiệp các Hội VHNT VN… Ban soạn thảo sẽ khẩn trương triển khai công việc theo đúng quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Những bất cập trong công tác xét tặng Giải thưởng vừa qua sẽ là những căn cứ để trong quá trình thực hiện, Ban soạn thảo xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn, đáp ứng những tâm tư nguyện vọng của giới văn nghệ sĩ và đông đảo công chúng.

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Nguồn: Báo Văn hóa

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}