Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Thông Tin:

 

Bộ VH-TT&DL rà soát, củng cố, kiện toàn hệ thống thư viện công cộng

T.Minh | Thứ Ba, 18/09/2018 21:22 GMT +7

(Vanhien.vn) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa ban hành văn bản số 4168/BVHTTDL-TV gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc củng cố, kiện toàn thư viện công cộng.

Các em học sinh đọc sách tại Thư viện tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: Cổng TTĐT ĐBSCL).


Theo đó, ngày 28-8-2018, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 8099/VPCP-KGVX gửi Bộ VH-TT&DL về việc kiểm tra, hướng dẫn việc kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng, trong đó có nhận định, “một số địa phương chủ trương, kế hoạch sáp nhập cơ học thư viện cấp tỉnh, cấp huyện với các thiết chế văn hóa khác có thể dẫn tới tình trạng hệ thống thư viện bị phá vỡ”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn trên, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiện toàn, củng cố thư viện công cộng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ; cân nhắc không sáp nhập cơ học thư viện với các thiết chế văn hóa khác.

Giao Sở VH-TT&DL, Sở VH-TT chỉ đạo thư viện công cộng tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và cung cấp các dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành bộ sưu tập số; tăng cường công tác luân chuyển sách báo phục vụ ngoài thư viện, thực hiện tốt vai trò trung tâm phối hợp hoạt động, hỗ trợ các thư viện trên địa bàn.

Việc nâng cao hiệu quả của thư viện, góp phần hoàn thiện nhân cách, trí tuệ, đạo đức, lối sống của người Việt Nam, hình thành và củng cố thói quen đọc sách ở trẻ em ngay từ lứa tuổi sớm nhất; hỗ trợ việc học ở các cấp độ khác nhau; phát triển khả năng sáng tạo; hỗ trợ kỹ năng tiếp cận, sử dụng máy tính, những thành tựu khoa học phục vụ cuộc sống; đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động thêm nguồn lực đầu tư, phát triển thư viện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Nguồn: HNMO

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}