Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Thông Tin:

 

Cấp hơn 3.400 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan trong 6 tháng đầu năm

Vi Phong | Thứ Tư, 10/07/2019 22:28 GMT +7

Sáng 10/7/2019, Cục Bản quyền tác giả đã tiến hành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

Quang cảnh buổi sơ kết

6 tháng đầu năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Cục Bản quyền tác giả đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Công tác nghiên cứu, xây dựng đề án, văn bản pháp luật được đảm bảo, duy trì tốt. Ngay khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực tại Việt Nam, Cục Bản quyền đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ trình Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó có đề xuất xây dựng và ban hành Luật Bản quyền tác giả.

Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Cục Bản quyền đã phối hợp cùng với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) tổ chức 02 buổi hội thảo về chủ đề quyền tác giả, quyền liên quan. Ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp giữa Cục với trường Đại học Quốc gia Hà Nội. Góp ý Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đối với Việt Nam. Phối hợp với Vụ Kế hoạch, Tài chính xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP của Bộ VHTTDL. Góp ý nội dung về quyền tác giả, quyền liên quan trong hồ sơ dự án Công ty WaltDisney Việt Nam, công ty Sony Music Entertaiment Việt Nam…Tăng cường công tác hợp tác, trao đổi quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan.

6 tháng đầu năm 2019, Cục đã tiếp nhận giải quyết 3.668 hồ sơ. Trong đó, thụ lý, cấp mới 3.410 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái, 258 hồ sơ chưa đến hạn và chứng nhận . Theo đó, miền Bắc có 1.907 Giấy chứng nhận. Miền Nam có 1.408 Giấy chứng nhận và miền Trung có 95 Giấy chứng nhận. Việc thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đảm bảo trình tự, thủ tục pháp lý và các yêu cầu trong công tác cải cách hành chính.

Cùng với đó, Cục cũng đã tiếp nhận, thụ lý 03 đơn thư đề nghị xử lý vi phạm giải quyết tranh chấp liên quan đến hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. Thực hiện ghi nhận hoạt động của 06 tổ chức tư vấn, dịch vụ về quyền tác giả, quyền liên quan.

Đặc biệt, Cục đã thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ của 15 vụ giám định đã hoàn thành trong thời gian qua. Thực hiện xử lý, bàn giao toàn bộ tiền thuế cho Giám định viên và các thành viên Hội đồng tư vấn giám định theo các vụ việc giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

Về công tác 6 tháng cuối năm 2019, Cục Bản quyền tác giả tập trung triển khai một số nhiệm vụ:

Tổ chức, triển khai thực hiện các đề án, chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện tốt đề án truyền thông "Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành luật về quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2017 -2020".

Tổ chức khảo sát công tác quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương.

Thực hiện các công việc nghiên cứu, xây dựng phương án và tham gia các Đoàn đàm phán Chính phủ về các Hiệp định Thương mại tự do song phương, đa phương theo quyết định và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ VHTTDL./.

 

Nguồn: bvhttdl.gov.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
{{item.Title}}