Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Trong nước:

 

CCB Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", bảo vệ Đảng, xây dựng đất nước

Vũ Xuân | Thứ Năm, 14/12/2017 15:22 GMT +7

(Vanhien.vn) Sáng nay (14-12), tại Hội trường Bộ Quốc phòng - Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017-2022) chính thức khai mạc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự. 

Đoàn chủ tịch Đại hội. Ảng: qdnd.vn


Dự Đại hội có hơn 500 đại biểu thay mặt cho gần 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Đại hội đánh giá hoạt động Hội CCB Việt Nam qua chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước, thu được những thành tựu quan trọng trong công tác xây dựng Hội trên các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI.


Đại hội xã định  “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội CCB Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội và toàn thể hội viên CCB. Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc cả về số lượng, chất lượng; hoạt động hiệu quả theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số cựu chiến binh giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và các tệ nạn xã hội. Kết quả đạt được của các cấp Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ qua đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng; tiếp tục khẳng định Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị-xã hội uy tín, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả. Các doanh nghiệp, hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ đã góp phần giải quyết việc làm cho hơn 703.000 cựu chiến binh và con em cựu chiến binh, gia đình chính sách. Trong nhiệm kỳ, đã có 155.750 hội viên cựu chiến binh đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động, Cựu chiến binh cả nước đã hiến gần 12 triệu m2 đất, đóng góp hơn 719 tỷ đồng và 3,52 triệu ngày công để làm mới, sửa chữa, nâng cấp 18.558 km đường giao thông nông thôn; tham gia sửa chữa, xây dựng 25.970 km kênh mương nội đồng, 3.621 cầu, cống và trồng hàng triệu cây xanh các loại; khoanh nuôi, bảo vệ hàng vạn ha rừng. Toàn Hội đã quyên góp, ủng hộ 281 tỷ 290 triệu đồng cho các loại quỹ hoạt động tình nghĩa (Quỹ phòng, chống thiên tai bão lụt; quỹ vì người nghèo, chất độc da cam-dioxin, khuyến học…); phối hợp Hiệp hội Doanh nhân Hội Cựu chiến binh Việt Nam tuyên truyền, vận động, sử dụng các quỹ từ thiện- xã hội có hiệu quả. Tại 21 tỉnh, thành phố, 76 huyện, quận, 2.428 xã, phường không còn hộ CCB nghèo. Những việc làm trên thực sự là chất keo gắn kết tình thương yêu đồng đội, đồng chí, đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, điều đó đã tô thắm thêm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, nghiêm túc tự kiểm điểm, công tác của Hội CCB Việt Nam vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Trước hết, công tác chính trị, tư tưởng đã có nhiều cố gắng, song có lúc, có nơi chưa nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Cựu chiến binh; chưa chủ động, kịp thời giải quyết các vấn đề của thực tiễn đặt ra. Một số tỉnh, thành Hội chưa nhân rộng được nhiều điển hình trong phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Số hộ nghèo một số địa phương giảm chậm, hộ khá và giàu chưa nhiều; đặc biệt là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  Nền nếp, chế độ sinh hoạt của một số tổ chức Hội chưa đúng quy định; chất lượng sinh hoạt, nội dung và hình thức hoạt động chưa thiết thực, chậm được đổi mới, chưa đa dạng cho phù hợp cơ quan, đơn vị, địa phương, địa bàn. Công tác phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; tập hợp Cựu quân nhân một số nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao, hoạt động còn hình thức. Thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế. Trong công tác chỉ đạo có lúc, có nơi còn thiếu quyết liệt; chậm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; thiếu các giải pháp, biện pháp trọng tâm, trọng điểm, chưa có tính đột phá. Năng lực, trách nhiệm của cán bộ Hội một số nơi, nhất là cấp cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; chưa tạo được sự đồng thuận, ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động của Hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, cảm ơn Hội CCB Việt Nam và toàn thể anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước về những đóng góp rất đáng trân trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội CCB là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ,” đã từng được rèn luyện, thử thách trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Về một số phương hướng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh Hội Cựu chiến binh phải là nòng cốt, là chỗ dựa chắc chắn của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chính trị, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng và bảo vệ thành quả cách mạng. Theo Tổng Bí thư, nếu để suy thoái, hư hỏng mà mất Đảng, mất chế độ là mất tất cả, bao nhiêu thành quả cách mạng sẽ đổ xuống sông, xuống bể.

Hội cần tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận, đoàn thể, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập, mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, Hội cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, với phương châm kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư tật xấu trong Đảng, trong bộ máy nhà nước; đồng thời cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích Đảng, Nhà nước.

Đồng thời cựu chiến binh cần thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư mong muốn Hội Cựu chiến binh các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh; phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu chiến binh một cách có hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam diễn ra trong thời điểm lịch sử quan trọng với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Hội Cựu chiến binh Việt Nam với bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; trung thành- đoàn kết- gương mẫu- đổi mới sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}