Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Khoa học - Công nghệ:

 

Chính sách mới của Nhà nước hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tại các Tổ chức KH&CN ngoài công lập

Trần Xuân Việt | Thứ Hai, 01/01/2018 20:13 GMT +7

(vanhien.vn): Thực hiện Luật KH&CN 2013 và Nghị định Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước, đồng thời Bộ KH&CN ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 quy định quản lý Đề án đào tạo đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Và mới đây nhất Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 8 năm 2017 Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Theo các văn bản trên, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia cho các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập như các Trung tâm, Viện nghiên cứu trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam là đối tượng được tham gia Đề án 2395 và được hỗ trợ 50% kinh phí khi đáp ứng được các tiêu chí sau:
 
- Thuộc cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ; trường hợp không thuộc cơ sở dữ liệu này do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.
 
- Làm việc toàn thời gian, liên tục từ 12 tháng trở lên tại các Trung tâm, Viện nghiên cứu.
 
- Không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.
 
- Có thuyết minh đề cương nghiên cứu dự kiến triển khai trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (trong đó nêu rõ sự cần thiết, mục tiêu, ý nghĩa, nội dung nghiên cứu, kế hoạch thực hiện, dự kiến kết quả đạt được, phương án áp dụng), được cơ sở nghiên cứu, đào tạo ở nước ngoài chấp thuận.
 
- Trình độ ngoại ngữ thành thạo, đáp ứng yêu cầu của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng hoặc đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4 (B2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 
- Có định hướng phát triển chuyên môn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, nghiên cứu cho cán bộ nghiên cứu tại đơn vị sau khóa đào tạo, bồi dưỡng.
 
- Được cơ quan, đơn vị quản lý đồng ý cử đi đào tạo, bồi dưỡng bằng văn bản.
 
Ngoài hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng chuyên gia, nhà nước cũng hỗ trợ kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng nhóm nghiên cứu và sau tiến sỹ, đồng thời có chế độ ưu tiên tuyển chọn những đối tượng được hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo, bồi dưỡng từ nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước.
 
Các cá nhân, tổ chức KH&CN trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về Đề án 2395, Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN, Thông tư 88/2017/TT-BTC và quy trình tuyển chọn có thể tham khảo thêm tại website của Bộ KH&CN: www.most.gov.vn.

Nguồn: Vusta.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}