Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Cuộc đời đồng chí Lê Khả Phiêu: Tấm gương sáng ngời về ý chí cách mạng kiên trung

Nhà báo Đào Nguyên Lan | Thứ Sáu, 14/08/2020 22:35 GMT +7

 

 

Cả cuộc đời của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có thể được coi là một tấm gương sáng ngời về ý chí cách mạng kiên cường, tận trung với đảng, trọn hiếu với dân. Sống chiến đầu vì mục tiêu, lý tưởng của cách mạng và hạnh phúc của nhân dân.

Sinh ra và lớn lên ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, sớm giác ngộ cách mạng, mười lăm tuổi, đồng chí Lê Khả Phiêu đã tham gia phong trào Việt Minh, mười tám tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia Quân đội. Từ chiến sỹ trở thành chỉ huy, kinh qua các cuộc chiến tranh chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo trong quân đội, đến chức vụ Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù ở cương vị nào, đồng chí cũng luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình trước Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân. Giữ vững khí tiết của người cộng sản, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Những đóng góp to lớn của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao

Đồng chí Lê Khả Phiêu khi đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, gắn liền với thời kỳ đất nước bước vào giai đoạn nhiều thách thức; chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ; chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng cơ hội đẩy mạnh chống phá, cô lập các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó có Việt Nam, gây nghi ngờ, dao động; khủng hoảng niềm tin về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Với tư duy sắc sảo, tầm nhìn chiến lược và thực tiễn phong phú, đồng chí Lê Khả Phiêu đã cùng với lãnh đạo Tổng cục Chính trị tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Quân sự Trung ương những chủ trương, giải pháp kịp thời, hiệu quả về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng bộ đội, củng cố, tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, tiếp tục xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. giữ vững sự ổn định, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vững bước trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ VIII, đồng chí Lê Khả Phiêu được bầu là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng là thời điểm Việt Nam phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế tài chính châu Á 1997, đây cũng là thời kỳ đất nước vừa gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và chuẩn bị ký Hiệp định thương mại với Hoa Kỳ. Giữa bộn bề khó khăn đó, Cùng với tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã chú ý lắng nghe ý kiến của Chính phủ, các bộ, ngành, tập trung trí tuệ tập thể, tranh thủ ý kiến của nhân dân để có đủ cơ sở đưa ra các chủ trương, đường lối phù hợp, hiệu quả, vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển. Chỉ sau một thời gian không dài, Việt Nam đã vượt qua được cơn khủng hoảng kinh tế chung, đưa nền kinh tế đất nước tiếp tục đi lên đạt những thành tựu mới.

Một trong những việc làm kiên định của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là quyết tâm chỉnh đốn Đảng. Thời kỳ còn trong quân đội, đồng chí đặc biệt đề cao nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; coi việc giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội là nhân tố quyết định bản chất của quân đội cách mạng để quân đội ta làm tròn trọng trách: Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí luôn chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, chống thoái hóa về phẩm chất chính trị, lối sống thực dụng, xa rời quần chúng; âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội... Đây cũng chính là cơ sở quan trọng để khi trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí đã đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII ra Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), ngày 2-2-1999 và trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghị quyết, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với quyết tâm rất lớn từ Tổng Bí thư, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt hiệu quả cao. Ngay cả tại Bộ Chính trị, với sự lãnh đạo của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, cuộc kiểm điểm phê và tự phê trong Bộ Chính trị đã được triển khai rất nghiêm túc, hiệu quả. Nhờ đó quyết tâm chỉnh đốn Đảng mới lan toả ra toàn thể Ban Chấp hành Trung ương, lan toả ra các cấp uỷ trong cả nước. Có được sự thành công đó một phần lớn nhờ vào sự quyết tâm, quyết đoán, thể hiện nguyên tắc của Đảng, nhưng cũng rất coi trọng dân chủ của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Cuộc đời của đồng chí Lê Khả Phiêu là tấm gương sáng ngời, sống, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng của cách mạng, vì hạnh phúc của nhân dân. Nay Nguyên Tổng Bí thư đã đi xa, nhưng những tình cảm, niềm tin, lẽ sống và phẩm chất cao đẹp mà đồng chí để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân ta vẫn còn vẹn nguyên giá trị, trọn nghĩa trọn tình và trường tồn trong tâm khảm mỗi người Việt Nam chúng ta, không bao giờ phai nhạt...

                                                            

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}