Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Cựu chiến binh Việt Nam phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ"

Thứ Tư, 06/12/2017 22:49 GMT +7

(Vanhien.vn) Hàng năm cứ đến tháng 12, mỗi chúng ta lại nhớ Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (ngày 22-12). Riêng đối với những người lính đã hoàn thành nhiệm vụ về với đời thường, tháng 12 còn có Ngày truyền thống thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (ngày 6-12-1989) đến nay đã 28 năm. Trong những Ngày truyền thống này, có một tên gọi dành cho người lính nói chung được nhắc đến đó là “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ngay từ khi thành lập, Hội CCB nhanh chóng khẳng định được vai trò, vị trí của mình, từng bước trưởng thành về tư tưởng, tổ chức. Hội có nhiều hoạt động tích cực, thiết thực, hiệu quả được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.


Hội CCB đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên về đường lối, chính sách kinh tế của Đảng, Nhà nước. Các cấp Hội đã có nhiều giải pháp giúp hội viên tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; ổn định và không ngừng nâng cao đời sống.


Kỷ niệm 28 năm ngày thành lập, Hội CCB Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh của các thế hệ cựu chiến binh, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, tham gia đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Từ ngày thành lập đến nay, Hội CCB Việt Nam đã không ngừng phát triển, hiện có gần 3 triệu  hội viên, là lực lượng đông đảo, tất cả các thôn, bản, buôn làng đều có chi hội, phân hội CCB.

Hội CCB Việt Nam từ quân đội nhân dân mà ra, chiến đấu, trưởng thành trong lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng, Bác Hồ sáng lập, tổ chức lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; được nhân dân nuôi dưỡng, hết lòng tin yêu đùm bọc, đã trưởng thành qua các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả và là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng, xây dựng đất nước. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về đời thường, phần lớn CCB đã tiếp tục phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện mới, gương mẫu đóng góp sức mình cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trải qua chặng đường 28 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước, Hội CCB Việt Nam đã thu được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng Hội trên các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Đảng, Nhà nước đã có chính sách chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CCB; khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hỗ trợ đầu tư xây dựng các trung tâm điều trị, phục hồi sức khỏe và các hoạt động tình nghĩa đối với CCB. Tùy từng thời kỳ, Đảng, Nhà nước ban hành chính sách, chế độ cụ thể đối với CCB phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. CCB được ưu tiên tạo việc làm, giao đất, giao rừng... để sản xuất, kinh doanh; CCB nghèo được ưu tiên vay vốn ngân hàng chính sách, các nguồn vốn ưu đãi khác để sản xuất kinh doanh nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo; CCB hết tuổi lao động, cô đơn, không nơi nương tựa, không có nguồn thu nhập được Nhà nước và xã hội tiếp nhận, chăm sóc tại các trung tâm nuôi dưỡng xã hội.

Hội đã động viên CCB tích cực tham gia các cuộc vận động, chương trình quốc gia, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa -xã hội; tích cực tham gia các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông"... Toàn Hội đã quyên góp hơn 407 tỷ đồng ủng hộ các Quỹ: "Xóa đói giảm nghèo", "Nghĩa tình đồng đội", "Khuyến học, khuyến tài", “Quỹ Tấm lòng vàng”, “Quỹ Xóa nhà dột nát”...; ủng hộ CCB nghèo, nhân dân và CCB bị thiên tai, bão lụt... Nhiều doanh nghiệp CCB sản xuất nhiều ngành nghề, mở rộng các loại hình dịch vụ, kinh doanh có hiệu quả cao. Sau nhiều năm phấn đấu, HCCB Việt Nam đã xóa được 77.893 nhà dột nát. Tại 21 tỉnh, thành phố, 76 huyện, quận, 2.428 xã, phường không còn hộ CCB nghèo. Những việc làm trên thực sự là chất keo gắn kết tình thương yêu đồng đội, đồng chí, đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Điều đó đã tô thắm thêm truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.


Những kết quả của phong trào thi đua năm năm qua góp phần quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng và củng cố tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trong cả nước. Có thể khẳng định, Hội CCB Việt Nam xứng đáng với tám chữ vàng mà Ban Chấp hành T.Ư Đảng trao tặng: "Trung thành - Đoàn kết -Gương mẫu - Đổi mới" và tiếp tục khẳng định vị thế của Hội là một đoàn thể chính trị - xã hội, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở; được Đảng, Nhà nước, nhân dân đánh giá cao và rất mực tin yêu.

Tuy nhiên, công tác hội và phong trào của Hội CCB Việt Nam vẫn còn có những hạn chế. Hoạt động hội một số nơi chưa thực sự đổi mới. Công tác tham mưu, giám sát, phản biện xã hội chưa thực sự phát huy hiệu quả. Một bộ phận hội viên còn khó khăn trong cuộc sống; còn có biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức. Một số phong trào do hội phát động thực hiện chưa đồng đều và bền vững.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 15/12/2017 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội CCB Việt Nam và toàn thể hội viên CCB. Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI thành công tốt đẹp, tiếp tục phát huy bản chất, truyền  thống “Bộ đội cụ Hồ”.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}