Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Nhân vật:

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam (Bài 7)

Bài: Trần Mạnh Thường. Ảnh: Tài liệu | Chủ Nhật, 03/02/2019 09:55 GMT +7

Ngày 20/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 110-SL phong quân hàm Đại tướng cho Chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp lúc ông 37 tuổi(Vanhien.vn) Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủCộng hoà ra đời, không cam chịu thất bại, chủ nghĩa đế quốc, thực dân tìm trăm phương ngàn kế hòng tiêu diệt Nhà nước Công nông non trẻ đầu tiên của chúng ta.
Ở phía Bắc, cuối tháng 8 năm 1945, gần 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch, do đế quốc Mỹ giật dây, mượn tiếng vào nước ta để tước vũ khí quân đội phát xít Nhật, nhưng thực tế mưu toan xâm lược miền Bắc Việt Nam. Ở miền Nam, đầu tháng 9/1945, quân đội thực Anh kéo đến mượn cớ giải giáp vũ khí quân đội phát xít Nhật, nhưng kỳ thực giúp thực dân Pháp cướp nước ta một lần nữa. Trong lúc đó bè lũ phản động trong nước thân Mỹ, thân Pháp, thân Tưởng ra sức phá hoại  cách mạng. Trong cả nước vẫn còn 6 vạn quân Nhật,  còn nguyên vũ khí sẵn sàng theo lệnh quân Anh, quân Tưởng chống lại cách mạng nước ta.

Ngày 27/5/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ nước VNDCCH trao Quân hàm Đại tướng cho Võ Nguyên Giáp, theo sắc lệnh 110-SL, ký ngày 20/1/1948.


Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, chưa bao giờ nhân dân ta cùng một lúc lại phải đối phó với nhiều kẻ thù hung bạo, xảo quyệt đến như vậy! Nhà nước ta lúc bấy giờ còn quá non trẻ, quân đội mới hình thành, trang bị vũ khí còn quá thô sơ, nền tài chính thực dân để lại cạn kiệt, nạn đói do Pháp và phát xít Nhật gây đã ra làm chết hơn hai  triệu người.
Khó khăn chồng chất khó khăn! Vận mệnh Tổ quốc “ngàn cân treo sợi tóc”. Trung ương Đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch đã vận dụng linh hoạt nhiều sách lược tài tình, khéo léo, lợi dụng mưu thuẩn giữa các kẻ thù, tranh thủ thời gian tạm hoà hoản để lợi dụng thời cơ xây dựng lực lượng vũ trang lớn mạnh, tạo điều kiện cho quân dân ta vững bước tiến vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp trên cả nước.
Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đêm 19/12/1946, quân và dân cả nước đồng loạt đứng lên “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc”đánh vào các vị trí của quân Pháp ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Phan Rang, Bình Thuận, Cần Thơ, Mỹ Tho, Cà Mau…

Ngày 20/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 110-SL phong quân hàm Đại tướng cho Chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp lúc ông 37 tuổi


Đảng, Chính phủ, Hồ Chủ tịch và toàn dân ta đã tỏ rỏ quyết tâm “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”, kiên quyết đánh đuổi thực dân Pháp, giành toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước và độc lập dân tộc.
Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch ra sức động viên xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Tổng chỉ huy và không đầy một năm sau, quân ta đãđánh bại cuộc tiến công chiến lược lớn nhất của quân Pháp vào căn cứđịa Việt Bắc, đập tan chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh” của quân địch.
Ngày 20/1/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng, Chính phủ ký Sắc lệnh 110-SL, phong quân hàm Đại tướng cho vị Tổng chỉ huy lực lượng vũ trang Võ Nguyên Giáp, lúc ông vừa bước vào tuổi 37, một vị tướng trẻ tài ba.
Lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi rằng: Khi trao Quân hàm Đại tướng cho Tổng chỉ huy trưởng Võ Nguyên Giáp, Bác rất xúc động, lấy khăn lau nước mắt và nói: “Bác thay mặt Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trao cho chú chức Đại tướng để chú lãnh đạo quân đội đánh thắng giặc Pháp ”.

Ngày 27/5/1948, tại Lục Rã ,dưới chân đèo Re ( phía Tuyên Quang), Hội đồng Chính phủ họp dưới sự chủ toạ của Chu tịch Hồ Chí Minh, đã trao Quân hàm Đại tướng cho Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (ảnh chụp sau phiên họp)


Trên cương vị Tổng chỉ huy lực lượng vũ trang , Đại tướng đã trực tiếp chỉ huy các chiến dịch Biên giới, Hoà Bình, Tây Bắc, Thượng Lào…, lần lượt đánh bại 7 tướng, Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đặc biệt Chiến dịch Điện Biên Phủ là một mốc son chói lọi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, lần đầu tiên phá vỡ một mảng thành trì bất khả xâm phạm của chủ nghĩa đế quốc, báo hiệu buổi chiều tàn của chủ nghĩa thực dân cũ trong thế kỷ XX, mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.
Tháng 9/1955, sau cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh và Bí thư Quân uỷ Trung ương cho tới khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi.
Trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước, ông là vị chỉ huy tài tình, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của giặc Mỹ, đặc biệt là cuộc tiến công chiến lược “Điện Biên Phủ trên không Hà Nội ” năm 1972 của đế quốc Mỹ, buộc Mỹ phải xuống thang, ký Hiệp định Parris, rút quân khỏi miền Nam Việt Nam.
Trên chiến trường miền Nam, ngày đêm Đại tướng theo giỏi từng bước đi của chiến sỹ. Dưới sự chỉ huy của Đại tướng, quân ta liên tiếp giành thắng lợi trong các chiến dịch Đường Chín – Nam Lào, năm 1971, đánh bại hoàn toàn cuộc hành quân Lam Sơn 719, làm phá sản hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” của đế quốc Mỹ.
Tháng 8/1974, Hội nghị Bộ Chính trị, quyết tâm giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 – 1976. Ngay từ khi hoạch định kế hoạch, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp nhận định: Về chọn hướng chiến lược, nên chọn hai hướng: “Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ”. Ngày 10/3/1975, ta tiến đánh Buôn Ma Thuột. Địch vội vã rút khỏi Tây Nguyên. Ngày 18/3, ông đề nghị với Bộ Chính trị “Hạ quyết tâm giải phóng miền Nam trong năm 1975, không chờ đến năm 1976”. Ngày 24/3, ông lại đềđạt với Bộ Chính trị “Không cần chờ giải phóng xong Huế, mà phải bắt đầu mởngay cuộc tiến công Đà Nẵng… Ở hướng Sài Gòn, lực lượng đãđủ, phải đặt yêu cầu giải phóng Sài Gòn trong tháng 5”.
Đại tướng ra bản mệnh lệnh: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút. Xốc tới mặt trận giải phóng miền Nam. Quyết chiến và quyết thắng”.
Tài năng quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp biểu hiện ở chỗ biết vận dụng sáng tạo và phát huy truyền thống đánh giặc của ông cha ta vào trong thời đại mới: Lấy yếu chống mạnh, lấy ít cự nhiều, lấy binh lực nhỏđánh thắng trận lớn vàđánh chắc, thắng chắc. Ông là vị chủ soái biết phát hiện và phát huy đầy đủ sức mạnh của toàn thể lực lượng vũ trang từ cán bộ đến chiến sỹ  chủ lực địa phương, dân quân du kích, các quân binh chủng trong cuộc chiến đấu hợp đồng toàn dân với những kẻ thù có sức mạnh vật chất  vượt qua ta cả một quá trình phát triển lịch sử. Đạo đức của người cầm quân ởông là biết quý từng giọt máu của cán bộ chiến sỹ, gắn bó với đồng đọi,  với nhân dân như tình ruột thịt. Sự trung thành của ông với dân tộc, với Đảng là tuyệt đối.
Nhà sử học người Anh Peter  Macdonald, trong cuốn sách “Lesdeux gueres d’Indochine, Paris 1992”, viết: “Võ Nguyên Giáp đã có 30 năm làm Tổng tư lệnh quân đội và gần 50 năm tham gia vào những suy tính chính trị ở cấp cao nhất: đó là hai sự kiện chưa từng có trong lịch sử. Và lại khó có thể so sánh ông với những tướng lĩnh khác, sự kết hợp giữa chiến tranh du kích và chiến tranh chính quy ở một trình độ  như vậy trước đây chưa từng có”. Tài năng của ông còn vượt ra ngoài lĩnh vực quân sựở bất cứ nhiệm vụ nào: Ngoại giao, nội chính, khoa học, văn hoá tư tưởng… được trao, hoặc cóđiều kiện tham gia, ông đều có những đóng góp đáng trân trọng, vìông không ngừng nghĩ đến cái chung, đến sự nghiệp của dân tộc.

(Còn nữa)

 

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}