Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Dân tộc:

 
Kiên Giang: Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Kiên Giang: Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Tỉnh xác định đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các dân tộc trong cộng đồng, phấn đấu đến năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer còn khoảng 3%.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}