Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Dân tộc:

 
Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Khó thu hút “đại gia“

Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Khó thu hút “đại gia“

Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi cần xác định điểm đột phá, cốt lõi và tập trung nguồn lực thực hiện cho được.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}