Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Sự kiện:

 

Đảng bộ TT Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang Đại hội nhiệm kỳ (2020-2025)

Vũ Hoàng Thương | Thứ Sáu, 01/05/2020 08:02 GMT +7

 

Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Đảng bộ TT Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang Đại hội nhiệm kỳ (2020-2025). Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; Các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành của huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đang sinh sống trên địa bàn; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Bích Động qua các thời kỳ cùng 197 đại biểu chính thức đại diện cho 868 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ (2015-2020), Đảng bộ thị trấn Bích Động, được thành lập mới do sáp nhập xã Bích Sơn và thị trấn Bích Động, và lấy tên là thị trấn Bích Động. Ngày 01/3/2020 bộ máy hành chính được ra mắt và chính thức đi vào hoạt động. Hiện nay Đảng bộ thị trấn có 868 đảng viên, sinh hoạt ở 23 chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua kinh tế của thị trấn có mức tăng trưởng khá toàn diện, đã có 12/13 mục tiêu của Đại hội được hoàn thành, trong đó có 07 mục tiêu hoàn thành vượt mục tiêu Đại hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân hàng năm 25%. Thu nhập bình quân đầu người tăng gần 1,8 lần so với đầu nhiệm kỳ, hộ nghèo còn 2,66%. Trong 5 năm qua thị trấn Bích Động đã bê tông, nhựa hoá được 15,2 km, đưa tỷ lệ cứng hoá đường thôn, phố đạt 100%; nâng cấp áp phan đường nội thôn, phố 8,1 km, cứng hoá 5,2 km mương nội đồng đạt 100%, nạo vét trên 50.000m3 tuyến mương với tổng chiều dài 17 km hệ thống mương tưới. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan thường xuyên được quan tâm. Văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục và nâng cao nhận thức về lý luận Chính trị, Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được chú trọng. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ và Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XII) được tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện có kết quả tốt.

Nhiệm kỳ (2020-2025), Đảng bộ thị trấn Bích Động tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện theo phương châm “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, tranh thủ tối đa các lợi thế, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế trên các lĩnh vực, trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế trong giá trị sản xuất đạt từ 20 - 25%; giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đạt 135 - 140 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 50 - 60 triệu đồng/ người/năm; giảm hộ nghèo bình quân từ 5 - 10 hộ/năm. Phấn đấu hằng năm kết nạp từ  8 - 10 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 20%. Đảng bộ phấn đấu đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch TT UBND huyện Việt Yên dự, phát biểu tại Đại hội, đồng chí đã ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn đã đạt được và biểu dương chúc mừng. Đồng chí cũng đã có ý kiến về những mặt còn tồn tại, hạn chế mà Đảng bộ đã nêu ra cũng như các ý kiến mà đại biểu đã tham luận tại đại hội; đồng chí nhấn mạnh: “Trong nhiệm kỳ (2020-2025) Đảng bộ thị trấn không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo, xác định rõ lợi thế của địa phương để có định hướng phát triển cụ thể. Trong đó cần tập trung ưu tiên hàng đầu là phát triển đô thị gắn với dịch vụ, thương mại đi đôi với đảm bảo vệ sinh môi trường, thiết lập các vùng nông nghiệp sinh thái trong đô thị, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản. Tiếp tục quan tâm công tác giáo dục đào tạo, thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, xây dựng gia đình văn hoá, thôn, khu phố văn hoá. Xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết TW4, khoá XII; nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. 

Đồng chí Nguyễn Văn Phương TVHU Phó Chủ tịch TT UBND huyện Vệt Yên dự và phát biểu tại đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Bích Động lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bầu được 19 đồng chí vào BCH khóa mới và bầu được đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}