Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Bộ VHTTDL nói gì về vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức?

Bộ VHTTDL nói gì về vụ lăng mộ vợ vua Tự Đức?

Trong trường hợp cần thiết, có thể nghiên cứu lập phương án điều chỉnh dự án trên cơ sở đảm bảo hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị của di tích và sự đồng thuận của các bên; báo cáo UBND tỉnh và Bộ VHTTDL xem xét điều chỉnh.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}