Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 
Vĩnh Phúc phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững

Vĩnh Phúc phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững

Vĩnh Phúc đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (XDNTM), từng bước nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập, hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}