Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Văn hóa:

 

Điểm Bưu điện – Văn hóa xã, điểm sáng ở nông thôn

PV (Theo báo cáo Tổng kết của TCT Bưu điện VN) | Thứ Sáu, 26/10/2018 12:38 GMT +7

vanhien.vn - Hệ thống Điểm Bưu điện – Văn hóa xã (BĐ-VHX) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mang thông tin về cơ sở qua hệ thống BĐ-VHX, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

 

I. SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

              Năm 1998, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (nay tách là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) đã đề xuất phương án xây dựng các BĐ-VHX nhằm tạo điều kiện cho người dân ở nông thôn được hưởng thụ các dịch vụ Bưu chính Viễn thông cơ bản và dịch vụ Internet, giảm khoảng cách tiếp cận thông tin giữa thành thị và nông thôn. Góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp người dân được hưởng lợi từ các dịch vụ bưu chính viễn thông mà sự nghiệp đổi mới của Đảng mang lại.

              Ngày 12/5/1998, Chủ tịch Hội đồng quản trị VNPT đã có quyết định số 111/QĐ-HĐQT- ĐTPT về việc phê duyệt 06 mẫu nhà BĐ-VHX trong đó mẫu 1 (nhà nhựa) có vốn đầu tư 50 triệu đồng; mẫu 2A; 2B; 2C; 3A; 3B: 40 triệu đồng. Bộ mẫu thiết kế BĐ-VHX có quy mô vừa phải kiến trúc tương đối phù hợp với mục đích sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và phục vụ một số hoạt động văn hoá. Trên cơ sở các mẫu phê duyệt, các tỉnh đồng loạt triển khai xây dựng các BĐ-VHX trên phạm vi toàn quốc.

              Ngày 26/6/1998, Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam với Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành văn bản liên tịch về việc ủng hộ chủ trương xây dựng mô hình Bưu điện kết hợp với văn hoá ở nông thôn.

              Ngày 9/7/1998 Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) ra thông báo số 2327/VHTT-TB thống nhất ngành Bưu điện là chủ thể, là cơ quan chủ quản, Bộ Văn hóa – Thông tin có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn nghiệp vụ về văn hóa, cùng với ngành Bưu điện khai thác hiệu quả mô hình BĐ-VHX

              Để hỗ trợ cho hệ thống BĐ-VHX hoạt động, Bộ Tài chính đã có công văn số 4580/TC-QLCS ngày 21/5/2001; Công văn số 680/TCĐC-CV ngày 4/5/2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) và công văn số 564/TCBĐ-KT-KH ngày 28/5/2001 của Tổng cục Bưu điện trình Chính phủ và được Chính phủ đồng ý tại công văn số 478/CP-NN ngày 31/5/2001 cho phép áp dụng hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng BĐ-VHX. Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh, thành phố đều có công văn chỉ đạo các Sở, Ban Ngành, huyện, thị xã thực hiện việc cấp, giao đất không thu tiền sử dụng đất, tạo mọi điều kiện thuân lợi để xây dựng  ĐBĐ-VHX. Bưu điện các tỉnh, thành phố đã ký kết hợp đồng trách nhiệm với chính quyền cơ sở về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cở sơ vật chất, mạng luới và các thiết bị thông tin tại BĐ-VHX.

Giai đoạn 1998-2005, hệ thống BĐ-VHX vừa hoàn thành việc xây dựng trên phạm vi toàn quốc vừa thực hiện cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông và tổ chức phục vụ hoạt động đọc sách báo miễn phí. Đây được coi là thời kỳ hoàng kim của BĐ-VHX với mức doanh thu dịch vụ viễn thông chiếm tới hơn 90% tổng doanh thu của toàn hệ thống

Năm 2008, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) được thành lập và chính thức tiếp nhận quản lý và vận hành hệ thống điểm BĐ-VHX từ Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam, hệ thống BĐ-VHX chính thức được công nhận là thành phần của mạng bưu chính công cộng theo Quyết định 65/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 50/QĐ-BTT TT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mặc dù là thành tố của mạng BCCC được nhà nước đầu tư và duy trì để cung cấp dịch vụ BCCI nhưng trên thực tế hệ thống BĐ-VHX còn đảm nhiệm chức năng rộng hơn, mang tính xã hội cao hơn đó là tổ chức phục vụ đọc sách báo, tra cứu thông tin miễn phí phục vụ cộng đồng và đảm nhiệm thêm vai trò làm điểm tựa cho các chương trình, dự án của nhà nước về nông thôn.

Giai đoạn 2011-2013, mặc dù các BĐ-VHX ở tình trạng xuống cấp nghiêm trọng do hầu hết đều có thời hạn sử dụng trên 10 năm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị đã cũ hỏng hoặc chưa được đầu tư mới. BĐVN vẫn tiếp tục duy trì tồn tại các BĐ-VHX để cung ứng dịch vụ Bưu chính công ích theo Quyết định 65/QĐ-TTg, tập trung đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, các dịch vụ hành chính công như chi trả BHXH, cấp đổi CMND, TKBĐ... Triển khai có hiệu quả các chương trình dự án của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ như: Chương trình Mục tiêu quốc gia “Đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo” giai đoạn 2012-2015 triển khai tại 2.126 điểm thuộc 48 tỉnh; Dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng" do Quỹ BMGF tài trợ tại 1000 BĐ-VHX thuộc 40 tỉnh; Chương trình phối hợp liên ngành giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tăng cường tổ chức hoạt động đọc sách báo miễn phí tại các BĐ-VHX thuộc chương trình nông thôn mới triển khai tại 1.731 điểm tại 57/63 tỉnh.

Theo Quyết định 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ Tướng Chính phủ; Quyết định 491/QĐ-TTg ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quyết định 463/QĐ-BTTTT của Bộ TTTT, các BĐ-VHX được duy trì để phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, tùy theo khả năng, điều kiện và căn cứ mục tiêu của từng địa phương, các BĐ-VHX được hỗ trợ kinh phí đầu tư, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, hỗ trợ sách báo, hỗ trợ nhân viên từ nguồn kinh phí của chương trình xây dựng nông thôn mới; nguồn ngân sách của tỉnh và nguồn kinh phí của doanh nghiệp. Cụ thể, tại Quảng Nam, 50 BĐ-VHX thuộc đề án "Hỗ trợ phát triển hệ thống BĐ-VHX trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015" được hỗ trợ 3.6 tỷ đồng bằng ngân sách của địa phương. Tại Thừa Thiên - Huế: Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh phê duyệt đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của BĐ-VHX giai đoạn 2013-2015, định hướng 2020”, tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương là gần 3 tỷ đồng. Tại Hà Tĩnh: Quyết định 2556/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND tỉnh phê duyệt đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của các BĐ-VHX trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020", tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương là gần 20 tỷ đồng. Tại Đồng Nai: Quyết định số 2813/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động BĐ-VHX phục vụ và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020.

Ngày 02/8/2013, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ban hành Thông tư quy định về hoạt động của BĐ-VHX (thông tư 17/2013/TT-BTTTT). Theo đó, BĐ-VHX tiếp tục là điểm được duy trì để cung ứng dịch vụ vụ công ích và các dịch vụ kinh doanh theo định hướng phát triển của BĐVN; Tổ chức phục vụ đọc sách báo, tra cứu thông tin miễn phí phục vụ cộng đồng; được ưu tiên lựa chọn để cung cấp các chương trình viễn thông công cộng, đăng ký thuê bao di động trả trước và là điểm tổ chức triển khai các chương trình, dự án của nhà nước về nông thôn. Tiếp theo các Quyết định, chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, sự ra đời của thông tư tiếp tục là cơ sở pháp lý quan trọng tạo điều kiện để BĐVN quản lý, duy trì hệ thống một cách hiệu quả trên cơ sở kết hợp các nguồn lực của doanh nghiệp, nguồn hỗ trợ từ trung ương và địa phương, vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân.

Từ mục đích ra đời ban đầu để thực hiện nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ Bưu chính – Viễn thông, đưa các thiết chế về văn hóa, trước hết là văn hóa đọc cho người dân nông thôn. Trải qua gần 20 năm phát triển, hệ thống BĐ-VHX có những lúc thăng, trầm, có lúc tưởng chừng như đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình và “tàn lụi”. Tuy nhiên, với định hướng đúng đắn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, xác định vai trò và tầm quan trọng của hệ thống BĐ-VHX trong giai đoạn mới, công cuộc đổi mới hoạt động của các BĐ-VHX được bắt đầu từ chỉ thị 03/CT-BĐVN ngày 8/3/2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về chiến dịch đổi mới BĐ-VHX. Từ đây, mô hình BĐ-VHX đa dịch vụ được ra đời góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo, hiệu quả hoạt động của các BĐ-VHX. Các Bưu điện tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh các giải pháp kinh doanh mới tại thị trường nông thôn thông qua hệ thống BĐ-VHX.

Ngày 04/8/2014, BĐVN ban hành văn bản 2299/BĐVN-DVBC hướng dẫn tạm thời về cách thức tổ chức, quản lý hệ thống BĐ-VHX trên toàn quốc. Theo đó, nhiệm vụ và trách nhiệm của đội ngũ chuyên quản các cấp chính thức được đề cập.

Tháng 5/2014, BĐVN xây dựng và báo cáo Bộ TTTT đề án quy hoạch hệ thống BĐ-VHX giai đoạn 2014-2020. Đây là cơ sở để Tổng công ty xây dựng các phương án phát triển kinh doanh tại hệ thống BĐ-VHX.

            Năm 2015, năm đầu tiên BĐVN thực hiện giao kế hoạch cho BĐ-VHX. Theo đó, 100% các BĐ-VHX được giao kế hoạch doanh thu với tổng doanh thu toàn mạng được giao là 23 tỷ đồng, kết quả thực hiện đạt 33 tỷ đồng, tăng 8%.

             Tháng 11/2016, Chủ tịch Hội đồng Thành viên BĐVN ban hành quyết định số 294/HĐTV-BĐVN về Quy định tổ chức quản lý và hoạt động hệ thống BĐ-VHX. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để BĐVN triển khai xây dựng mô hình BĐ-VHX đa dịch vụ có chức danh Trưởng BĐ-VHX.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cộng đồng và xã hội, không chỉ dừng lại với các dịch vụ bưu chính truyền thống, tại hầu hết các BĐ-VHX giờ đây đều phát triển mới các dịch vụ: huy động tiết kiệm Bưu điện, chuyển tiền Bưu điện, Bảo hiểm Bưu điện (bao gồm cả Bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ), phân phối hàng tiêu dùng về nông thôn, cung cấp sản phẩm sách, vở, lịch, đặc biệt là các thiết bị viễn thông- truyền hình kỹ thuật số phục vụ bà con nông thôn góp phần hoàn thành lộ trình số hóa truyền hình của Chính phủ…

Sự đổi mới trong hoạt động của các BĐ-VHX đã khẳng định vai trò quan trọng của BĐ-VHX đối với hoạt động kinh tế - xã hội tại nông thôn, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng kinh tế địa phương..

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG BĐ-VHX

1. Giai đoạn 2014 trở về trước (trước chỉ thị 03/CT-BĐVN ngày 8/3/2014)

Hệ thống BĐ-VHX đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mang thông tin về cơ sở qua hệ thống BĐ-VHX, đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, cụ thể:

a. Tạo điều kiện cho người dân sử dụng các dịch vụ, phổ cập dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin

Sau 20 năm hình thành và phát triển, BĐ-VHX đã đạt được những kết quả mang ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn, phổ cập các dịch vụ thông tin truyền thông tới người dân trên mọi miền Tổ quốc, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển và nâng cao đời sống tinh thần của người dân nông thôn. Với hơn 8.000 BĐ-VHX nằm trải rộng khắp các vùng miền trên toàn quốc, BĐ-VHX chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa xã hội ở khu vực nông thôn đã được Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và người dân ghi nhận.

Từ khi được hình thành BĐ-VHX đã là một kênh cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích; phục vụ cho cộng đồng dân cư vùng nông thôn, miền núi, biên giới , hải đảo; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với thành tựu khoa học kỹ thuật, thu thập nắm bắt thông tin kịp thời nhanh chóng. BĐ-VHX đã góp phần làm tăng số điểm mạng lưới phục vụ với diện tích phục vụ bình quân là 17,5 km2 /điểm , số dân phục vụ bình quân là 4.500 người/điểm.

- BĐ-VHX đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng các dịch vụ: 100% số xã có điện thoại, 100% số BĐ-VHX thuộc vùng công ích có điểm truy nhập điện thoại công cộng và Internet công cộng;

- Góp phần phổ cập dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, đóng góp tích cực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tạo điều kiện cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, các xã đặc biệt khó khăn được hưởng thụ lợi ích từ các dịch vụ bưu chính, viễn thông mang lại, rút ngắn khoảng cách số giữa nông thôn và thành thị.

b. Góp phần nâng cao giá trị văn hóa, tinh thần, tư tưởng, đạo đức, lối sống của người dân nông thôn

Thực hiện chủ trương của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết 24/2008/NĐ-CP ngày 28/10/2008 về xây dựng nông thôn mới, BĐVN đã tổ chức lại cơ sở hạ tầng của hệ thống BĐ-VHX được sử dụng chung cho việc phát triển và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong các lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin, văn hóa; phục vụ cho mục tiêu truyền thông về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2016-2020.

Ngoài ra với các tủ sách báo miễn phí được luân chuyển, thay mới thường xuyên cùng hệ thống máy tính kết nối Internet, BĐ-VHX luôn thu hút các đối tượng là học sinh, người dân trong vùng tới đọc, tìm hiểu thông tin phục vụ nhu cầu học tập, xây dựng các mô hình kinh tế, các kinh nghiệm quý trong sản xuất nông nghiệp. Qua đó góp phần không nhỏ vào việc xóa đói, giảm nghèo cho gia đình và ổn định kinh tế, xã hội tại địa phương.

Với mục tiêu “Duy trì và phát triển hệ thống BĐ-VHX để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từng bước mở rộng và phát triển kinh doanh, tạo nền tảng bền vững để lồng ghép và triển khai các chương trình, dự án của Nhà nước về nông thôn góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội”,

Kể từ khi được xây dựng và đưa vào hoạt động đồng bộ tại hơn 8.000 xã trên toàn quốc, sau nhiều giai đoạn nâng cấp và tổ chức đổi mới hoạt động, hệ thống Bưu điện -  Văn hóa xã của BĐVN đã trở thành một thiết chế văn hóa cơ sở, là điểm phục vụ không thể thiếu của nhân dân ở nông thôn, cụ thể:

- Góp phần nâng cao giá trị văn hóa, tinh thần, tư tưởng, đạo đức lối sống của nhân dân nông thôn.; Là mô hình hoạt động mới trong mạng lưới văn hóa thông tin và truyền thông ở nông thôn; Tạo ra hàng ngàn điểm đọc sách cho nhân dân địa phương (hàng ngày có từ 100 ngàn đến 150 ngàn người tới đọc sách báo, tạp chí tại BĐ-VHX). Qua đó mà hàng vạn người không bị tái mù chữ, hàng vạn người nắm bắt được những thông tin kinh tế, khoa học, kỹ thuật, ,… phục vụ cho công cuộc đổi mới xây dựng nông thôn mới, nâng mức sống người dân địa phương.

- Là hệ thống kênh phân phối các dịch vụ bưu chính, viễn thông, cầu nối giữa khách hàng với doanh nghiệp, nơi giao lưu tình cảm, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm sản xuất và cách làm giàu chính đáng; đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật, giải trí lành mạnh của người nông dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, lớp người mới ở nông thôn. Bên cạnh đó, BĐ-VHX còn là nơi phục vụ nhân dân đọc sách báo miễn phí; tiếp nhận Công báo của Chính phủ, các loại sách báo từ các bộ, Ngành, Hội, đoàn thể, đơn vị, cá nhân từ Trung ương đến địa phương quyên góp, gửi tặng, tạo thành một mạng lưới hoạt động văn hóa rộng khắp. Thông qua sự hiểu biết từ đọc sách báo và sử dụng thành thạo các dịch vụ bưu chính và viễn thông của bà con nông dân, BĐ-VHX đã thực sự đóng vai trò rất quan trọng thúc đầy quá trình phát triển xã hội nông thôn về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; giáo dục, y tế, đào tạo,…

- BĐ-VHX còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động đoàn thể, sinh hoạt của các cụ về hưu, của hội phụ nữ. Trong các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc và bầu cử HĐND các cấp, BĐ-VHX là nơi phục vụ miễn phí thư góp ý của người dân đóng góp cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. BĐ-VHX đã trở thành một điểm sáng văn hóa, một trung tâm giao dịch và sinh hoạt cộng đồng mang đậm sắc thái từng vùng quê nông thôn.

- BĐ-VHX đã góp phần tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tạo thành một hệ thống các điểm phục vụ bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin rộng khắp, một mạng lưới thông tin liên lạc quốc gia đến tận làng xã, bản làng xa xôi phục vụ đắc lực sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước một cách nhanh chóng và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự và an toàn xã hội.

Thông qua hệ thống BĐ-VHX, BĐVN đã phối hợp tốt với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch triển khai chương trình phối hợp liên ngành về tổ chức “Hoạt động đọc sách báo tại BĐ-VHX”.

 Để đảm báo mục tiêu và yêu cầu đề ra của Chương trình, BĐVN đã triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường hoạt động đọc sách báo tại BĐ-VHX như: Đầu tư, cải tạo sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thay biển hiệu cho hơn 5.000 BĐ-VHX; trang bị thêm bàn ghế, hệ thống ánh sáng nhằm tạo ra không gian đọc sách khang trang, sạch sẽ đủ tiêu chuẩn phục vụ người dân.

Đến nay toàn mạng lưới có 62/63 Bưu điện tỉnh, thành phố thực hiện Chương trình tại 1.731 Bưu điện -Văn hóa xã, trong đó có 57 điểm thuộc các xã nông thôn mới. Tổng số lần luân chuyển sách là 6.869 lần; số lượng sách luân chuyển bình quân là 160 đầu sách/điểm/ lần với số lượng đầu sách lên tới 8.986 bản. Việc luân chuyển sách được thực hiện miễn phí và định kỳ 6 tháng/lần.

Việc triển khai Chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị đã tận dụng khai thác tối đa các nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và ngân sách địa phương. Đáp ứng nhu cầu của đông đảo người đọc ngoài thư viện, khai thác nguồn sách báo của thư viện tỉnh, huyện, nâng cao hiệu quả sử dụng sách mà còn tạo ra thói quen đọc sách của người dân.

c. Góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, nâng cao tinh thần yêu nước yêu chuộng hòa bình của nhân dân

Trong năm 2014 BĐVN đã mở hai Bưu điện - Văn hóa tại đảo Trường Sa Lớn và đảo Sinh Tồn. Hai Bưu điện - Văn hóa đảo được trang bị đồng bộ thiết bị, bàn ghế tủ quầy, khu đọc sách báo, máy tính kết nối Internet, điện thoại cùng các dịch vụ bưu chính viễn thông khác như ở đất liền.

Việc mở các điểm phục vụ bưu chính của BĐVN ngay trên các đảo Trường Sa, không chỉ tạo điều kiện thuận tiện hơn cho người dân và các cán bộ, chiến sỹ trong việc liên lạc, trao đổi thông tin với người thân mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa hải đảo và đất liền. Bên cạnh đó, dấu nhật ấn đóng lên bưu kiện, bưu phẩm… từ đảo về đất liền cũng góp khẳng định chủ quyền trên quần đảo Trường Sa của đất nước. Đồng thời qua đó để nhân dân cả nước luôn có được thông tin đời sống của nhân dân và chiến sĩ trên đảo, chia sẻ và động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân nơi đầu sóng ngọn gió đối mặt với nhiều khó khăn để giữ vững chủ quyền của đất nước.

d. Góp phần giải quyết tình trạng thiếu việc làm tại khu vực nông thôn

Hầu hết nhân viên làm việc tại BĐ-VHX là người có hộ khẩu thường trú tại xã, do địa phương giới thiệu; có người có trình độ Trung học phổ thông, có người tốt nghiệp đại học, trung học, nhiều người là công nhân Bưu điện.

Trước khi vào làm việc các nhân viên đều được đào tạo nghiệp vụ khai thác bưu chính, viễn thông, kiến thức pháp luật phổ thông, nghiệp vụ văn hóa thông tin cơ sở và an toàn lao động, thời gian từ 7 đến 10 ngày. Người lao động tại BĐ-VHX được hưởng tiền lương thuê khoán, tiền hoa hồng đại lý và các thù lao khác; được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, đóng BHXH, BHYT tự nguyện, hưởng các chế độ bảo hộ lao động,…các nhân viên BĐ-VHX có thành tích tốt được xem xét ký hợp đồng lao động chính thức, đặc biệt là những điểm hoạt động tốt đủ điều kiện có thể áp dụng mô hình Trưởng BĐ-VHX; được tham gia các chương trình thi đua của BĐVN ứng với từng giai đoạn.

Với sự quan tâm của BĐVN đối với người lao động đã giúp cho nhân viên làm việc tại BĐ-VHX tại vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn yên tâm làm việc gắn bó lâu dài với Ngành, đồng thời giải quyết phần nào tình trạng thiếu việc làm tại khu vực nông thôn.

e. Góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Hoàn thành việc triển khai các chương trình, dự án của Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ, các bộ ngành tại hệ thống BĐ-VHX

Với thế mạnh sẵn có hơn 8.000 điểm trải rộng hầu khắp các xã trên toàn quốc, việc duy trì hoạt động tại hệ thống BĐ-VHX để đáp ứng không chỉ các dịch vụ bưu chính, viễn thông theo tiêu chí nông thôn mới của lĩnh vực thông tin truyền thông mà còn đáp ứng các tiêu chí về văn hóa và phát triển dịch vụ sẽ giúp cho các ngành, lĩnh vực tận dụng được cơ sở hạ tầng dùng chung, đẩy nhanh tiến độ triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

          Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án của Nhà nước, các bộ  ngành tại đại bàn nông thôn như: Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo ; dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ BMGF tài trợ tại 1000 BĐ-VHX thuộc 40 tỉnh; Chương trình phối hợp liên ngành giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch về việc tăng cường tổ chức phục vụ hoạt động đọc  sách báo tại các điểm BĐ-VHX; dự án viễn thông công ích…

          BĐ-VHX trở thành một kênh thông tin giúp người dân nắm bắt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, tiếp cận với các kiến thức khoa học về nông-lâm-ngư nghiệp. Từ đó, đem để áp dụng, đem lại đem lại hiệu quả kinh tế cao.

2. Kết quả đổi mới hoạt động BĐ-VHX sau chỉ thị 03/CT-BĐVN

 1. Nâng cao năng lực phục vụ của BĐ-VHX

Phát triển giai đoạn 2014 - 2018, BĐVN đã triển khai chiến dịch đổi mới hoạt động tại BĐ-VHX. Theo đó, ngay từ năm 2014, Bưu điện Việt Nam đã tập trung vào 05 nhóm giải pháp chính: rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống BĐ-VHX; đầu tư, nâng cấp để làm mới hình ảnh, diện mạo của BĐ-VHX; triển khai kinh doanh các dịch vụ tại BĐ-VHX; hoàn thiện các cơ chế chính sách, nâng cao năng lực kinh doanh, phục vụ cho lao động BĐ-VHX; đẩy mạnh các chương trình thi đua hướng tới điểm BĐ-VHX. Trong đó, tập trung ưu tiên triển khai 02 nhiệm vụ: đổi mới hình ảnh, diện mạo và đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ tại BĐ-VHX. Giờ đây, BĐ-VHX không chỉ là điểm sinh hoạt cộng đồng, một thiết chế văn hóa cơ sở, mà còn mở rộng thêm nhiều dịch vụ như: dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng, dịch vụ viễn thông và sản phẩm hàng hóa tiêu dùng; là nơi kết nối các dịch vụ hành chính công giữa người dân và chính quyền các cấp, đáp ứng các nhu cầu về sử dụng các sản phẩm thiết yếu với chất lượng tốt phục vụ cho nhân dân.

Từ năm 2014-2018, Bưu điện Việt Nam đã thực hiện cải tạo sửa chữa hơn 5.200 điểm, chiếm 65% số điểm với tổng số vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng. Các BĐ-VHX được trang bị máy tính, máy in kết nối online, từ 1.000 điểm triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam mới có máy tính và kết nối online năm 2012, hiện tại số điểm online đã lên tới hơn 5.400 điểm.

Bên cạnh việc duy trì bền vững dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam sau khi dự án kết thúc vào tháng 6/2017, Bưu điện Việt Nam tham gia dự án Viễn thông công ích với gần 450 điểm duy trì năm 2017.

 1. Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu vượt bậc qua các năm, cải thiện đáng kể thu nhập của nhân viên BĐ-VHX

Khởi nguồn với 232 Bưu điện -Văn hóa xã thí điểm triển khai cung cấp đa dịch vụ từ cuối tháng 10 năm 2015 đến hết tháng 9 năm 2018 đã có hơn 6.300 BĐ-VHX đa dịch vụ (chiếm 80% tổng số BĐ-VHX đang hoạt động).

Doanh thu toàn hệ thống BĐ-VHX tăng trưởng mạnh mẽ đặc biệt từ năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng luôn đạt từ  97% trở lên so với cùng kỳ năm trước, mức doanh thu bình quân/ điểm/tháng đạt từ 25-35 triệu đồng, tương ứng với mức thu nhập cho nhân viên BĐ-VHX đạt 3 triệu đồng/ người/ tháng.

Các BĐ-VHX đang hoạt động chuyển đổi sang mô hình cung cấp đa dịch vụ, được trang bị nhận diện thương hiệu của Bưu điện Việt Nam, được kết nối Internet, trang bị bàn tiếp khách, quầy giao dịch, máy tính, máy in, két sắt, cân điện tử, bàn ghể, tủ tài liệu,… đảm bảo phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

 1. Phát triển các mô hình kinh doanh mới hiệu quả trên nền đa dịch vụ

              Từ những kết quả BĐ-VHX đa dịch vụ mang lại, Bưu điện Việt Nam tiếp tục xây dựng và triển khai mô hình BĐ-VHX đa dịch vụ có chức danh Trưởng BĐ-VHX với cơ chế đột phá.Trưởng BĐ-VHX được lựa chọn từ các BĐ-VHX đa dịch vụ cung cấp hành chính công, có doanh thu cao theo quy định tại từng khu vực, đặc biệt là điểm có nhân viên BĐ-VHX đạt trình độ  đào tạo Trung học chuyên nghiệp trở lên và độ tuổi từ dưới 40 tuổi (nữ), 45 tuổi (nam), đáp ứng tiêu chuẩn về chuyên môn, có kỹ năng quản lý tốt; là điểm nằm trong khu vực đông dân cư và thị trường tiềm năng. Chế độ dành cho Trưởng BĐ-VHX: ăn ca 600.000đ/tháng, tăng mức đóng BHXH,BHYT lên 630.500đ/tháng, phụ cấp chức vụ 0,1% lương tối thiểu vùng tương đương 398.000đ/tháng.

              Mô hình Trưởng BĐ-VHX được triển khai từ quý III/2017 với 140 điểm/26 BĐT,TP, đến tháng 10/2018 số lượng điểm Trưởng BĐ-VHX đã tăng lên 1.400 điểm/63 BĐT,TP (chiếm 18% số điểm hoạt động). Định hướng của BĐVN sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình Trưởng BĐ-VHX với mục tiêu 90% số điểm hoạt động sẽ triển khai mô hình này vào năm 2020.

   Bên cạnh mô hình Trưởng BĐ-VHX, hiện nay, BĐVN đang triển khai áp dụng mô hình BĐ-VHX gia đình và mô hình tổ nhóm BĐ-VHX nhằm khai thác tối đa lực lượng lao động tại phương gắn trách nhiệm và quyền lợi được hưởng của các cá nhân tham gia tại BĐ-VHX đã được đông đảo nhân dân địa phương tích cực tham gia và có hiệu ứng tốt.

BĐVN cũng đã thử nghiệm thành công mô hình BĐ-VHX cung cấp các dịch vụ hành chính công với hơn 1.500 điểm. Tuy sản lượng, doanh thu chưa cao nhưng bước đầu đã có kết quả, đặc biệt một số đơn vị đã triển khai có kết quả tốt: Đồng Tháp, Lâm Đồng, Bình Dương, và mới đây nhất là Bến Tre, Hà Nội. Các BĐ-VHX triển khai dịch vụ hẹn giờ làm thủ tục cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân, tại một số xã đã đặt bộ phận một cửa tại BĐVHX, nhân viên BĐVHX tham gia hỗ trợ công chức tiếp nhận, kiểm đếm hồ sơ và thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thí điểm mô hình hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại BĐ-VHX. Đây là bước khởi đầu quan trọng để BĐVN tự tin xây dựng và nhân rộng ra phạm vi toàn quốc nhằm thực hiện Quyết định 45 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Thủ tướng Chính Phủ.

              Hiện tại, nhiều BĐ-VHX đã làm tốt cả 2 nhiệm vụ là phục vụ công ích và tổ chức phát triển kinh doanh hiệu quả. Doanh thu của BĐVN tại hệ thống BĐ-VHX có những thay đổi ấn tượng, từ năm 2013 chỉ đạt gần 70 tỷ, 2014 tăng lên gần 200 tỷ, 2015 đạt hơn 420 tỷ đồng, năm 2016 đạt gần 900 tỷ đồng, năm 2017 là gần 1.900 tỷ đồng, và đến hết 9 tháng năm 2018 đạt  hơn 2.100 tỷ chiếm tỷ trọng 14% trong doanh thu toàn BĐVN.

3. Nguyên nhân thành công

a. Có được sự ủng hộ của Bộ ngành trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương

BĐ-VHX là mô hình mới gắn kết kinh tế với phát triển văn hóa phát huy hiệu quả tốt ở các vùng nông thôn được nhân dân hoan nghênh, do có quan điểm và chủ trương đúng đắn của Ngành Bưu điện. Chính vì vậy trong quá trình triển khai đã được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương từ việc cấp mặt bằng đến việc tạo các cơ chế chính sách đối với BĐ-VHX đóng trên địa bàn.

b. Đầu tư, đổi mới cách thức kinh doanh, phục vụ tại BĐ-VHX

Từ một hệ thống BĐ-VHX xuống cấp không đủ điều kiện hoạt động, Bưu điện Việt Nam đã mạnh dạn đầu tư, nâng cấp về hạ tâng, trang thiết bị, đào tạo về nhân lực; xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá cho người lao động để nâng cao năng lực phục vụ. Đến nay, hơn 80% các điểm đã được đầu tư, sửa chữa theo nhận diện thương hiệu đủ điều kiện để kinh doanh và phục vụ nhiệm vụ chính trí tại địa bàn nông thôn. 100% nhân viên BĐ-VHX đã được đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng kinh doanh đảm bảo đủ điều kiên cung cấp đa dịch vụ tại địa bàn xã.

Từ việc chỉ cung cấp các dịch vụ bưu chính, viễn thông cơ bản đến nay 100% các BĐ-VHX đã thực hiện chuyển đổi năng lực phục vụ theo mô hình đa dịch vụ. Trong đó có đến trên 50% BĐ-VHX có mức doanh thu khá tốt.

Sự mạnh dạn đổi mới đã giúp hệ thống BĐ-VHX vượt qua được giai đoạn trì trệ và từng bước khởi sắc trở thành một trong những địa bàn chủ lực giúp Bưu điện Việt Nam hoàn thành các chiến lược kinh doanh trong tương lai, đóng góp tích cực cho các hoạt động an sinh xã hội theo chủ chương của Đảng và Nhà nước.

Một trong những nguyên nhân có tính quyết định là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thống nhất, đồng bộ trong công tác chỉ đạo điều hành của các cấp trong BĐVN và các Bưu điện tỉnh, thành phố coi nhiệm vụ xây dựng, phát triển BĐ-VHX là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, phải làm tốt công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động nhân dân hiểu được những tiện ích mà dịch vụ Bưu chính, viễn thông mang lại tại BĐ-VHX.

c. Đảm bảo chất lượng phục vụ tại BĐ-VHX được nhân dân tin dùng

Khi xây dựng BĐ-VHX BĐVN đều xem xét đến cơ cấu kinh tế, thu nhập của người dân, cơ sở hạ tầng, mật độ dân cư, trình độ dân trí, phong tục tập quán,… để phát triển mô hình BĐ-VHX và có các chiến lược kinh doanh kết hợp với dịch vụ công ích phù hợp với đặc thù cũng như nhu cầu của người dân vùng nông thôn.

Bên cạnh đó, chất lượng phục vụ khách hàng là khâu quyết định đảm bảo cho mô hình BĐ-VHX hoạt động ổn định phát triển lâu dài. Mục tiêu là phục vụ nhân dân nên việc tuyển chọn nguồn nhân lực được BĐVN quan tâm. Nhân viên BĐ-VHX là người địa phương đại diện cho lớp người mới ở nông thôn được tuyển chọn và đạo tạo ngắn hạn phải có tinh thần trách nhiệm cao,phục vụ tận tình, chu đáo được chính quyền và nhân dân địa phương tin yêu, yên tâm làm việc gắn bó lâu dài với Ngành.

d. Tổ chức tốt các phong trào thi đua; xây dựng và nhân rộng các Điển hình tiên tiến của BĐ-VHX

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, hệ thống BĐ-VHX đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình từ khi BĐ-VHX còn trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, hàng năm Tập đoàn đều tổ chức các cuộc vận động các cơ quan chức năng, ban, ngành tại địa phương cùng cán bộ nhân viên Bưu điện quyên góp sách báo gửi tới BĐ-VHX giúp nông dân có thêm thông tin, vận động các cơ quan có trách nhiệm cấp không thu tiền báo chuyên ngành cho BĐ-VHX.

- Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ tại BĐ-VHX, năm 2003, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã phát động phong trào thi đua xây dựng “BĐ-VHX kiểu mẫu”, kết quả phong trào thi đua đã có 91 BĐ-VHX được gắn biển BĐ-VHX kiểu mẫu.

 Bên cạnh đó, nhiều Bưu điện tỉnh, thành phố đã tổ chức Hội thi “Nhân viên BĐ-VHX phục vụ khách hàng tốt, kinh doanh giỏi”. Nhiều đơn vị có nhân viên BĐ-VHX đạt danh hiệu “Nhân viên phục vụ kinh doanh giỏi” trong hội thi được tuyển chính thức vào ngành Bưu điện.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông cũng đã phát động nhiều Chỉ thị phát động thi đua ủng hộ sách báo cho BĐ-VHX. Nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng quy chế phối hợp giữa Bưu tá với nhân viên BĐ-VHX, quy chế kiểm tra giám sát hoạt động của BĐ-VHX, quy chế Thi đua Khen thưởng đối với nhân viên BĐ-VHX. Với những cá nhân làm tốt công việc tại BĐ-VHX, nhiều đơn vị đã trích quỹ phúc lợi tổ chức cho nhân viên đi tham quan nghỉ mát hoặc được tặng quà trong các dịp lễ tết.

            Từ năm 2008, sau khi BĐVN tách khỏi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam hoạt động độc lập, hệ thống BĐ-VHX do BĐVN quản lý, khai thác, với định hướng đúng đắn, xác định vai trò và tầm quan trọng của hệ thống BĐ-VHX trong giai đoạn mới, công cuộc đổi mới hoạt động BĐ-VHX được bắt đầu từ Chỉ thị số 03/CT-BĐVN ngày 08/3/2014 của Tổng giám đốc Tổng công ty. Từ đây, mô hình BĐ-VHX đa dịch vụ được ra đời góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo, hiệu quả hoạt động của các BĐ-VHX. Các Bưu điện tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh các giải pháp kinh doanh tại các thị trường nông thôn thông qua hệ thống BĐ-VHX. Đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động tại BĐ-VHX, cụ thể:

- Phong trào thi đua “Đổi mới hoạt động BĐ-VHX, chung tay xây dựng nông thôn mới” lan tỏa rộng khắp hơn 8.000 BĐ-VHX, tạo nên một khí thế mới và nhận được sự đồng thuận của nhân viên BĐ-VHX. Từ năm 2014 đến năm 2017 đã có 641 lượt nhân viên BĐ-VHX và 752 lượt BĐ-VHX được khen thưởng hàng quý.

- Trong các chương trình thi đua hàng năm, BĐVN luôn chú trọng khen thưởng đến Nhân viên BĐ-VHX, Bưu tá xã và chuyên viên chuyên quản BĐ-VHX. Mỗi quý khen thưởng hàng năm có từ 130 đến 150 nhân viên BĐ-VHX được khen thưởng về thành tích xuất sắc trong quý, mức tiền thưởng cho mối cá nhân là: 2.000.000 đồng/ người.

- Phong trào thi đua: “Bưu cục kiểu mẫu, Giao dịch viên chuyên nghiệp” được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ trong giai đoạn 2015 - 2017 đã góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt tại các Bưu cục và BĐ-VHX. Giờ đây ở bất cứ Bưu cục, BĐ-VHX nào cũng khang trang, sạch đẹp hơn trước, được trang bị biển hiệu có nhận diện thương hiệu của BĐVN và hệ thống quầy, bàn ghế, tủ, máy tính,…; Nhân viên cũng luôn thân thiện, cởi mở, nhiệt tình, chuyên nghiệp. Hàng năm, mỗi quý BĐVN đều khen thưởng và biểu dương mỗi đơn vị: 01 bưu cục, 01 Giao dịch viên, nhân viên xuất sắc tiêu biểu nhất.

* Phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến là nhân viên BĐ-VHX

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong hoạt động BĐ-VHX, điển hình như:

Ông Dương Vương (dân tộc Khơ Me) - Nhân viên BĐ-VHX Bưu điện tỉnh Sóc Trăng vừa thực hiện nhiệm vụ nhân viên BĐ-VHX vừa chủ động tham gia công tác tiếp thị và bán hàng; Anh Đặng Đình Đào, nhân viên BĐ-VHX thuộc Bưu điện khu vực Lâm Hà - Đam Rông - Bưu điện tỉnh Lâm Đồng sáng tạo trong tiếp thị khách hàng, nâng cao doanh thu hàng tháng; Chị Lìn Thị Thao (Dân tộc Nùng) - Nhân viên BĐ-VHX Sơn Vỹ, Bưu điện huyện Mèo Vạc, Bưu điện tỉnh Hà Giang là người có thâm niên công tác tại BĐ-VHX Sơn Vỹ từ khi mới thành lập năm 1998 đến nay, chị đã không quản ngại những khó khăn vất vả của huyện vùng cao nơi biên giới luôn hoàn thành nhiệm vụ, trong nhiều năm là nhân viên tiêu biểu được dự Đại hội thi đua của Bưu điện tỉnh và của Tỉnh Hà Giang. Đặc biệt có chị Khang Thị Lỳ (dân tộc HơMông), nhân viên  BĐ-VHX Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải, Bưu điện tỉnh Yên Bái luôn tận tâm với công việc, ngoài việc phát thư báo chị còn là nhân viên bán hàng đạt doanh thu cao nhất trong Bưu điện tỉnh, chị được bầu chọn là Điển hình tiên tiến được đi dự Đại hội thi đua ngành Thông tin và Truyền thông và Đại hội thi đua toàn quốc giai đoạn 2010 – 2015. Chị Nguyễn Thị Bắc nhân viên BĐ-VHX Châu Khê, huyện Từ Sơn, Bưu điện Bưu điện tỉnh Bắc Ninh là một trong những nhân viên BĐ-VHX tiêu biểu của  mạng lưới,  bạo dạn, tự tin và chủ động phát triển kinh doanh tại BĐ-VHX, kỹ năng bán hàng và thương thuyết tốt, nắm chắc kiến thức chuyên môn. Doanh thu bình quân trừ giá vốn thẻ năm 2017 đạt 49 triêu/tháng. Chị thường xuyên  được BĐVN khen thưởng quí trong 3 năm gần đây.

Từ năm 2016 đến nay, Công đoàn Ngành đã thường xuyên tổ chức tôn vinh người lao động toàn ngành, trong đó BĐVN mỗi năm có 35 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh khen thưởng, trong số đó có nhiều anh chị em là Bưu tá xã, nhân viên Bưu điện – Văn hóa xã được khen thưởng và tôn vinh.

* Tổ chức các chương trình thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập BĐ-VHX

Năm 2018, BĐVN đã tổ chức nhiều chương trình thi đua, hoạt động để chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập BĐ-VHX

 1. Tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm triển khai đổi mới hoạt động BĐ-VHX theo chỉ thị 03/CT-BĐVN ngày 8/3/2014 trong tháng 1/2018.
 • Hội nghị diễn ra đồng loạt tại 63 BĐT, TP, thành phần toàn bộ nhân viên BĐ-VHX, một số đơn vị có đại diện chính quyền, sở TTTT tham dự (20/63 BĐT, TP);
 • Hội nghị đã đánh giá lại kết quả sau 4 năm triển khai đổi mới BĐ-VHX từ chỉ thị 03/CT-BĐVN năm 2014, trao đổi, thống nhất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của BĐ-VHX  kết hợp đào tạo nghiệp vụ, kinh doanh và tổ chức hoạt động teambuilding cho nhân viên BĐ-VHX;
 • Vinh danh, khen thưởng các cá nhân tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh của BĐ-VHX tại đơn vị
 1. Phát động chương trình thi đua BĐ-VHX đột phá thành công

              Phát động Thi đua hàng quý giữa các đơn vị lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập BĐ-VHX về doanh thu thực hiện tại BĐ-VHX, tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ hoàn thành kế hoạch. Mỗi quý chọn ra 10 đơn vị có kết quả xuất sắc nhất theo các tiêu chí thi đua đã đề ra để khen thưởng biểu dương toàn Tổng công ty.

 1. Tổ chức cuộc thi ảnh, bài viết qua facebook chào mừng 20 năm thành lập BĐ-VHX

            Với 63 bài dự thi viết và 154 bài dự thi ảnh, số lượt tương tác (like, share, comment, hashtag) trên facebook  tăng dần qua 7 tuần tổ chức, từ gần 2.000 lượt tương tác tuần 1 lên tới hơn 10.000 lượt tương tác tuần cuối, vừa góp phần tạo hiệu ứng, không khí sôi nổi hào hứng chào mừng 20 năm thành lập BĐ-VHX.

            Trải qua gần 2 tháng thi (7 tuần thi), đã trao 14 giải nhất tuần (7 giải bài viết và 7 giải ảnh), 70 giải may mắn, chọn 02 giải nhất chung cuộc (1 giải nhất bài viết, 01 giải nhất bài thi ảnh) có lượt bình chọn cao nhất sau 7 tuần.

 1. Tổ chức cuộc thi nhân viên BĐ-VHX tài năng

            Công đoàn TCT BĐVN tổ chức cuộc thi nhân viên BĐ-VHX tài năng kết hợp hoạt động sinh hoạt thường niên của 13 cụm Công đoàn. Cuộc thi vừa giúp đào tạo lại kỹ năng bán hàng, kiến thức nghiệp vụ cho nhân viên BĐ-VHX thông qua các bộ câu hỏi và bài tập, qua đó rà soát chất lượng nhân viên; Hội thi cũng là sân chơi tạo cơ hội để các nhân viên BĐ-VHX giữa các tỉnh cùng khu vực học tập trao đổi kinh nghiệm cho nhau trong kinh doanh và phục vụ, đồng thời tạo không khí phấn khích, hăng say thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm BĐ-VHX.

            Qua hội thi, nhân viên BĐ-VHX cảm nhận được sự quan tâm, trân trọng và ghi nhận của BĐVN, Bưu điện tỉnh, thành phố với sự đóng góp của họ cho sự phát triển của hệ thống BĐ-VHX và cho BĐVN. Kết quả đã chọn ra 13 đội thi xuất sắc nhất đại diện 13 cụm về dự hội nghị tổng kết 20 năm BĐ-VHX.

            4. Một số khó khăn tồn tại

Sau 20 năm hoạt động bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống BĐ-VHX vẫn tồn tại rất nhiều khó khăn, vướng mắc làm hạn chế hiệu quả trong kinh doanh, phục vụ của mô hình này:

- Chí phí sửa chữa, nâng cấp, đầu tư bổ sung một số hạng mục cho hệ thống BĐ-VHX tăng nhanh do các BĐ-VHX đưa vào hoạt động từ lâu (20 năm), nhiều điểm đã hết khấu hao, nhà cửa xuống cấp, các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, hệ thống cấp nước sạch hư hỏng cần sửa chữa. Đặc biệt với việc chuyển đổi sang mô hình BĐ-VHX đa dịch vụ, đòi hỏi phải đầu tư trang bị đầy đủ máy tính, máy in, cân điện tử... chi phí đầu tư công cụ dụng cụ đầy đủ bình quân cho một điểm gần 50 triệu, với 8.000 điểm là con số đầu tư không nhỏ (khoảng 400 tỷ đồng) trong điều kiện kinh doanh có tăng trưởng nhưng còn nhiều khó khăn.

-  Một số dịch vụ công ích phục vụ tại BĐ-VHX như: đọc sách báo, dịch vụ truy cập Internet công cộng thoái trào do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ cũng như các kênh thông tin, truyền thông (sách báo mạng, điện thoại thông minh, mạng di động 3G, 4G bùng nổ trong những năm gần đây), phong trào đọc sách báo tại BĐ-VHX giảm mạnh. Mặt khác, các dự án BMGF triển khai từ lâu (2011), máy móc hỏng nhiều, các đầu sách báo, tạp chí tại BĐ-VHX số lượng đầu sách hạn chế, không đa dạng. Các chương trình phối hợp liên ngành đối với tủ sách pháp luật xã phường, chương trình huấn luyện nghiệp vụ thư viện, nghiệp vụ văn hoá thông tin cơ sở cho BĐ-VHX, chương trình luân chuyển đầu sách, tạp chí chưa được quan tâm duy trì thực hiện.

            - Một số BĐ-VHX được xây dựng ở các vị trí chưa phù hợp, nằm xa địa bàn dân cư nên hạn chế nhu cầu sử dụng của nhân dân, nhất là đối với các hoạt động văn hoá. Ngược lại nhiều BĐ-VHX lại nằm gần các đô thị, khu vực kinh tế xã hội rất phát triển, việc cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn của BĐ-VHX không đủ sức hấp dẫn và cạnh tranh.

            - Công tác rà soát tuyển dụng nhân sự mới đang là một bài toán khó với BĐ-VHX. Bên cạnh những lý do khách quan như địa hình khó khăn, dân cư thưa thớt, trình độ dân trí thấp, thu nhập của nhân viên BĐ-VHX nhiều nơi còn thấp, thiếu sự thu hút, hoa hồng chiết khấu bán hàng theo doanh thu nhiều điểm còn chưa cao, áp lực kinh doanh lớn khiến việc tìm nhân sự mới cho BĐ-VHX rất khó khăn, nhất là đối với những vùng có khu công nghiệp, người dân càng không mặn mà với công việc tại BĐ-VHX (Đồng Nai, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,..).

              - Công tác đào tạo gặp khó khăn, cụ thể với các nhân viên đã gắn bó lâu với ngành, tuổi cao, trình độ chuyên môn, kiến thức còn nhiều hạn chế, việc tiếp nhận học hỏi các sản phẩm mới, sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin không hề dễ dàng. Đối với các nhân viên trẻ tiếp thu nhanh kiến thức kỹ năng thì tình trạng nghỉ ngang việc diễn ra nhiều do không chịu được áp lực, gây lãng phí thời gian và tiền bạc cho việc đào tạo.

              - Công tác phối hợp chỉ đạo triển khai đổi mới hoạt động BĐ-VHX của Bưu điện với chính quyền địa phương một số nơi chưa thực chất, hiệu quả.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
 • Bình luận mới
 • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}