Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Đúng ngày này 74 năm trước, Hà Nội sục sôi khí thế cách mạng giành chính quyền sau hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, phát xít Nhật.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}