Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ
Kỷ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7 /1915- 1/7/2020) Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: “Hãy trả về cho sản xuất sự vận hành đúng quy luật”

Kỷ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7 /1915- 1/7/2020) Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: “Hãy trả về cho sản xuất sự vận hành đúng quy luật”

Từ tổng kết thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào việc thiết kế đường lối, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước... khởi đầu cho công cuộc đổi mới đất nước.

Trương Cư Chính- Bi kịch của nhà cải cách lớn nhất đời Minh

05/10/2013 5:39:19 SA

Trong lịch sử nhân loại, để có những bước tiến thần kỳ như ngày nay, để xã hội ngày càng phát triển văn minh và hiện đại, thì những phát minh, những cải cách của những nhà bác học là một trong những yếu tố quan trọng để xã hội phát triển. Nhưng không phải ai cũng đi tới thành công, đặc biệt là đối với những nhà cải cách, vì nhiều yếu tố khách quan họ phải trả một cái giá rất đắt cho chính bản thân mình và dòng họ… Trương Cư Chính thời Minh là một nhà cải cách vĩ đại nhưng cuối cùng đã gây họa cho mình và cả dòng họ.

Bảo vệ âm nhạc dân tộc là bảo vệ hồn cốt của dân tộc

05/10/2013 5:37:54 SA

Tôi nhận được giấy mời dự Hội thảo của nhạc sĩ Mai Tuyết Hoa, đồng thời là lời mời miệng đầy sức thuyết phục của GS Hoàng Chương, người bạn lâu năm đầy kỷ niệm làm văn nghệ, nên tôi đã sắp xếp tới đây với mục đích là gặp gỡ thăm hỏi anh chị em làm văn nghệ ở Tp Hồ Chí Minh, nơi mà tôi rất có nhiều thiện cảm qua xem những chương trình biểu diễn được phát trên TV.

Suy nghĩ từ cội nguồn một giai điệu

05/10/2013 5:36:02 SA

Cuộc hội thảo Văn học - nghệ thuật Đồng Tháp - nhận diện và phát triển lần này, theo tôi, là một dịp rất tốt để chúng ta dành ra những khoảng cách tỉnh táo, qua đó, ngắm nhìn lại những tác phẩm của mình, chặng đường sáng tạo đã qua một cách khách quan nhất, nhằm giúp mỗi người tự điều chỉnh tư duy sáng tạo của mình một cách sâu sắc, toàn diện hơn

Tản mạn về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới

05/10/2013 5:34:18 SA

Để việc xây dựng nông thôn mới phát triển đúng hướng và bền vững đòi hỏi lãnh đạo các địa phương nhận thức sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa.

Xích lô Hà Nội

05/10/2013 5:32:43 SA

(Văn Hiến) - Thời ấy ở Miền Bắc, xích lô chỉ có ở Hà Nội và các thành phố lớn như Hải Phòng, Nam Định. Xích lô Hà Nội được đóng rộng hơn, hai người ngồi thoải mái.

Vai trò của các dòng họ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử

05/10/2013 5:31:02 SA

Việc tôn vinh các liệt sĩ dòng họ mang một ý nghĩa rất lớn, vừa nêu lên những gương sáng của dòng họ trong sự nghiệp cứu nước, vừa cổ vũ việc học tập và lao động nhằm phục vụ cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam - 1943 của Đảng đến Nghị quyết TƯ. V (khóa VIII)

05/10/2013 5:29:43 SA

1. Bạn thân của tôi, một nhà phê bình – lí luận văn học, nhiều năm công tác ở Viện Văn học có công sưu tầm lưu trữ các tài liệu liên quan tới các tác giả, tác phẩm lý luận phê bình văn học Việt Nam, một lần trò chuyện ông cho hay: Bản Đề cương về văn hóa Việt Nam - 1943 của Đảng thực sự chỉ được công bố bằng văn bản chính thức lần đầu vào tháng 12/1945 trên tờ tạp chí Tiên Phong số 1 – cơ quan ngôn luận đầu tiên của Hội Văn hóa cứu quốc.

Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam - 1943 của Đảng đến Nghị quyết TƯ. V (khóa VIII)

05/10/2013 5:29:43 SA

1. Bạn thân của tôi, một nhà phê bình – lí luận văn học, nhiều năm công tác ở Viện Văn học có công sưu tầm lưu trữ các tài liệu liên quan tới các tác giả, tác phẩm lý luận phê bình văn học Việt Nam, một lần trò chuyện ông cho hay: Bản Đề cương về văn hóa Việt Nam - 1943 của Đảng thực sự chỉ được công bố bằng văn bản chính thức lần đầu vào tháng 12/1945 trên tờ tạp chí Tiên Phong số 1 – cơ quan ngôn luận đầu tiên của Hội Văn hóa cứu quốc.

Miền Tây một rẻo

05/10/2013 5:27:32 SA

Ai qua Tiền Giang xuống phà Mỹ Thuận. Ai đi Hậu Giang đến bắc Cần Thơ. Đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang. Đi về Sa Đéc hay là về An Giang. Miền Tây ơi vựa lúa miền Nam. Hai mùa mưa nắng. Miền Tây ơi sông nước Cửu Long. Chín nhánh phù sa. Đất lành khắp chốn nở hoa…

Văn hóa cổ ở nông thôn mới

05/10/2013 5:26:01 SA

Ai cũng biết và ai cũng nói Việt Nam có một nền văn hiến lâu đời và trên cái nền văn hiến ngàn năm đó, là một truyền thống văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng mà ngày nay được khai thác, phục hồi để phục vụ cho đời sống tinh thần của nhân dân.

Góp ý về "Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW V"

05/10/2013 5:23:24 SA

Nhận được văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch BÁO CÁO TỔNG KẾT 15 NĂM (1998 – 2013) THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT V CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA VIII VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC, tôi só một số ý kiến như sau:

Góp ý về "Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW V"

05/10/2013 5:23:24 SA

Nhận được văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch BÁO CÁO TỔNG KẾT 15 NĂM (1998 – 2013) THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT V CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA VIII VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC, tôi só một số ý kiến như sau:

Triết lý Klong Pút làng

05/10/2013 5:21:44 SA

Hóa ra Klong Pút không hề là một dãy ống tre được sắp hành song song, và lần nào cũng giống lần nào, đều đặn, tăm tắp. Không hề có trật tự cố định nào hết.

Âm nhạc dân tộc với đời sống hôm nay

05/10/2013 5:20:16 SA

Sáng ngày 9/8/2013, tại khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, Tp.HCM, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc phối hợp vời Nhạc viện Tp.HCM tổ chức hội thảo với chủ đề “Âm nhạc dân tộc với cuộc sống hôm nay”, do GS Hoàng Chương chủ trì.

Quân sư Gia Cát Lượng theo góc nhìn của người phương Đông

05/10/2013 5:14:44 SA

Gia Cát Lượng là một trong 10 Đại thừa tướng của Trung Quốc, tài năng của ông rất được người đời sau yêu mến kính trọng. Khi nói đến tài năng và lòng trung thành, người ta thường nói đến chuyện Vũ Hầu. Tư Mã Đức Tháo trong Tam Quốc đã nhận xét về Gia Cát Lượng như sau: “Nếu được một trong hai người Ngọa Long (tức Khổng Minh) hoặc Phụng Sồ (tức Bàng Thống) thì có thể định hưng được thiên hạ”. Ngay cả các tướng nhà Ngụy như Tư Mã Ý cũng rất phục tài của Gia Cát Lượng. Tướng Ngụy là Chung Hội lúc đem quân đi đánh nước Thục, khi qua núi Định Quân có đến mộ bái kiến Gia Cát Lượng. Người đời sau có câu: “Vạn đại quân sư Gia Cát Lượng, thống nhất thiên hà Lưu Bá Ôn” để nói đến tài năng của Gia Cát Lượng.

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}