Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Quốc tế:

 

Đôi điều về Cách mạng Tháng Mười Nga - Kinh nghiệm cho Việt Nam

Vũ Xuân Bân | Thứ Ba, 07/11/2017 22:43 GMT +7

Hôm nay vừa tròn 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017), những người cộng sản cùng giai cấp công nhân, lao động  và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm cuộc cách mạng vĩ đại này.

Hình ảnh trong chương trình nghệ thuật "10 ngày rung chuyển thế giới". Ảnh: Internet

 
Những cuộc mít tinh, diễu hành; những cuộc gặp mặt, hội thảo, tọa đàm; những bài viết, công trình nghiên cứu, phim ảnh tư liệu; biểu diễn nghệ thuật, những hồi ức xúc động về thời khắc lịch sử hào hùng ấy đã, đang và sẽ diễn ra, và còn tiếp tục diễn ra nhiều năm sau nữa.


Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng XHCN do giai cấp vô sản Nga tiến hành, đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Nga Xô viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.


Đây là một sự kiện trọng đại trong tiến trình lịch sử của nhân loại, mở ra thời kỳ phát triển mới của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như phong trào giải phóng dân tộc. Và với cách mạng Tháng Mười Nga, lần đầu tiên trong lịch sử, quyền tự quyết của các dân tộc trở thành hiện thực; lý tưởng cao cả giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc trở thành điều có thật.

Cách đây 100 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik Nga đứng đầu là Lênin vĩ đại, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng lập nên nhà nước Xô Viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. Một kỷ nguyên không chỉ đi lên Chủ nghĩa xã hội mà kỷ nguyên thay đổi cả cuộc sống, lối sống của cả thế giới, trong đó có Việt Nam.

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã thổi luồng ánh sáng mới của thời đại, ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin truyền tỏa đến Việt Nam. Cách mạng Tháng Mười không chỉ rọi sáng con đường cách mạng Việt Nam mà còn cổ vũ quần chúng công nông vùng lên làm cách mạng, đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Chính cuộc cách mạng ấy là động lực, là cảm hứng cho cuộc đấu tranh nhân dân các nước tư bản chủ nghĩa để giành tự do, cơm áo và lợi quyền cho mình. Chính thành tựu to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga ở trên các nước Xô Viết, trong cả hệ thống Xã hội chủ nghĩa ở trên thế giới nhưng nó lại dẫn tới sự sụp đổ vào năm 1991, trở thành bài học xương máu cho chúng ta, nhất là đất nước như Việt Nam đang đi theo và xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Tại lễ kỷ niệm 100 năm CM Thánh Mười Nga, sáng  5/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ “Đúc rút những bài học thành công, nhận rõ những sai lầm trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô, Đảng ta đã đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo và đang kiên định, kiên trì tiến hành từng bước vững chắc công cuộc đổi mới toàn diện ở nước ta”.

Bài học rút ra là chúng ta phải liên tục vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, những bài học kinh nghiệm toàn thế giới hay thậm chí chúng ta phải dang tay thu nhận những kinh nghiệm tốt của nhân loại để phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bài học đổ vỡ của Liên Xô đến nay cần tiếp tục nhìn lại, phải rút ra những gì là kinh nghiệm, những gì là nguyên nhân, vẫn mang tính thời sự sâu sắc, không thể chủ quan được. Bởi tình hình thế giới và đất nước phát triển ở trình độ mới, khoa học kỹ thuật, hệ thống thông tin hiện đại mới.

Cùng với những biến đổi sâu sắc của thời đại và thế giới, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật, Đảng ta kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kiên trì sự nghiệp đổi mới khởi xướng từ Đại hội 6, tháng 12/1986 cho đến nay. Sau hơn 30 năm đổi mới, với tư cách là một Đảng chân chính, trong bất kỳ hoàn cảnh nào Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, từng bước hiện thực hóa con đường cách mạng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn

Những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc gần 9 thập kỷ qua đã góp phần khẳng định tầm vóc lớn lao, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng. Với lý tưởng cao đẹp và những bài học thực tiễn sâu sắc từ Cách mạng tháng Mười Nga tiếp tục soi rọi, tỏa sáng, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}