Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Mạn đàm:

 

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội sinh vật cảnh, hướng tới tầm cao văn hóa, hiệu quả xã hội thiết thực

Quyết Tuấn (thực hiện). | Thứ Bảy, 29/04/2017 21:46 GMT +7

Kiện toàn tổ chức Hội sinh vật cảnh, đẩy mạnh phong trào, nâng cao hiệu quả kinh tế, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng tới tầm cao văn hóa và hiệu quả xã hội thiết thực.

Biểu tượng Đại hội đại biểu Hội Sinh vật cảnh Việt Nam nhiệm kỳ VI (2017 - 2021).

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam nhiệm kỳ VI (2017 – 2021) dự kiến diễn ra trong trong tháng 6/2017, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Hữu Vạn, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam người vừa được Ban Bí thư Trung ương Đảng giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam nhiệm kỳ VI (2017 – 2021).

PV. Xin ông cho biết chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh vật cảnh Việt Nam nhiệm kỳ VI (2017 – 2021) là gì ạ?

TS. Nguyễn Hữu Vạn: Chủ đề của Đại hội cũng là nhiệm vụ những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được thảo luận kỹ tại Đại hội kỳ này là: “Kiện toàn tổ chức, Đẩy mạnh phong trào, Nâng cao hiệu quả kinh tế, Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Hướng tới tầm cao văn hóa và hiệu quả xã hội thiết thực”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam

PV. Xin ông có thể đánh giá khái quát về tổ chức Hội và phong trào Sinh vật cảnh Việt Nam hiện nay như thế nào?

TS. Nguyễn Hữu Vạn: Sau gần 30 năm thành lập, đến nay Hội Sinh vật cảnh Việt Nam có tổ chức Hội phát triển ở 56/63 tỉnh/thành phố với  358.127 hội viên, 6.050 chi hội, 4.600 doanh nghiệp, HTX, trang trại và hơn 110.000 gia trại, nhà vườn sinh vật cảnh, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 1.500.000 lao động và trên 2.000.000 lao động thời vụ, góp phần hình thành trên cả nước đến năm 2015 trên 34.978 ha chuyên canh hoa cây cảnh, hình thành nhiều vùng sản xuất hoa cây cảnh hàng hóa ứng dụng công nghệ cao phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Diện tích phân tán đạt trên 23.500ha; đạt giá trị trình quân khoảng 285 triệu đồng/ha/năm; kim ngạch xuất khẩu sinh vật cảnh đạt trên 71 triệu đô la, trong đó cá cảnh đạt 11 triệu đô la…đã góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp, cơ cấu lao động ở nông thôn và là nhân tố thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh, Nông nghiệp hiện đại. Kết quả đó, đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn ghi nhận tại các cuộc làm việc với Hội.

Tuy nhiên kết quả đó, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của ngành Sinh vật cảnh nước ta. Qua nghiên cứu báo cáo của các cấp Hội, tổng hợp của Trung ương Hội và thực tế khảo sát tại một số địa phương, cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được như củng cố tổ chức, đẩy mạnh các hoạt động sinh vật cảnh, đặc biệt một số đổi mới sáng tạo về nội dung và phương thức hoạt động từng bước gắn hoạt động Hội với các phong trào của địa phương. Song nhìn chung hoạt động sinh vật cảnh cũng còn bộc lộ một số bất cập như: Phát triển có sự chênh lệch lớn cả về quy mô lẫn tính chất hoạt động giữa các tỉnh/thành phố, giữa các vùng miền; Mối quan hệ giữa các cấp hội thiếu sự thống nhất; Còn lúng túng trong quản lý một số chuyên ngành Sinh vật cảnh; Sinh hoạt Hội còn mang tính hình thức, ít có sinh hoạt chuyên môn; Phương thức hoạt động của Hội chậm được đổi mới; Sản xuất sinh vật cảnh phần đông còn manh mún, tự phát, thiếu quy hoạch, định hướng phát triển dài hạn và chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; Công tác đào tạo, tập huấn và ứng dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật chưa  được quan tâm đúng mức; Chưa hình thành rõ thị trường sinh vật cảnh; Chưa có hệ thống cơ chế, chính sách khuyến khí chưu tiên phát triển, thu hút đầu tư vào ngành hàng sinh vật cảnh một cách rõ ràng cụ thể, giá trị thu được từ hoạt động sinh vật cảnh đóng góp vào thu nhập của các địa phương chưa được nhiều. Kết quả hoạt động của nhiều địa phương còn hạn chế, chưa có tính thuyết phục cao đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong việc thay đổi nhận thức mới về vị trí, vai trò của Hội Sinh vật cảnh trong đời sống kinh tế, xã hội của địa phương và cả nước.

PV. Để góp phần xây dựng sinh vật cảnh bền vững trong giai đoạn mới, Đại hội VI tới đây tập trung vào những nội dung chủ yếu nào?

TS. Nguyễn Hữu Vạn: Trên cơ sở kế thừa những kết quả mà Hội đã đạt được ở những nhiệm kỳ trước, tận dụng những thời cơ và vận hội mới, tranh thủ các nguồn lực xã hội hướng tới xây dựng Hội Sinh vật cảnh Việt Nam trở thành một tổ chức xã hội nghề nghiệp có uy tín, vị thế ngày càng cao trong xã hội, xây dựng Sinh vật cảnh trở thành một ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao, tại Đại hội kỳ này sẽ tập trung bàn và cho ý kiến vào các nội dụng chính như sau:

Thứ nhất, Kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ Hội thành viên các cấp vững mạnh, nâng cao trình độ chất lượng, hiệu quả hoạt động. Ban chấp hành Hội cần có cơ cấu hợp lý giữa đại diện các đơn vị trực thuộc, các chuyên ngành, nghệ nhân, doanh nhân, chủ nhà vườn và hội viên tiêu biểu. Ban hành quy chế, chương trình hoạt động, phân công rõ ràng cho từng thành viên, hình thành các bộ phận chuyên ngành sinh vật cảnh để tham mưu cho BCH, lãnh đạo Hội chỉ đạo sát thực với định hướng và tình hình của Hội, địa phương và cả nước. Xây dựng mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ trong phối hợp hành động giữa hội thành viên các cấp, tạo thành phong trào quần chúng rộng lớn, có nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, tạo ra tính thiết thực trong sinh hoạt Hội gắn với việc tăng cường trao đổi, đào tạo chuyên môn nhiều hơn. Thu hút kết nạp ngày càng đông hội viên, càng có chất lượng hơn, chú trọng tới thành phần là nhà khoa học, doanh nhân, trí thức trẻ, những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ và sưu tầm thưởng lãm sinh vật cảnh giàu lòng đam mê, có khát vọng cống hiến, nhận thấy những lợi ích thiết thực từ tổ chức Hội.

Thứ hai, Tiếp tục  đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội. Thực hiện có hiệu quả  công tác Hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở từng địa phương: Đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tôn chỉ mục đích hoạt động và điều lệ Hội, gương các điển hình các địa phương, tập thể cá nhân trong hoạt động Hội để nhân rộng mô hình; Thu hút, tập hợp quần chúng; Chú trọng đào tạo, huấn luyện, truyền nghề  từng bước nâng cao tay nghề cho cán bộ hội viên, nâng cao khả năng ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, kinh doanh, đổi mới nhận thức về phương thức canh tác hiện đại, kiến thức thị trường, văn hóa kinh doanh; Tư vấn, phản biện và giám định xã hội về lĩnh vực sinh vật cảnh; Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển ngành sinh vật cảnh; Tăng cường giao lưu trao đổi hợp tác quốc tế để nắm bắt thông tin thị trường, mẫu mã sản phẩm, thị hiếu tiêu dùng và xu hướng phát triển của ngành.

Thứ ba, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp đối với Hội, Nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Hội và Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp với các Bộ ngành có liên quan để tạo sự thống nhất trong nhận thức mới về vị trí, vai trò của công tác sinh vật cảnh và địa vị pháp lý của Hội. Sớn làm việc và thống nhất với Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn xây dựng và trình cấp có thẩm quyền Quy hoạch tổng thể phát triển sinh vật cảnh và các đề án phát triển từng giai đoạn cụ thể, ban hành cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển ngành sinh vật cảnh; với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển Sinh vật cảnh gắn với du lịch sinh thái, tôn tạo cảnh quan, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các không gian văn hóa, các lễ hội văn hóa; với ngành Xây dựng sinh vật cảnh gắn với xây dựng đô thị sinh thái; với ngành Tài nguyên Môi trường về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; với ngành Công thương về tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sinh vật cảnh, xây dựng thương hiệu một số sản phẩm sinh vật cảnh và sớm đưa hoa, cây cảnh và cá cảnh vào mặt hàng chủ lực quốc gia;

Thứ tư, Phát triển các phong trào sinh vật cảnh cần hướng tới một số mục tiêu: Phát triển sinh vật cảnh thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao; Gìn giữ, phát huy và tiếp thu có chọn lọc những giá trị văn hóa sinh vật cảnh, tôn tạo cảnh quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, không gian văn hóa, lễ hội văn hóa với phát triển du lịch sinh thái; Bảo vệ và kiến tạo cảnh quan, môi trường sống trong lành, từng bước ứng phó với biến đổi khí hậu; Góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo thêm công ăn việc làm, ổn định xã hội, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc… một cách thiết thực, phù hợp với từng giai đoạn, từng điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Hiện nay, mục tiêu phát triển sinh tế sinh vật cảnh thành một ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh, đề án tái cấu trúc ngành nông nghiệp được ưu tiên hàng đầu. Trong đó, Hội chủ động tham gia vào các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới như: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; Thu nhập; Cơ cấu lao động; Văn hoá; Môi trường; Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh…Hội cần sớm tổng kết một số mô hình phát triển kinh tế sinh vật cảnh và mô hình phát triển nông nghiệp Đô thị ở những nơi làm tốt để phối hợp triển khai ở các địa phương khác.

Thứ năm, Thực hiện, một số giải pháp hỗ trợ và thúc đẩy sinh vật cảnh phát triển bền vững. Trước hết, cần phải tăng cường công tác tuyên truyền để các cấp các ngành hiểu được về lợi ích nhiều mặt của phát triển sinh vật cảnh đối với mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế, thấy được những lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, truyền thống cach tác, sự tài hoa khéo léo của người lao động để phát triển sinh vật cảnh thành ngành kinh tế sinh thái. Đối với hội cần phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, tăng cường liên kết, các cấp Hội phấn đấu từng bước xây dựng nguồn tài chính Hội, đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc gắn với việc thường xuyên chăm lo, giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho cán bộ, hội viên. Động viên, huy động các nguồn lực trong và ngoài hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực sinh vật cảnh. Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành đồng bộ các giải pháp về thị trường, kích cầu đầu tư, khuyến khích sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh.

Trên những cơ sở đó, mỗi địa phương cần tìm ra những lợi thế đặc thù, những phong trào phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, những hoạt động mà Hội có thể triển khai đạt hiệu quả cao. Chặng đường sắp tới đặt ra cho Hội Sinh vật cảnh Việt Nam những mục tiêu to lớn trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đan xen với không ít khó khăn. Tôi tin tưởng rằng Đại hội lần thứ VI của Hội sẽ thảo luận và chỉ rõ hơn những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để sinh vật cảnh Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ và vững chắc hơn, thực sự trở thành ngành kinh tế sinh thái có giá trị cao.

PV. Xin trân trọng cảm ơn ông!

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}