Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Trong nước:

 

Động lực đổi mới tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Vũ Xuân Bân | Thứ Hai, 09/10/2017 10:42 GMT +7

Tìm động lực đổi mới tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế xem ra luôn là vấn đề “nóng”, được dư luận xã hội quan tâm. Đây là bài toán khó làm đau đầu các cấp lãnh đạo không chỉ ở địa phương mà cả Trung ương.


Ai cũng nói rất hay về đổi mới tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, song khi đến mình thì ôi thôi “giảm đâu thì giảm, đừng giảm chỗ tôi”..

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6.


Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 diễn ra từ ngày 4 đến 10-10 tại Hà Nội với nhiều nội dung, quyết sách quan trọng đang được chờ đợi. Trong đó có dự thảo Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” được chuẩn bị công phu, thu hút sự quan tâm trong đảng, trong dân thời gian qua, đã  được trình hội nghị thảo luận, quyết định.

Như nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trả lời báo chí nêu rõ: Như cốc nước đã đầy tràn. Bây giờ không có đường lùi, lùi là trì trệ công việc. Do hình thức (cơ cấu tổ chức) của bộ máy đã trì trệ chứ chưa nói đến con người. Con người thì còn là năng lực, phẩm chất. Chứ giờ không ít người toàn ngồi chơi không.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là tất yếu khách quan và là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng ta, nhưng trong tình hình mới đang đặt ra với yêu cầu bức thiết không thể trì hoãn. Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên trong các tổ chức của hệ thống chính trị là vấn đề mang tính nguyên tắc và cương lĩnh. Song các bất cập của tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ đang bộc lộ ngày càng rõ. Hệ thống tổ chức cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, nhiều đầu mối, thiếu phối hợp, thừa chồng chéo đang trì kéo sự phát triển.

Tình trạng trong một cơ quan tồn tại 2 tổ chức đảng, trực thuộc 2 cấp ủy khác nhau, có 2 đồng chí bí thư cấp ủy cùng lãnh đạo cơ quan đang là vấn đề bất cập ở các cơ quan Trung ương và địa phương. Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các bộ, ngành Trung ương và UBND cấp tỉnh cùng lãnh đạo một cơ quan bên cạnh Đảng ủy, nên khó phân định và thực hiện một cách rành mạch chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm. Các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ là cơ quan của Đảng, nhưng ngoài người đứng đầu tổ chức đảng này, còn có Bí thư Đảng ủy cơ quan. Một số chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của các Ban chỉ đạo như kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành Trung ương, địa phương, nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đang chồng chéo với các Ban xây dựng đảng Trung ương, cấp ủy địa phương và thực tế không thể làm thay. Mặt khác, những vụ việc tiêu cực, tham nhũng gây bức xúc vừa qua cho thấy có nguyên nhân từ những yếu kém về tổ chức, bộ máy. Thực trạng này đang là những bức xúc từ thực tiễn thôi thúc phải đổi mới. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ tại Hội nghị Trung ương 6: Trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành và thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, kết luận về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị... Tuy nhiên, cho đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo; cơ cấu bên trong chưa hợp lý; tổ chức bộ máy của khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập chậm được đổi mới; tổ chức và biên chế ngày càng phình to; số lượng cấp phó, số người được hưởng chế độ “hàm” không hợp lý; cơ cấu, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn nhiều bất cập; số lao động phục vụ gián tiếp quá nhiều trong khi thiếu nhân lực trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ. Số người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách Nhà nước ở các đơn vị sự nghiệp công và người hoạt động không chuyên trách cấp xã ngày càng nhiều. 

Tổng Bí thư đặc biệt chú ý bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; không nôn nóng từ cực nọ nhảy sang cực kia; gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, góp phần giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị. Tổng Bí thư lưu ý, những việc nào đã rõ, đã chín thì kiên quyết làm ngay; việc nào chưa đủ rõ, quá phức tạp, ý kiến còn khác nhau nhiều thì tích cực nghiên cứu, mạnh dạn cho làm thí điểm rồi tổng kết, mở rộng dần.


Việc cắt giảm các tổ chức trung gian, sắp xếp lại cán bộ chắc chắn đụng chạm đến lợi ích của không ít tổ chức, cá nhân và không loại trừ các lực cản, thậm chí là sự chống đối, nên rất cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, có bước đi, lộ trình phù hợp. Nhưng trước tiên, rất cần sự dũng cảm, công tâm và quyết sách mang tính bước ngoặt của Ban Chấp hành Trung ương tại hội nghị lần này để tìm ra động lực thực sự từ đổi mới tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn mới.

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}