Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Giáo dục:

 
Hà Giang: Ghi nhận từ phong trào khuyến học, khuyến tài

Hà Giang: Ghi nhận từ phong trào khuyến học, khuyến tài

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thay đổi từ nhận thức đến hành động và khuyến khích tinh thần hiếu học trong mọi tầng lớp nhân dân.

Danh cập nhật dữ liệu...

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}