Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Vật thể:

 

Bắc Ninh: Góp phần giữ gìn và phát huy giá trị di tích

Thanh Hương | Thứ Sáu, 14/08/2020 06:47 GMT +7

Các di tích trong quần thể Thành cổ Luy Lâu - hệ thống thờ Tứ Pháp (huyện Thuận Thành - Bắc Ninh) là những công trình đẹp, có kết cấu kiến trúc độc đáo, được xây dựng và tu bổ vào nhiều giai đoạn, thời kỳ, đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh.

ll

Hiện trong các di tích còn nhiều tài liệu, hiện vật quý, giúp cho việc nghiên cứu, bảo tồn, gìn giữ để phát huy giá trị văn hoá trong giai đoạn hiện nay góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, hiện nay các di tích đang bị xuống cấp, thậm chí xuống cấp trầm trọng, cần có sự đầu tư để tu bổ, tôn tạo.
Tại Kỳ họp thứ Hai mươi, HĐND tỉnh khóa XVIII diễn ra giữa tháng 7 vừa qua, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo Thành cổ Luy Lâu và hệ thống Tứ Pháp, huyện Thuận Thành. Sau khi xem xét, thảo luận, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 277 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo Thành cổ Luy Lâu và hệ thống Tứ Pháp, huyện Thuận Thành. Đây là Dự án nhóm B, địa điểm thực hiện tại các di tích Thành cổ Luy Lâu và hệ thống Tứ Pháp thuộc các xã: Thanh Khương, Hà Mãn, Trí Quả (huyện Thuận Thành). Dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2024 với tổng vốn đầu tư 190 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư:  Vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh (giai đoạn 2021- 2025) và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có). Trong đó: Vốn ngân sách tỉnh đầu tư khoảng 50%, trị giá khoảng 95 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu đầu tư khoảng 50%, trị giá khoảng 95 tỷ đồng. 
Danh mục các công trình và hạng mục công trình được đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo gồm:
1. Chùa Tổ (Phúc Nghiêm tự - xã Hà Mãn): Tu bổ, tôn tạo chùa chính theo quy mô hiện trạng của di tích. Tu bổ, tôn tạo Tam quan; hành lang Tả Hữu; nhà Pháp Đường; nhà Tăng và nhà khách; nhà soạn lễ và tổng thể, hạ tầng kỹ thuật.
2. Chùa Đậu (Thành Đạo tự - xã Thanh Khương): Tu bổ Tam quan; Chùa Chính (Tam bảo); nhà Tổ; nhà Mẫu; Tả vu - Hữu vu; nhà khách và tôn tạo tổng thể hệ thống sân vườn, một số hạng mục trong khuôn viên; mở đường phía trước di tích đi ra đường Tỉnh lộ 283.
3. Chùa Phi Tướng (xã Thanh Khương): Tôn tạo Tiền thất; hành lang Tả, Hữu; Tam Bảo hậu; Tam quan; nhà khách và tôn tạo tổng thể, hạ tầng kỹ thuật.
4. Chùa Dàn (xã Trí Quả): Tu bổ, tôn tạo Chùa chính (Tam bảo); Tam quan; nhà Tổ; nhà Mẫu; Tả vu, Hữu vu; nhà khách; nhà Tiền Tế và tôn tạo tổng thể, hạ tầng kỹ thuật.
5. Đền Lũng Khê (xã Thanh Khương): Tu bổ, tôn tạo nhà Tả vu, Hữu vu; Tứ trụ và tôn tạo tổng thể, hạ tầng kỹ thuật (cầu đá, kè hồ, lan can xung quanh hồ; cải tạo hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống điện).
Dự án được thực hiện sẽ tu bổ, tôn tạo, nâng cấp các hạng mục di tích Thành cổ Luy Lâu và hệ thống các chùa thờ Tứ Pháp, khắc phục tình trạng xuống cấp của di tích nhằm giữ lại cũng như phục hồi các giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương trong vùng; tôn tạo cảnh quan nhằm tăng tính tôn nghiêm và phát huy tác dụng di tích, phục vụ lễ hội hàng năm, là nơi thăm viếng, thờ tự, thực hành tín ngưỡng, giới thiệu lịch sử văn hoá, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu khoa học và phục vụ du khách tới tham quan; hoàn thiện quy hoạch tổng thể chung về bảo tồn di tích và danh thắng, góp phần phát triển du lịch... Nghị quyết số 277 của HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để triển Dự án được khai thực hiện, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}