Hotline: 04 3511 2850 | Liên hệ

Địa phương:

 

Hà Giang trên đường hội nhập và phát triển

Lê Công Lương | Thứ Sáu, 06/01/2017 22:02 GMT +7

Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, cuối năm 2011, Liên hiệp Hội Việt Nam lên Hà Giang làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thành lập Liên hiệp Hội Hà Giang. Nhiều ý kiến băn khoăn vì Hà Giang là một trong những tỉnh khó khăn nhất nước, địa hình hiểm trở, thu ngân sách thấp, đội ngũ trí thức không đông, liệu Liên hiệp Hội Hà Giang thành lập rồi hoạt động ra sao? Hay là lại theo kiểu đánh trống ghi tên cho đủ số lượng? 

 Những ngày đầu mới thành lập, Liên hiệp Hội Hà Giang gặp vô vàn khó khăn, cán bộ lãnh đạo không muốn về Liên hiệp Hội, biên chế ít, kinh phí ít, kinh nghiệm hoạt động chưa có, không ít người nản lòng. Song, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của Liên hiệp hội việt Nam; sự phối hợp tạo điều kiện của các Sở, ban ngành của tỉnh; cùng với sự tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành, Ban thường vụ và thường trực Liên hiệp hội; sự nỗ lực cố gắng của cơ quan thường trực và các tổ chức hội thành viên trong Liên hiệp hội. Liên hiệp hội Hà Giang đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2011-2016) đã đề ra, trở thành một trong những đơn vị nổi bật của các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội Hà Giang đã làm tốt vai trò đoàn kết tập hợp trí thức, tham mưu cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh tổ chức thành công 03 sự kiện tôn vinh trí thức, góp phần khích lệ, động viên đội ngũ trí thức trong và ngoài tỉnh tích cực đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh trong những năm tiếp theo, điển hình là sự kiện “Lễ tôn vinh các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh đã có những đóng góp lớn cho sự nghiệp phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2011-2015”. Công tác xây dựng hội được chú trọng, nâng tổng số hội thành viên từ 8 hội lên 11 hội, và nâng tổng số hội viên từ 6.000 lên đến hơn 10.000 hội viên; cơ quan thường trực Liên hiệp hội đã từng bước được củng cố, bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng cán bộ.

 

Liên hiệp Hội Hà Giang và các Hội thành viên đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức. Qua đó, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức khoa học kỹ thuật đã được chuyển tải tới cán bộ, hội viên và người dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách, pháp luật và nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cho hội viên.Liên hiệp hội đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại của tỉnh chúng xây dựng được 09 chuyên trang, 12 chuyên mục, phóng sự và 14 tin tuyên truyền trên Báo Hà Giang, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Hà Giang. Đặc biệt, Liên hiệp hội Hà Giang đã xây dựng và đưa trang thông tin điện tử (website) của Liên hiệp hội Hà Giang với tên miền http://lienhiephoihagiang.org.vn nhằm cung cấp các thông tin, kiến thức khoa học kỹ thuật, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, hội viên và đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh.

Liên hiệp Hội đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 “Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Giang” làm cơ sở tổ chức thực hiện. dự thảo Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Liên hiệp hội đã tổ chức phản biện dự thảo Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020; Tư vấn phản biện độc lập đối với 16 Đề án, Dự án trọng tâm, trọng điểm triển khai trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, điển hình như: Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”; Đề án “Tái cơ cấu kinh tế gắn với với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển bền vững tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” …Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Hà Giang đã trở thành một kênh thông tin quan trọng và đáng tin cậy giúp cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh nghiên cứu xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, KH&CN trên địa bàn tỉnh.

Đối với hoạt động khoa học công nghệ, Liên hiệp Hội đã thực hiện thành công tổng số 04 đề tài, 04 dự án góp phần đưa tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nổi bật là đề tài “Ứng dụng tiến bộ KHCN xây dựng mô hình sản xuất nấm rơm trái vụ trên địa bàn huyện Vị Xuyên, thành phố Hà Giang”; đề tài “Nâng cao tỷ lệ đậu quả na dai bằng phương pháp thụ phấn nhân tạo và trồng khảo nghiệm giống na ruột tím tại huyện Vị Xuyên, thành phố Hà Giang; dự án “Phát huy quyền giám sát của đồng bào dân tộc thiểu số một số xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang thông qua vai trò của trưởng thôn bản, người có uy tín trong việc thực thi Luật Khiếu nại”... Liên hiệp Hội đã tổ chức 04 Hội thảo cấp tỉnh, đặc biệt là Hội thảo “Định hướng xây dựng, quy hoạch đội ngũ trí thức tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030” được dư luận đánh giá cao.

Hoạt động tổ chức các Cuộc thi, Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật và Giải thưởng sáng tạo KH&CN đã được tích cực triển khai và đạt được kết quả bước đầu, đã tạo điều kiện động viên, khích lệ đội ngũ trí thức, các nhà sáng chế trong tỉnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Liên hiệp hội Hà Giang đã tích cực phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh liên quan tổ chức thành công 07 Cuộc thi, Hội thi, Giải thưởng Sáng tạo KH&CN trên địa bàn tỉnh, với tổng số 79 đề tài được trao giải cấp tỉnh, trong đó có 05 đề tài đoạt giải cấp toàn quốc.

Những kết quả đạt được của Liên hiệp Hội Hà Giang trong năm năm qua chỉ là bước khởi đầu nhưng thể hiện một tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên, đặc biệt là đội ngũ các bộ cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh. Những thành quả ngày hôm nay của Liên hiệp Hội Hà Giang khởi nguồn từ sự quyết tâm lãnh đạo công tác đoàn kết tập hợp trí thức của Tỉnh ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của Liên hiệp Hội việt Nam và sự phối hợp tạo điều kiện của các Sở, ban ngành đoàn thể trong tỉnh.

Vẫn còn đó không ít khó khăn thách thức, nhưng với tinh thần “Đoàn kết, Trí tuệ, Đổi mới và Phát triển”, tôi tin rằng Liên hiệp Hội tỉnh Hà Giang sẽ làm tốt chức năng tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, bắt đá nở hoa, đưa Hà Giang từng bước hội nhập và phát triển. 

Nguồn: Vusta.vn

Bình luận ({{total}})

{{item.Body}}

{{item.Title}} - {{item.CreatedDate}} | Trả lời

{{sitem.Title}} - {{sitem.CreatedDate}}

Viết bình luận

Bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu, góp ý có tính văn hóa, xây dựng và chịu trách nhiệm về ý kiến của mình. Nội dung góp ý của bạn đọc được đăng tải là do Ban Biên tập tôn trọng dư luận xã hội, nhưng đó không phải là quan điểm của Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.

Nội dung

Họ tên

Email

Điện thoại

 

{{item.Title}}
  • Bình luận mới
  • Bài đọc nhiều
{{item.Title}}